Keskiviikko 21.8.2019

Oikeustieteen tohtori: Husu Husseinin tviitti perussuomalaisista tuskin johtaisi tuomioon – ”Laajassa mielessä vihapuhetta”

Luotu: 
23.7.2019 15:39
  • ”Se periaatteessa voisi olla vihapuhetta sanoa, että jonkun tietyn poliittisen puolueen kaikki äänestäjät ovat rasisteja automaattisesti tai absoluuttisesti”, Toni Malminen sanoo.
|

Työelämäprofessori, oikeustieteen tohtori ja asianajaja Toni Malminen ei usko, että Abdirahim ”Husu” Husseinin tviitti johtaa rikostuomioon. Malminen ei näe, että rikoslain tunnusmerkistöt täyttyisivät.

Helsinkiläispoliittikko Hussein (sd) tviittasi perjantaina, että kaikki perussuomalaisten äänestäjät ovat rasisteja. Kannanotosta on tehty rikosilmoitus. LUE LISÄÄ: Husu Husseinin tviitti perussuomalaisten äänestäjistä kuohuttaa – Kuntapoliitikko: Asia viety nyt poliisille

”Suomen rikoslain kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei suoranaisesti sisällä poliittista äänestyskäyttäytymistä tai puoluekantaa sellaisena perusteena, johon kohdistuva puhe voisi olla kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kun rikoslakia tulkitaan suppeasti, niin en usko, että sellainen syyte menestyisi rikosoikeudellisesti. Ehkä toinen peruste siihen on se, että yleensä tulkitaan, että Suomen kiihottaminen kansanryhmää vastaan suojelee etnistä, uskonollista tai jotain muuta vähemmistöä”, Malminen sanoo Uudelle Suomelle.

Laajemmin katsoen Husseinin tviitin voi Malmisen mukaan nähdä vihapuheena.

”Vihapuhe on enemmänkin kansainvälistä keskustelua, että mitä vihapuhe on. Joissain maissa se voi kattaa poliittisen vakaumuksen tai elämänfilosofian. Se periaatteessa voisi olla vihapuhetta sanoa, että jonkun tietyn poliittisen puolueen kaikki äänestäjät ovat rasisteja automaattisesti tai absoluuttisesti”, hän pohtii.

LUE MYÖS: Jussi Halla-aho vastaa Husu Husseinin ulostuloon – vertaa muslimien yleistämiseen

”Se voisi olla laajassa mielessä vihapuhetta, mutta en näkisi sitä nopealla silmäyksellä sellaisena tekona tai sanomisena, joka rikostuomioon johtaisi Suomessa.”

Malmisen mukaan myöskään kunnianloukkaus tai solvaus ei sovi tapaukseen, sillä Hussein ei yksilöi ketään yksilöä.

Husseinin tviitti on kuohuttanut perussuomalaisia.

Vihapuhekeskustelua käydään vilkkaasti Suomessakin. Malminen ei näe tarvetta tuoda vihapuheen määritelmää rikoslakiin vaan kokee, että nykyiset rikosnimikkeet riittävät.

”Sananvapaus on ensisijainen arvo”, hän toteaa.

LUE MYÖS: Perussuomalaisten äänestäjiä kuohuttava Husu Hussein: ”En aio perääntyä!”

Jaa artikkeli:

Kommentit

Hannu Rautomäki

Pitäisihän oikeustieteen tohtorin se tietää, että laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan koskee myös vakaumusta.
10 §
"Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Jarkko Mynttinen

Ei kuitenkaan ihan mitä tahansa vakaumusta...
Myös uskomatta olevat henkilöt, eli ateistit, pakanat ja agnostikot ovat rikoslain 11:10 säännöksen suojan piirissä, mihin viittaa vakaumus RL 11:10 tunnusmerkistössä. Tällaiset ryhmät määräytyvät siis muun kuin uskonnollisen ideologioiden perusteella, eli uskonnolla ei ole ideologien kesken erityisasemaa. Säännöksellä ei kuitenkaan anneta suojaa itse aatteelle, vaan sen takana oleville ihmisryhmille. Uskonnot ja elämänkatsomukselliset aatteet tulee voida asettaa arvostelun ja naurunalaisuudenkin kohteeksi (Oikeusministeriö: Rasistiset rikokset. Lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön mietintöjä ja
lausuntoja 77/2010, s. 22).

Sananvapauden ja RL 11:10 suojan supistavan tulkinnan vuoksi vakaumus -termiä ei ole perusteltua tulkita kattamaan poliittisia ryhmiä, sillä RL 11:10:n tarkoituksena on antaa suojaa yhteiskunnassa erityisen suojan tarpeessa ja sosiaalisesta heikommassa asemassa oleville ihmisille. Lisäksi rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta johtuen rangaistussäännöksiä ei tule tulkita laajentavasti. Vaikka poliittinen vakaumus henkilöiden identiteettinä voi periaatteessa rinnastua uskonnolliseen vakaumukseen, yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun erityisen vahvan sananvapaussuojan vuoksi ryhmittymät jäävät käytännössä tunnusmerkistön ulkopuolelle, sillä tällainen laajennus kaventaisi sananvaputta merkittävästi (HE 317/2010 vp, s. 41). Verrattuna ryhmiin, jotka muodostuvat synnynnäisten ominaisuuksien tai identiteetin perusteella, poliittisten mielipiteiden johdosta muodostuneilla ryhmillä on erilainen luonne: ne perustuvat jäsenien vapaa-ehtoisiin valintoihin eivätkä ole samalla tavoin pysyviä (Neuvonen Riki, Sananvapauden sääntely Suomessa. CC Lakimiesliiton kustannus 2012.s. 416).

Jarkko Mynttinen
Vastaus kommenttiin #44

Omasta mielestäni ei tietenkään ole hyväksyttävää, olenko jotain muuta sanonut?
Sinä ammut nyt sanansaattajaa. Viittasin vain mitä virallisaineisto, kuten tuomioistuinratkaisut, valtakunnansyyttäjäviranomaisen asiakirjat, hallituksen esitykset, eduskunnan valiokuntien ja oikeusministeriöiden mietinnöt ja lausunnot jne, jne... kiihottamisesta kansanryhmää vastaan rikossäänöstä tulkitsevat eritoten eri ryhmien vakaumuksen näkökulmasta. Sinähän esitit omana mielipiteenäsi väitteen, että laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan koskee myös vakaumusta. Korjasin vain, että ei nyt sentään ihan mitä tahansa vakaumusta kuten poliittista vakaumusta. On hyvä erottaa lähteenä mielipiteet ja tutkimus/tiede toisistaan. Mielipide sinänsä on aina totta sen esittäjänsä näkökulmasta, mutta voi vääristää totuutta, kuten tuokin kysymyksen muotoon asettamasi väite minun mielipiteestäni Husseinin kommenttiin että mukamas hyväksyisin sen, jolla ei ole mitään tekemistä oman mielipiteeni kanssa. Onko tämä nyt kenties sitä tahallista väärinymmärrystä. Sen sijaan, että lähtee itse keksimään täysin tieteestä ja tutkimuksesta irrallaan olevia tulkintakannanottoja esimerkiksi laeista kanattaa tutustua mm. sitä koskevaan valmiiseen tutkimusaineistoon eikä keksiä pyörää uudelleen tai kokonaan pyörää joka ei edes pyöri.

Esko Riikonen

Huvittavaa, että Antti Rinne on mennyt puskaan tässä asiassa. Kun joku perussuomainen on möläytellyt, puheenjohtajaa on huudettu tilille. Mutta kun SDP:stä kyse, niin ei vaadita kommettia ja puheenjohtaja on pelkurimaisesti hiljaa. Ehkä on samaa mieltä Husun kanssa.

Ilkka Sirén

"Sananvapaus länsimaisessa merkityksessä nimenomaan sisältää oikeuden ilmaista mielipiteitä, vaikka ne loukkaisivat jotakuta ja ilman pelkoa oikeudellisista tai hallinnollisista seurauksista." Näin linjasi Halla-aho. Perussuomalaisessa puolueessa on nähtävissä selkeä linjaero jäsenistön tietyn osan ja Mestarin välillä koskien sananvapautta.

Esko Riikonen

Sananvapaus pitäisi olla kaikille sama ja yhtäläinen. Siitä nyt on kyse. Jos Halla-aho vaatii laajaa sanavapautta, se ei tarkoita sitä, että perussuomalaisia voi syytetellä ja loukata vapaasti ja että heidän pitää se sietää.
Aikonaan Halla-aholla ei ollut sananvapautta, mutta nyt al Taeella sitä on runsain mitoin. Jos Halla-aho olisi kirjoittanut sen, minkä al Taee teki, niin Halla-aho istuisi vankilassa. Al Taen osalta asiaa ei edes tutkita.

Antti Kettunen

...ja jos Halla-Aho sanoisi mistä tahansa ryhmittymästä mitä husu sanoo, taas oltaisiin oikeudessa ja tuomio tulisi 100% varmuudella. Tämä on se mikä ei mahdu mun oikeuskäsitykseen: ryhmän A edustaja voi sanoa asian X ryhmän B edustajasta mutta ryhmän B edustaja ei voi sanoa asiaa X ryhmän A edustajasta. Ei ole oikeudenmukaista meilläpäin.

Panu Saarela

Kommenttisi on typerä. Tämä tohtori ei ole laatinut Suomen lakeja. Jos lait ovat mielestäsi mielestäsi epäoikeudenmukaisia, niin oikea kohde on eduskunta.

Eduskunta on katsonut vähemmistöjen tarvitsevan suojaa kiihottamiselta kansanryhmää vastaan. Persut tai sen kannattajat eivät ole lain tarkoittama vähemmistö tai kansanryhmä.

Markku Nieminen

Juuri näin on! Laki on laki ja koskee kaikkia kansalaisia!
Perussuomalaiset ja kaikki heitä äänestäneet, noin 530 000 suomalaista, ovat vähemmistö joka koostuu monenlaisista ihmisitä eikä Husun YLEISTÄMINEN millään mittarilla ole oikein eikä sopivaa.

Petri Rissanen

Husu ei ole syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Kiihottamisrikos kohdistuu kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai uskonnolliseen ryhmään taikka niihin rinnastettavaan kansanryhmään.

Kansallisella ryhmällä viitataan esimerkiksi somaleihin tai irakilaisiin. Etnisellä kansanryhmällä tarkoitetaan kansanryhmää, jonka jäsenillä on kansallisuudesta riippumaton yhtenäiskulttuuri. Tyyppiesimerkki etnisestä kansanryhmästä on romaniheimo. Uskonnollisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi juutalaiset tai muslimit. Muita edellä mainittuihin rinnastettavia ryhmiä ovat esimerkiksi maahanmuuttajat.

Perussuomalaisia tai muita puolueita äänestäneet eivät todellakaan ole kansanryhmä.

Arvi Hagelin

"Kaikki sdp:n äänestäjät ovat pedofiileja, koska ovat eduskuntavaaleissa äänestäneet muslimeja, joiden kulttuuriin kuuluu lasten naiminen" kuvaa ihan konkretisoituna ja todistettuna negatiivisuutta, sen sijaan syytteleminen rasismista ei konkretisoidu, koska rasismin harjoittamisen edellyttämä asema on vain hallintoviranomaisilla ja poliittisilla päättäjillä, jollaisessa asemassa perussuomalaisia äänestäneitä lienee tuskin ollenkaan.

Rasismi tarkoittaa syrjiviä tekoja syntyperän takia, rasistiseksi tulkittu kielenkäyttö ei ole rasismia. Voiko puhumalla syrjiä? Voiko ajattelemalla syrjiä?

Tiellä Orwellin maailmaan ollaan. Synnytyslaitoksella lapselle kohta asennetaan digitaalinen koodi-istute kaikkia sallittuja käsitteenmuodostuksen sääntöjä varten.

Raija Lempiäinen

Jos tältäkin kommenttipalstalta poimisi Persujen solvauksia esimerkkiksi Antti Rinteestä, Vasemmistopuolueesta, Vihreistä,Keskustasta ja vieläpä koko hallituksesta, niin aika vihapuheelta vaikuttaa, ainakin alaarvoista suunsoittoa. Persut itse rakentavat "rasistista" kuvaa itsestään,halveksimalla kaikkia muita.

Martti Korpiranta

Ei pidä ihmetellä jos Suomeen päästettiin vuonna 2015 yli 30 000 laitonta ulkomaalaista ja joista tulee kuluja Suomalaisille veronmaksajille vuosittain yli 3 Miljardia euroa. Kukaan ei liikauttanut eväänsäkään kun meillä on näitä viisaita lainoppineita neuvomassa! Vihapuheetkin koskevat näiden lain tulkitsijoiden mukaan vain kantasuomalaisia?

Esko Riikonen

Jos se, mitä alTaee kirjoitti erilaisista ryhmistä, olisi ollut Halla-ahon kirjoittamaa, niin Halla-aholle olisi järjestetty vankeustuomio. Al Taeen sanomisia ei edes kunnolla tutkittu, eikä varsinaista tutkintaa aloitettu. Oliko syynä poliittinen ohjaus.

Matti Virtanen

Hyvä että asia punnitaan oikeudessa vaikkakin epäilen että ei tässä ole ainesta minkäänlaiseen tuomioon.

Tosin jos demarit eivät reagoi mitenkään voidaan tulkita että sana on virallisesti vapaa ja voimme odottaa mielemnkiintoisia keskusteluja eduskunnassa.

Kaarle Akkanen

Husun viimeinen, epätoivoinen veto saadakseen käännettyä huomion pois omista aiemmista lausunnoistaan sekä opintojensa epäselvyyksistä. Kansanliikkeen leimaaminen ei tietenkään johda mihinkään, koska kyseessä on perussuomalaiset.

Esko Riikonen

"Malmisen mukaan myöskään kunnianloukkaus tai solvaus ei sovi tapaukseen, sillä Hussein ei yksilöi ketään yksilöä."

Kyllä yksilöi. Kaikki. Ainkin jäset tulevat selkeästi yksiöityä. Kannattajuus on tietenkin epämääräisempää.

Atti Ylänen

Kannatan sananvapautta ja olen myös äänestänyt Halla-ahoa, mutta tässä ei ole ole mitään rikosta, eikä edes kaksoisstandardia.

Poliittisia puolueita ja aatteita saa vapaissa demokratioissa solvata. Myös äänestäjiä kunhan ei yksilöi, koska silloin on riski sortua kunnianloukkaukseen.

Onko Husun väite sitten totta, että kaikki persut rasisteja, niinkö?

No ei tietenkään. Osa varmasti on, mutta osa varmasti ei ole. Ei siis kovin älykästä väittää kaikkia persuja rasisteiksi, mikä vain osoittaa mielipiteen esittäjän henkisen tason. Ja niin täytyy olla jatkossakin. Jokaisella on oikeus paljastaa oma henkinen kapasiteettinsa ja nolata itsensä, jos näin tahtoo.

Ei siis rikosta, eikä myöskään kaksoisstandardia. Muistattehan, mitä nimitystä Halla-aho käytti pohjoismaisista sosiaalidemokraatista, eikä siitä mitään syytettä tullut.