Sunnuntai 19.11.2017

Maahanmuuttajan lapsi päihittää muut koulumenestyksessä

Jaa artikkeli:
Luotu: 
8.12.2008 09:52
  • Kuva: Creative Commons/ Brian "DoctaBu"
    Kuva

Opetushallituksen selvityksen mukaan Suomessa asuvien maahanmuuttajaoppilaiden osaaminen on heikompaa kuin suomenkielisten oppilaiden. Todistusten keskiarvoja verrattaessa tosin toisen polven maahanmuuttajat menestyvät jopa kantaväestöä paremmin.

Heikoimmat keskiarvot saavat muista kuin EU-maista muuttaneet. Maahanmuuttajissakin tytöt menestyvät paremmin kuin pojat.

Maahanmuuttajien suhtautuminen opiskeluun on myönteisempää kuin suomenkielisillä oppilailla.

Raportissa korostetaan, että maahanmuuttajat eivät ole mikään homogeeninen ryhmä, vaan oppilaiden ja opiskelijoiden tilanne vaihtelee huomattavasti kulttuuritaustan, Suomessa oloajan ja suomen kielen taidon mukaan. Muista kuin EU-maista tulleet ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret ovat riskialtteimmassa asemassa koulumenestyksen, toisen asteen koulutukseen pääsyn, sen läpäisyn ja työllistymisen osalta.

Kaikilla maahanmuuttajaryhmillä lukio on ollut yleisempi toisen asteen koulutusvaihtoehto kuin ammatillinen koulutus. Maahanmuuttajaoppilaat pyrkivät ja myös pääsevät lukioon keskimäärin heikommin arvosanoin kuin kantaväestöön kuuluvat.

Kun kantaväestöstä jätti hakematta toisen asteen koulutukseen, jäi sen ulkopuolelle tai keskeytti sen varhaisessa vaiheessa 5,5 prosenttia opiskelijoista, vastaava osuus EU-maiden ulkopuolelta tulleilla ensimmäisen polven muuttajilla oli 15,4 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen kielikoe saattaa raportin mukaan olla yksi toisen asteen koulutukseen pääsyn este. Toisen asteen koulutukseen siirtymävaiheen tukeen tulisi tutkimuksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota.

Toisen asteen tutkinnon suorittaneet maahanmuuttajanuoret ovat keskimäärin heikommassa asemassa kuin tutkinnon suorittaneet kantaväestöön kuuluvat. Ilman tutkintoa olevat suomalaisnuoret työllistyvät paremmin kuin ilman toisen asteen tutkintoa olevat vieraskieliset nuoret.

Tutkimuksen tausta-aineistoina ovat 2000-luvulla Opetushallituksen tekemät oppimistulosten arvioinnit ja toisen asteen yhteishakurekisteri, jota on täydennetty Tilastokeskukselta tilatulla aineistolla.

Jaa artikkeli:

Kommentit

jaakkookojo

Toisen polven maahanmuuttajat ovat oppineet kielen jo tarhassa. Siksi he osaavat sen jo kouluun mennessä. Uskoisin, että maahanmuuttajien kotikasvatus on erilaista, kuin meidän suomalaisten lailla suojeltu kasvatus. Sanoisin, että suomalaiset lapset ovat laiskoja ja rauhattomia. Tämä johtuu kotien ilmapiiristä ja kasvatuksesta.
http://jokojo.blogit.uusisuomi.fi/2008/12/07/nuorison-pahoinvointi-ja-ka...
Jaakko O. Kojo
Kirjailija
www.yaccocoyo.fi

jaakkookojo

Suomen keski- ja pohjoisosa on harvaan asuttua ja olisi hyvä tutkia, voisiko maahanmuuttajia hajasijoittaa maalle. Maalla on paljon tyhjiä taloja, ja koulut ovat valmiina. Maahanmuuttajille valtio voisi ostaa tilan, ja he voisivat viljellä omaksi tarpeekseen. Tuskin se tulisi kalliimmaksi, kuin majoittaa maahanmuuttajat Herttoniemeen slummiin. Maahanmuuttajat tekisivät silloin hyödyllistä työtä.

juhopaavola

että 3. maailma tulee ihmisten mukana. Tietenkin on aina poikkeuksia, ja näitä on jopa mahdollista siivilöidä USAn tapaan kansantalouden eduksi, mutta meidän pölvästit hallituksessa toimivat juuri päivastoin: sosiaalitapaukset ja ääritapauksessa jopa rikolliset ovat etusijalla. Asia ei sinänsä ole ihme kun katsoo millainen porukka on vallassa.

Gesär

Tutkimus löytyy tästä linkistä (pdf-tiedosto): http://www.oph.fi/julkaisut/2008/maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf

Tutkimuksessa maahanmuuttajat jaetaan "EU:sta tulleisiin" ja "EU:n ulkopuolelta tulleisiin". Tämä jälkimmäinen ryhmä on ongelma: siihen on sisällytetty venäläiset, amerikkalaiset, norjalaiset, sveitsiläiset että myös pakolaisina ja turvapaikanhakijoina tulleet somalit, afghaanit, irakilaiset jne. Ovatko nämä todellakin homogeeninen ryhmä?

Ongelmaa ei olisi, jollei Uusi Suomi (ja epäilemättä muut suomalaiset tiedotusvälineet) repisi näitä "Mamujen lapset päihittävät suomalaiset"-otsikoita. Näitä otsikoita käytetään perusteena lisätä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrää. Toisin sanoen, Suomeen töihin tulleiden eurooppalaisten lasten hyvällä koulumenestyksellä perustellaan sitä, että tänne täytyy ottaa paljon ihmisiä maista, joiden lapset selviytyvät heikosti koulussa.

Tässäkään tutkimuksessa ei uskaltauduttu jaottelemaan maahanmuuttajia kansallisuuksiin. Alla linkki tutkimuksen puolivaiheen "keskeisiin havaintoihin": http://personal.inet.fi/koti/martel/Keskeiset%20havainnot.jpg

Vieras

Maahanmuuttajan lapsi päihittää muut koulumenestyksessä

jo on otsikko,hohhoijaa
maahanmuuttajalapset ovat niin heterogeeninen joukko ihmisiä, että on aivan järjetöntä niputtaa heitä kaikkia maahanmuuttajalapsi sanan alle.
missä on tarkemmat erittelyt/tilastot EU: ulkopuolelta tulevien lasten pärjäämisestä?
heitähän tulee kasvavassa määrin Suomeen.

Tarkoitushakuista propagandaa

Eli siis joku yksittäinen (eurooppalainen?) maahanmuuttaja riippumatta polvesta varmaan menestyy paremmin kuin joku kantasuomalainen. Millainen on muslimien ja afrikkalaisten keskimääräinen koulumestys? Ja millainen on opetuksen ja arvostelun taso mamukouluissa? Jos ei opi lukemaan eikä kirjoittamaan peruskoulun aikana, niin minkä arvosanan saa maahanmuuttajia paljon olevassa koulussa? Kuutosen, seiskan vai kiitettävän? Ja miten mamujen suhtautuminen opiskelun muita myötämielisemmin ilmenee? Onko tähän laskettu ne, jotka ovat jättäneet peruskoulun ja muutkin koulut kesken? Miksi sitten koulun järjestyshäiriöt, oppimistulokset ja koulun arvostus ja suosio eli siis koulun "hyvyys" on sitä korkeampi mitä vähemmän siellä on maahanmuuttajia? Näin ainakin kaikikialla muualla Euroopassa. Ihan noin käytännön kysymyksenä ihmettelisin, että miten yliipäätään joko opettaminen ja opiskelu sujuu normassa luokassa, jos oppilailla ei ole yhteistä kieltä eivätkä opettaja ja oppilaat puhu mitään yhteistä kieltä? Jossa puolet tai 90 prossaa porukasta luokassa on eripuolilta maapalloa?

Tämä on siis nollatutkimus ja tarkoitettu ainoastaan monikulttuuriseksi (harhaanjohtavaksi) propagandaksi.

qwerty.

Uutisen otsikko ei vastaa sisältöä. Lisäksi jos katsoo ko tutkimuksen kohta "keskeiset havainnot": http://www.oph.fi/julkaisut/2008/maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf

"Maahanmuuttajaoppilaiden keskisuoritukset jäivät olennaisesti heikommiksi
kuin suomea äidinkielenään puhuvien. Maahanmuuttajaoppilaiden joukossa
on kuitenkin myös erittäin hyvin suoriutuneita. Tukitoimet on yleensä mitoitettu
maahanmuuttajataustaisten osaamisen mukaisesti: maahanmuuttajataustaiset
oppilaat ovat saaneet tukea äidinkielessä ja kirjallisuudessa selkeästi yleisemmin
kuin arviointikokeista vastaavantasoisesti suoriutuneet suomenkieliset
oppilaat. Matematiikassa tuki vastaa osaamista, ja heikoimmin suoriutuneet
maahanmuuttajaoppilaat ovat ilmoituksensa mukaan saaneet tuki- tai erityisopetusta
jopa hieman vähemmän kuin vastaavantasoisesti suoriutuneet suomenkieliset
oppilaat."

Hyvä on myös huomata aikaisemmasta kommentista 2006 PISA tulokset: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_G...

Hieman puolivälin jälkeen löytyy taulukko 6, jonka mukaan maahanmuuttajien ja suomalaisten ero oli OECD maiden suurin 94 pistettä suomalaisten eduksi.

Mihin US pyrkii tällaisella uutisoinnilla??? Onko jutun kirjoittanut toimittaja lainassa HS:stä, Uutispäivä Demarista vai ehkä Kapinatyöläisestä?

Alex W

Uusi Suomi,

olisiko nyt itsetarkastelun paikka? Ei ole mitään syytä maalailla kukkasilla kaikkia mahdollisia uutisia, vaan kertoa fakta. Uutisen otsikko on harhaanjohtava. Toistan, harhaanjohtava. Jonkinlaista journalistista etiikkaa pitäisi myös verkkojulkaisun harrastaa.

Tarkemmin tuon tutkimuksen tuloksiin tutustumalla selviäisi myös toimittajalle, että maahanmuuttajien joukosta löytyy YKSILÖITÄ, toistan YKSILÖITÄ, jotka suoriutuvat joissain tapauksissa suomalaisia paremmin.

Onko tämä taas uutisen arvoinen seikka? Ei. Hei, suomalainen opiskelija juoksee jossain tapauksissa nopeammin kuin afrikkalainen juoksija. Missä uutiset siitä?

Katsokaa peiliin toimittajat.

Eurooppalainen

Jussi Halla-Aho on aivan oikein osoittanut, ettei nykyinen "keskustelu" maahanmuutosta vastaa minkään tason rationaalisiin vaatimuksiin.

Käsitemääritelmät on tehtävä ja niissä on pysyttävä kurinalaisesti.

Otsikossa harrastetaan harhaanjohtavaa yleistämistä. Ehkä tarkoituksella?

Tämänkin uutisoinnin perusteella on pakko tehdä se valitettava johtopäätös, että kunnanvaltuutettu, tutkija, tohtori Jussi Halla-Aho tekee tärkeää työtä luodessaan toimivia tarkempia käsitteitä maahanmuuton ja sen aiheuttamien kysymysten käsittelyyn ja hallintaan.

http://www.halla-aho.com/scripta/maahanmuuttopolitiikan_hahmottelua_osa1...

Gesär

"Otsikossa harrastetaan harhaanjohtavaa yleistämistä. Ehkä tarkoituksella?"

Yritin miettiä minkä takia tuo artikkeli on niin pravdaa. Päädyin näihin vaihtoehtoisiin selityksiin:

a) toimittajalla oli kova kiire tai maanantai-aamun käynnistysvaikeuksia. Muualta tullut tieto julkaistiin sellaisenaan, viitsimättä vilkaista alkuperäistä tutkimusta

b) toimittaja haluaa käyttää asemaansa tietyn poliittisen dogman ajamiseen. Vääristely oikeutetaan hyvillä tarkoitusperillä. Tämä toimii hyvin printtimediassa ja niissä lehdissä (=Hesari), jotka sensuroivat keskustelupalstoiltaan lähes kaiken kritiikin. Toimii myös hyvin, jos lukijakunta on jo valmiiksi otollista maaperää ajettavalle asialle

c) toimittaja saa tulospalkkiota sen mukaan, kuinka paljon artikkelia luetaan. Näin ollen kannattaa hämmentää ja sohia, vaikka journalistinen laatu kärsisi

Risto Aallonharja

d) Toimittajat, tutkijat, opettajat, ministerit jne kautta linjan ovat yksinkertaisesti ns. clueless idiots.

Nämä em. eivät ymmärrä mitä ovat tekemässä. Sama kuin antaisi apinalle tehtäväksi laittaa jouluntähti kuusen nokkaan - kumoon se kuusi menee.

Jos kyseessä on kuitenkin tietoinen vääristely niin otsikossa "maahanmuuttajan lapsi sitä tätä" on tehty hieno Orweliaaninen kolmoissalkkovi, jossa myös maahanmuuttaja itse nousee jalustalle lapsensa (fiktiivisellä) menestyksellä, jossa menestys mitataan tumppaamalla suomalaislasta.

Vieras

HAHA, suoraan itse tutkimuksesta:

"Silmiinpistävää on kuitenkin, että kielen perusteella toisen polven maahanmuuttajiksi luokitelluista lähes joka neljäs asui Lapissa. Useimmat näistä suhteellisen pieneen ryhmään kuuluvista nuorista lienevätkin saamenkielisiä ja kuuluisivat siten kantaväestöön."

Eli voisiko Uusi Suomi muutta otsikon oikeaan muotoon, eli saamelaislapsi päihittää muut koulumenestyksessä.

http://www.oph.fi/julkaisut/2008/maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf

Gesär

"Useimmat näistä suhteellisen pieneen ryhmään kuuluvista nuorista lienevätkin saamenkielisiä ja kuuluisivat siten kantaväestöön"

Ja tätä kutsutaan "tutkimukseksi"!!?

Ei herrajumala, ensin tuo ongelma EU:n ulkopuolisten maiden kanssa (Sveitsi, Somalia...) ja sitten vielä saamelaisetkin niputetaan ulkomaalaisten joukkoon... Ei tiedä itkeäkö vai nauraa. Ilmeisesti Opetushallituksessa ollaan joko tyhmiä tai todella epätoivoisia.

Samankaltaista "tutkimista" edustavat ne rikostilastot, joissa kerrotaan ulkomaalaisten tekevän vain 1,3-1,5 kertaa enemmän rikoksia kuin suomalaisten. Niissä luvuissa on rinnastettu ylinopeussakot ja joukkoraiskaukset... Rikos kuin rikos, MUAHHAHHAAA...