Perjantai 19.7.2019

Myös kristillisdemokraatit haukkuvat hallituksen perhevapaasuunnitelman – Aivan eri syystä kuin EK

Luotu: 
12.6.2019 16:18
Päivitetty: 
12.6.2019 16:21
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
    Kristillisdemokraattien kansanedustajat Sari Essayah ja Päivi Räsänen arvostelivat kiintiömallia hallituksen perhevapaauudistuksessa.
|

Faktakulma

Hallitusohjelman perhevapaalinjaus

”Toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kunnianhimoinen ja perheiden hyvinvointia tukeva perhevapaauudistus. Tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisätään.

Uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia, myös monimuotoisia perheitä ja huomioi yrittäjyyden eri muodot. Uudistus tulee toteuttaa niin, että äideillä ja isillä on yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Lisäksi perhevapaiden tulee sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso. Molemmille vanhemmille maksetaan korotettua ansio-osaa nykyistä äitien osuutta vastaavasti.

Uudistuksen tulee täyttää raskaussuojeludirektiivin ja työelämän tasapainodirektiivin vaatimukset. Kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena. Selvitetään mahdollisuus maksaa etuus suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle.”

Elinkeinoelämän keskusliitto EK arvosteli keskiviikkona Rinteen hallituksen linjausta perhevapaauudistuksesta, koska uudistus ei suunnitelman mukaisena EK:n mukaan parantaisi työllisyyttä. Eduskunnassa hallituksen linjaa arvosteli myös kristillisdemokraatit, joskin tyystin eri syystä.

EK:n näkökulmasta hallituksen perhevapaalinjan ongelma on se, että uudistus pidentäisi ansiosidonnaisten vanhempainvapaiden yhteenlaskettua kestoa usealla kuukaudella. Kun äitien osuus ei lyhentyisi, ei uudistus myöskään työntäisi heitä nykyistä aiemmin työelämään. Lue tarkemmin: EK pettyi raskaasti: ”Hallituksen perhevapaauudistus on työllisyyttä heikentävä – Millä tämä kompensoidaan?”

Kristillisdemokraateille ongelma on se, että hallituksen mallissa äideillä ja isillä olisi yhtä paljon heille kiintiöityjä vanhempainvapaakuukausia. Puheenjohtaja Sari Essayah (kd) hämmästeli sitä, että hallituksen riveistä on kerrottu, ”kuinka tämä nyt on perheystävällinen ja perheen näkökulmasta lähtevä uudistus, ja sitten täällä kerrotaan, että nyt on tulossa kiintiöt, ja yksi sanoo, että se on 6+6+6 [kuukautta], ja joku sanoo, että 5+5+5”.

”Elikkä millä tavalla tällainen kiintiömalli on perheitten näkökulmasta lähtevä uudistus? Kyllä kai perhe nyt parhaiten tietää sen, kuka kulloinkin lasta kotona on hoitamassa ja mikä sopii perhetilanteeseen, mikä sopii työelämään? Täytyy muistaa se, että eihän lasten hoito ole sellainen asia, joka rajoittuu siihen kahdeksan tunnin työpäivään, vaan se on koko vuorokauden ympäri olevaa 24/7-toimintaa, ja siinä mielessä se, että täältä käsin lähdetään nyt sitten ohjaamaan, kuka kulloinkin on siellä lasta hoitamassa, ei missään nimessä ole perheen näkökulmasta lähtevä uudistus”, Essayah lateli eduskunnassa.

”Mitä valinnanvapautta on kiintiömalli, jossa valtiovalta sanelee perheille, kuinka monta kuukautta kukakin saa perhevapaata käyttää”, jatkoi KD:n entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen.

Hän antoi hallituspuolueista keskustalle kiitosta siitä, että ”kotihoidon tukea ei romutettu vastoin muiden hallituspuolueiden tavoitteita”. Keskusta vaati hallitusneuvotteluissa, että kotihoidontukea ei saa lyhentää ja että ansiosidonnaisen perhevapaakauden isien osuuden pidentäminen ei saa vaikuttaa äitien osuuteen lyhentävästi.

LUE MYÖS:

EK pettyi raskaasti: ”Hallituksen perhevapaauudistus on työllisyyttä heikentävä – Millä tämä kompensoidaan?”

Pysäyttävä kuva Suomesta: ”Jos tämä jatkuu, voidaan noin vuonna 2040 sulkea viimeinenkin synnytyssairaala”

Nyt tuli rankka viesti: Enää ei auttaisi, vaikka Suomen kaikki 30-vuotiaat alkaisivat synnyttää kolmosia – Syntyvyyskatastrofin outo erikoispiirre erottaa Suomen muista maista

Faktakulma

Hallitusohjelman perhevapaalinjaus

”Toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kunnianhimoinen ja perheiden hyvinvointia tukeva perhevapaauudistus. Tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisätään.

Uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia, myös monimuotoisia perheitä ja huomioi yrittäjyyden eri muodot. Uudistus tulee toteuttaa niin, että äideillä ja isillä on yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Lisäksi perhevapaiden tulee sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso. Molemmille vanhemmille maksetaan korotettua ansio-osaa nykyistä äitien osuutta vastaavasti.

Uudistuksen tulee täyttää raskaussuojeludirektiivin ja työelämän tasapainodirektiivin vaatimukset. Kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena. Selvitetään mahdollisuus maksaa etuus suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle.”

Jaa artikkeli: