Sunnuntai 22.10.2017

Miesten ja naisten palkkaero: ”Repeää entisestään”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
3.9.2012 20:13
  • Kuva: Petteri Paalasmaa/Uusi Suomi
    Kuva
    Naisten palkka on edelleen selvästi pienempi kuin miesten.
|

Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Ann Selin on huolissaan naisten ja miesten välisestä palkkaerosta.

Hän ei pelkää vain palkkaerojen kaventamisen epäonnistuvan, vaan eron jopa "repeävän" entisestään.

Hallitus ja työmarkkina-keskusjärjestöt ovat sitoutuneet samapalkkaisuusohjelmaan, jonka tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten välistä palkkaeroa viidellä prosentilla vuoteen 2015 mennessä.

Selinin mukaan tavoitetta ei näillä näkymin saavuteta.

– Vanhanaikaisilla tuporatkaisuilla pystyttiin estämään se, että naisten ja miesten palkkaerot eivät ainakaan revenneet lisää, mutta nyt tilanne on toinen, Selin sanoo Uudelle Suomelle.

Naisten palkat ovat PAM:n mukaan 82,6 prosenttia miesten palkasta.

Keinoja palkkaerojen kaventamiseen PAMilta löytyisi, mutta työnantajat eivät Selinin mukaan niihin suostu.

– Kaikki sellaiset mallit, joihin rakennetaan matalapalkkaerää tai samapalkkaerää, saavat kieltävän vastauksen neuvottelupöydissä. Se ei työnantajapuolelle näytä maistuvan, Selin kertoo.

Naisvaltaisille aloille voitaisi esimerkiksi antaa ylimääräinen kohdennettu palkankorotus.

– On motivaation kannalta aika olennaista, että jos puolet työvoimasta kokee koko ajan saavansa väärää palkkaa. Se ei voi olla yrityksenkään etu, Selin toteaa.

– Musta tuntuu vähän, että se on vähän turhaa työtä mitä tehdään kun vastaus on aina sama, hän sanoo.

Sukupuolten välinen palkkaero vaihtelee merkittävästi eri töissä. Esimerkiksi johtajilla palkkaero on miesten ja naisten välillä lähes tuhat euroa.

– Enemmän olen huolissani pienituloisista. Siihen ei pitäisi olla enää mitään sukupuolivaikutusta kun palkka on muutenkin pieni, Selin sanoo.

Ylimmän johdon suuriin palkkaeroihin vaikuttaa Selinin mukaan se, että naiset ovat yleensä viestintä- tai henkilöstöjohtajia kun miesjohtajilla on useimmin liiketoimintavastuuta.

– Kyllä se on niin, että oli tehtävä kuin tehtävä, niin naisen palkka tuppaa olemaan pienempi, Selin sanoo.

– Arki on raadollista. Miesten panos yrityksissä arvioidaan toisin kuin naisten,

Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Markus Kiili

Iltalehdessä oli listattu eri alojen palkkaeroja ja siinä pisti silmään eläinlääkärit. Ero miesten ja naisten välillä oli muistaakseni noin 1500 euroa. Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että alalla työskennellään yleensä provisiopalkalla eli palkka on tietty osa toimenpidelaskutuksesta. Kyseessä on siis täysin tasa-arvoinen palkkaus, mutta naiset saavat paljon vähemmän palkkaa. Provisioprosentti on kaikilla tietämilläni alan työpaikoilla sukupuolesta riippumaton. Vaihtoehtoja jää siis kaksi. Joko naiset eivät laskuta kaikkea tekemäänsä työtä tai he tekevät vähemmän töitä kuin miehet. Minä olisin taipuvainen päätymään ensimmäiseen aihtoehtoon.

Miksi te naiset ette arvosta omaa työtänne?

Jouni Nordman

Jos ei osaa pyytää, niin ei kukaan kanssa suostu maksamaa. Miten voi olla että naiset eivät saa omia rintamia pidettyä, vaan aina on rikkurien määrä suurenpi kuin mies valtasilla ja enne kaikkea solidaarisuus liiton eri ammattejen välillä. Sillä kuka sen kissaan hännän nostaa, jos ei kissa itse.

Jouko Heyno

Aivan oikein: Palkankorotuksia ei "anneta", ne otetaan. Ylipäätään naiset ovat koulutus- ja kasvatustaustansa takia selvästi epäsosiaalisempia kuin miehet. Yksi tärkeä ero on asevelvollisuuden puute. Armeijassa miehet oppivat toimimaan johdettuina ja johtajina, vaikka päämäärä ei suoraan olisikaan "oma". Naisille tätä koulutusta ei suoda - "vapaaehtoisuus" on yhteiskunnan tasolla pelkkä vitsi.

Asiaa kuvaa oma kokemukseni: Seurustelin aikoinaan, edellisen suuren sairaanhoitajalakon aikana,, sairaanhoitajan kanssa, joten pääsin seuraamaan lakon järjestelyjä läheltä. "Lakko" järjestettiin vähentämällä henkilökuntaa ja kuitenkin tekemällä lähes kaikki työt, näin osoittaen työnantajalle, että samat työt voidaan hoitaa vähemmälläkin henkilöstöllä. Palkankorotus, johon lakon seurauksen "oltiin pakotettuja", oli naurettavaa tasoa, ja samalla vähennettiin henkilökuntaa lisäten jäljelle jääneiden työtaakkaa. Ihmekös, että maassa on "pula" sairaanhoitajista.

Kerho Ukkonen

Toimittajilta pitäisi vaatia edes vähän vaivaa ammattinsa harjoittamiseen.
Mitä ei nyt ole toimittaja Jaana Pelkoselta vaadittu. Eikä hänellä ole
itselläkään kunnianhimoa tehdä työtään kunnolla. Niin, tosiaan, naistoimittaja,
Mutta eihän se mikään este pitäisi olla työn kunnolla tekemiselle?

Tässä vähän asiantuntevan Talsan uutista toimittaja Jaana Pelkoselle ja US:lle:

"Emeritustutkija Pauli Sumanen vaatii miehille suunnattuja palkankorotuksia, jos tasa-arvo on tavoite tässä yhteiskunnassa. Hänen vaatimuksensa perustuu vuoden aikana tehtyihin todellisiin työtunteihin.

Sumasen mukaan julkisessa keskustelussa sotketaan käsitteet ansiotaso ja palkkataso. Miesten ansiotaso on korkeampi kuin naisten, mutta se johtuu siitä, että miehet tekevät selvästi enemmän työtunteja kuin naiset.

– Suomessa 999,999 promillea ihmisistä ei ymmärrä, että ansiotasolla ja palkkatasolla olisi mitään eroa. Kun Tilastokeskus sanoo, että naisen ansiot ovat 81 prosenttia miehen ansioista, sen pitäisi sanoa, ettei kuukausipalkkaisten miesten ja naisten eripituista työaikaa ole silloin huomioitu, Sumanen sanoo Taloussanomien haastattelussa.

– Jos se sanoisi, jokuhan voisi kysyä, mitä se palkkaero olisi, jos se huomioitaisiin. Tuon työaikaeron olemassaolon he ilmoittavat kyllä kaikissa muissa julkaisuissaan.

Sen sijaan, että naisen euro olisi 80 senttiä, se on Sumasen laskelmien mukaan 102 senttiä, kun kyse on nettoeurosta ja mukaan lasketaan ylityöt. Ilman ylitöitä naisen nettoeuro on keskituntipalkassa 104 senttiä. Naisen bruttoeuro ylityöt mukaan lukien on kuitenkin 94 senttiä.

Sumanen kirjoitti myös asiasta viikonvaihteessa Helsingin Sanomien Sunnuntaidebatissa. 

– Elämme yhä mieselättäjäyhteiskunnassa, hän kirjoitti ja sanoi, että hyvinvointiyhteiskuntamme romahtaisi, jos miehet eivät tekisi niin paljon töitä.

Kotityöt eivät selitä eroa

Naisen euro on 80 senttiä -myytin lisäksi Sumanen haluaa särkeä myytin kotitöiden raskauttamista naisista. Miehet tekevät enemmän työntunteja siinäkin tapauksessa, että mukaan lasketaan kotityöt.
Hän viittaa sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiin.

– Parisuhteessa elävä mies tekee viikossa 8,5 tuntia enemmän yhteenlaskettua ansio- ja kotityötä kuin naispuolinen kumppaninsa.

Sumanen myöntää, että se ei ole toki koko totuus.

– Muuten naiset tekevät Suomessa yli tunnin viikossa enemmän yhteenlaskettua ansio- ja kotityötä kuin miehet, mutta ketä kiinnostaa oikeasti, tiskaako vanhapoika Vantaalta enemmän vai vähemmän kuin ikäneito Ikaalisista. Jos puhutaan perheiden työnjaosta, pitää käyttää parisuhteessa asuvien tilastotietoja vertailussa.

"Nyt tarvitaan
miespalkkaerä"

Tasa-arvon nimissä Sumanen korottaisi seuraavalla palkkakierroksella miesten palkkoja.

– Jos tähän asti on puhuttu naispalkkaerästä, kun on luultu, että naisilla on huonompi palkkataso, niin ei tasa-arvotyötä sovi jättää kesken, jos osoitetaan että miehillä on huonompi palkkataso, eli on alettava työstää miespalkkaeriä.

Sumasen vaatimuksena ei ole keventää miesten verotaakkaa laskemalla miesten veroprosenttia.

– Siihenhän hyvinvointiyhteiskunta viimeistään sortuisi. Kun naiset tekevät yhtä paljon työtä kuin miehet, niin veroprosentti tasoittuu ihan itsestään.

"Naisten maksettava enemmän
sairastamisesta ja eläkkeistä"

Palkkojen jälkeen Sumanen kävisi kiinni sairaus- ja eläkevakuutuksiin. Hän viittaa Stakesin julkaisemaan selvitykseen, jonka mukaan naiset maksavat sairausvakuutuksen tuloista 45 prosenttia, mutta naisten osuus julkisen terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menoista on 59 prosenttia. Eli miehet joutuvat maksumiehiksi.

– Kun nuo työeläkeasiat ovat täysin kolmikannan hallussa, niin seuraavilla palkkakierroksilla on nekin asiat nostettava pöydälle ja alettava soveltaa Vanhasen ensimmäisen hallituksen Brysselistä anomaa ja saamaa lupaa vakuutusten riskinmukaiseen maksuun sukupuolten kesken.

Ja vielä yksi asia:

– Varusmies- ja siviilipalveluksesta kunnon palkka!

Nyt varusmiespalvelusta ei tilastoida lainkaan työksi.

Esimerkiksi alla olevasta kuvasta näkyvä Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus sivuuttaa sen. Kuvio kertoo, paljonko miehet ja naiset käyttävät vuorokautisesta ajasta työhön, työmatkoihin sekä kotitalous- ja huoltotöihin koko vuoden ajalta mitattuna. Luvut ovat kymmenen vuoden takaa. Uusi selvitys on parhaillaan tekeillä.

Miehet tekivät rutkasti enemmän töitä
MIesten ja naisten työtunnit (työllisten tekemät työtunnit, vuosikeskiarvot 2007)
  Miehet Naiset    
Vuotuiset työtunnit 2 365 miljoonaa tuntia * 1 797 miljoonaa tuntia    
Palkkatulot (brutto) 39 828 miljoonaa 28 535 miljoonaa tuntia    
Palkkatulot (netto) 28 752 miljoonaa euroa 22 229 miljoonaa euroa    
Tuntipalkka (brutto) ml. ylityöt 16,84 euroa 15,88 euroa
Tuntipalkka (netto) ml. ylityöt 12,16 euroa 12,37 euroa    
Veroprosentti 27,81 % 22,10 %    
 * Sisältää asevelvollisten tekemät 50 miljoonaa tuntia        
Lähde: Tilastokeskus
"

Juha Korhonen

Minä en ole huomannut merkittävää palkkaeroa; aikaisemmin olin IT-alan töissä (en johtoportaassa) ja nyttemmin lähihoitajan (epäpätevänä) sijaisena saan suurin piirtein samaa palkkaa. Tarkemman vertailun teen vuoden lopussa; lähihoitajana palkka vaihtelee palkkakaudesta toiseen. En kuitenkaan usko, että ero on mitenkään merkittävä. Ja voi jopa olla niin, että "naisten" töistä saan parempaa palkkaa kuin "miesten" töistä.

Henri Kangas

Jos jostain "repeilystä" kannattaa olla huolestunut, niin repeämässä olevasta erosta miesten ja naisten työttömyydessä. Naiset kun tänä päivänä työllistyvät (julkisen sektorin suojatyöpaikkoihin, tietenkin) merkittävästi miehiä paremmin.

Yhteiskunta, jossa alkaa olla yhä enemmän ja enemmän miehiä työttöminä kaduilla lorvimassa, ei ole kovin kauaa rauhallinen yhteiskunta...

Osmo Marttila

Suomessa on samapalkkaisuus, samasta työstä sama palkka.
Ei ole sukupuolesta riippuvaa eripalkkaisuutta. Näin pitää ollakin.
Eri töistä on tietenkin eri palkka niin kuin pitääkin.
Valehtelu siitä että olisi eroa miehen ja naisen palkalla - on lopetettava.

Mikael Holm

Eikä tässäkään ole otettu huomioon sitä, että naiset nostavat eläkettä keskimäärin lähes 10 vuotta kauemmin kuin miehet. Se on lähes kaksi kertaa kauemmin.

Luulisi jo tuolla perusteella nostettavan naisten eläkevakuutusmaksua suhteessa miehiin.

Juhani Piironen

Kyllä tämä Linda Pelkonen saisi jo lopettaa tämän valheellisen sukupuolipropagandansa.

ILO:n palkkalaskelmien mukaisen vertailumenetelmän mukaan laskettuna naiset saavat Suomessa enemmän palkkaa TEHTYÄ TYÖTUNTIA KOHDEN, kuin miehet.

En oikein ymmärrä eikö tämä Linda Pelkonen ymmärrä tuntipalkan käsitettä, vai haluaako hän tietoisesti levittää valheellista tietoa asiasta.

Tomittajien pitäisi edes yrittää pyrkiä neutraaliuteen ja tasapuolisuuteen, eikä uskoa yksipuoliseen tietoon.

Aikooko tämä Linda Pelkonen toimia näin yksipuolisesti koko työuransa ajan?

Jokaisella naisella on oikeus mennä mihin tahnasa ns. miesten ammattiin.

Kerrotaan vielä tälle Linda Pelkoselle: Jos teet enemmän työtunteja, niin ansaitset enemmän. Siihen perustuu miesten ja naisten palkkaerot Suomessa.

Linda Pelkonen ei tietysti edes lue näitä kommentteja, eikä missään nimessä ota opiksi. Sen sijaan hän vetoaa päätoimittajaan että taas naista sorretaan.

Juhani Piironen

En kyllä yhtään ymmärrä tämän julkaisun päätoimittajaa, kun hän sallii lehteään käytettävän valheelliseen propagandaan.

Ehkä se johtuu siitä että päätoimittajalta jäi ne tilastotieteen opinnot suorittamatta ja siksi hän ei valmistunut yliopistosta?

Petri Suomi

Minun kohdallani ei ole koskaan sattunut niin, että palkkaero olisi johtunut sukupuolesta. Olen neuvotellut itse palkkani ja edut, kuten muutkin. Osaamisesta on aina lähdetty ja miten tuottaa yritykselle. Viimeiseksi jääneessä yrityksessä esimies oli nainen, jolla oli huonompi palkka kuin minulla, mutta se johtui vain siitä, että hänen tehtävänkuvansa ei ollut niin tuottava kuin minun. Minua paremmin ansaitsevia naisia oli kuitenkin samoissa hommissa monta. Kotona oli sitten eri alalla toimiva puoliso, joka ansaitsi useinkin jopa 2 x minun palkkani/kk. Hän on myös alansa ammattilainen ja kokenut sellainen.

Hannu Myllynen

Ihmetyttää nk työmarkkinakäsitteet ja puheet. Avoimilla markkinoilla jossa on ylitarjontaa hyödykkeestä ei työsuoritustenmyyjät voi hinnoitella vapaasti työtään, ei edes yleissopimuksella.

Julkisella alalla ei markkinahinnoittelu toimi vaikka on vaikeuksia saada työvoimaa ostettua. Asiakas, myyjä ja maksaja ovat ihan eri toimijoita, joista kaksi on vielä byrokratioita.

Kuka on muutenkaan oikea asiantuntija määrittelemään mitä asiakkaan pitää maksaa tai millä ehdoilla toinen työsuoritustaan myy? Minimit alittavat vaihtoarvot jättävät työsuoritukset myymättä eli syntyy työttömyyttä.