Sunnuntai 20.1.2019

Kotietsintä 600 €:n vuoksi: Poliisin toiminnasta kantelu

Jaa artikkeli:
Luotu: 
27.11.2012 14:39
|

Internetin käyttäjien oikeuksia puolustava Electronic Frontier Finland -yhdistys (Effi) on jättänyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille poliisin ja käräjäoikeuden toiminnasta niin kutsutun chisugaten yhteydessä.

Käräjäoikeus velvoitti keväällä suomalaisen teleoperaattorin luovuttamaan tekijänoikeusjärjestöjen etujärjestölle tietoja Chisun tuoreen levyn luvattomista jakelijoista BitTorrent-vertaisverkossa.

Tekijänoikeuksien tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) oli seurannut levyn jakelijoita vertaisverkossa ja selvitti heidän yhteystietonsa operaattorilta saamiensa ip-osoitetietojen perusteella.

Kaikkiaan levyä jaettiin TTVK:n mukaan yli kuudeltakymmeneltä tietokoneelta. Yksi levyä jaossa pitäneistä tietokoneista kuului helsinkiläismiehelle, joka kertoi tyttärensä ladanneen levyn verkosta. Mies kieltäytyi sopimasta asiaa TTVK:n kanssa ja maksamasta 600 euron hyvitysmaksua.

Tämän jälkeen TTVK teki asiasta tutkintapyynnön poliisille, joka myöhemmin esitutkinnan yhteydessä takavarikoi tytön käytössä olleen tietokoneen.

Effi haluaa oikeuskanslerin tutkivan, rikkoiko käräjäoikeus kansalaisten oikeutta suojattuun viestintään antaessaan TTVK:lle oikeuden selvittää vertaisverkon käyttäjien henkilötietoja.

Yhdistys tahtoo myös eduskunnan oikeusasiamiehen tutkivan, rikkoiko poliisi kotietsinnällä ja takavarikolla helsinkiläismiehen ja tämän tyttären kotirauhaa sekä perusoikeuksia.

Effin mukaan tyttären käytössä olleelta tietokoneelta jaettiin levyä korkeintaan kaksi kertaa muille vertaisverkon käyttäjille. Jakomäärät on laskettu TTVK:n käyttämällä datan määrään perustuvalla kaavalla.

Effin mielestä tekijänoikeuden omistajalle aiheutunut vahinko on korkeintaan muutamia kymppejä, ei 600 euroa, kuten TTVK oli vaatinut.

Samalla oikeusasiamiestä pyydetään tutkimaan, toimiko poliisi kotietsinnän yhteydessä laillisesti kehottaessaan tekijänoikeusrikoksesta epäiltyä helsinkiläismiestä maksamaan TTVK:n vaatiman hyvitysmaksun.

Poliisi on vahvistanut tutkivansa niin kutsutussa chisugatessa epäiltyä tekijänoikeusrikosta. Rikoksen tunnusmerkistössä mainitaan ”merkittävä määrä” laitonta jakelua tai kopiointia.

Helsinkiläisperheen isä ihmetteli Facebookissa, miksi poliisi teki asiasssa kotietsinnän. Rikostarkastaja Markku Nisula Helsingin talousrikosyksiköstä kertoi viime viikolla Uudelle Suomelle, että kotietsintään ja 9-vuotiaan tytön tietokoneen takavarikointiin oli selvät perusteet epäillyn rikosnimikkeen vuoksi.

Kotietsintä voidaan Suomen lain mukaan tehdä vain sellaisen rikoksen perusteella, josta ankarin mahdollinen rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

– Nyt on syytä epäillä tekijänoikeusrikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on maksimissaan kaksi vuotta vankeutta, Nisula sanoi.

TTVK:n toimintaa arvosteltiin kovin sanoin viime viikolla. Informaatio- ja teknologiaoikeuden professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa toiminut Jukka Kemppinen sanoi TTVK:n kampanjaa ”pelottelukampanjaksi”.

– Valvontakeskuksen vaatimukset ovat teknisesti perusteltuja, mutta terveen järjen kannalta mielettömiä, Kemppinen sanoi.

Itä-Suomen yliopiston informaatio- ja teknologiaoikeuden professori Tomi Voutilaisen mukaan TTVK:n toiminta ei kestä päivänvaloa.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Erkka Stenholm

Internetissä asioidessa, latasit jotain tai et, kannattaa aina pitää VPN palvelu päällä (esimerkiksi OverPlay tai StrongVPN). Tällöin käytät palveluja geneerisellä IP osoitteella joka tulee ulos valitsemasi maan VPN serveriltä, esimerkiksi Sveitsistä. Vain VPN serveri tietää oikean IP osoitteesi ja tuhoaa tiedon automaattisesti joka session jälkeen. Kaikki liikenne VPN serverin ja oman koneesi välillä on niin salattua, että siihen ei pääse Supokaan käsiksi. Yksityisyyden suoja on taattu.

Siinähän voi sitten RY:t, oli suomalaisen poliisin valtuudet tai ei, yrittää kysellä automaattisesti jo tuhottuja käyttäjätietoja geneerisistä IP osoitteista vaikka siltä Sveitsiläiseltä serveriltä jonka omistaja sijatsee Pohjois-Amerikassa.

Eli jos olet huolissasi läheistesi Internetin käytön seurauksista, tarkasta ensin että VPN palvelu on tilattu, asennettu ja aina päällä.

Timo Allan Tuovinen

Olihan se poliisilta hätiköityä toimintaa. Olisihan kyseistä ip:tä voinut seurata ihan hissukseen ja jos jako suhteet kovin kasvaa niin silloin ehkä voisi alkaa vasta epäilemään kyseessä olevan sen suuruinen rikos etträ kotio olisi tarvinnut mennä. Eikä kyseisestä ip:stä tai siihen viittaavia sivustoja ole jotka juuri veisi lataajia kyseiseen ip osoitteeseen. Hyötymis tarkoituksessahan olisi kyllä jossain mainostettava ja rahastettavakin jakamistaan. Mitään näitä seikko jos ylipäätään poliisi edes tutki ensin ollenkaan, vaan ryntäsi täyttä laukkaa kotia tonkimaan. Tutkinta oli ala-arvoista ja hyvin heikkoihin tuloksiin johtavaa. Jos kyseessä olisikin oikeasti ollut ammattimaista rikollisuutta, niin näiilä menetelmillä sitä ei olisi saatu vastuuseen kuin rikkeestä. Pakkohan olisi ensin pitänyt saada todisteita ip:n liikenteestä enemmän, kuinka suuria määriä sieltä oikeasti liikkuu koneelta pois päin. Onko useampia tiedostoja vain yhtä tiedostoa muutama kilo tunnissa. Mikään perustelu ei tässä tapauksessa riitä mielestäni kotietsintään. Hyvä että kanne tulee ja toivottavasti tuota laki tarkastellaan. Ei ole syyttä poliisin kotietsintää laissa rajoitettu ja jos poliisi venyttää rajoja kenenkään siihen puuttumatta, niin kyllä mennään sellaiseen suuntaan että oksat pois.

Kari Kotiranta

Mielenkiintoista on myös se, millä valtuuksilla TTVK harjoittaa peitetoimintaa Internetissä. Julkisuudessa olleiden kuvausten mukaan IP:t on saatu haltuun esiintymällä tavallisena käyttäjänä. Ainakaan puolustusvoimat eivät taida saada vastaavaa oikeutt.

Otto Gustafsson

TTVK ry on itse asettanut ansaksi toimimattoman Chisun CD:ltä vaikuttavia tiedostoja. Tällaisen binäärimössön latauksesta, joka ei siis ole edes toimivaa musiikkia. Itse tiedosto on täällä: http://www.piraattilahti.org/browse.php?u=http%3A%2F%2Fthepiratebay.se%2...

TTVK ry. on tutkinut mistä IP-osoitteista heidän ansaansa mennään. Tämän jälkeen käräjäoikeus on antanut rekisteröidylle yhdistykselle oikeuden pyytää kyseisten ip-osoitteiden teletunnistetiedot operaattoreilta. Operaattorit ovat antaneet ip-osoitteiden takana olleiden henkilöiden tiedot ja kotiosoitteet rekisteröidylle yhdistykselle.

Rekisteröity yhdistys on jatkanut rikostutkintaa, poistanut luettelosta sellaiset ip-osoitteet, jotka ovat ulkomailla tai joiden omistajaa on hankala yksilöidä. TTVK ry on päättänyt pelkän ip-osoitteen perusteella syyttää näitä henkilöitä laittomasta tiedostojen jakamisesta. Jotta Suomen perustuslailla pyyhittäisiin juuri se likainen paikka oikein huolellisesti, on rekisteröity yhdistys, henkilöitä kuulematta ja ilman oikeudenkäyntiä, päätetty tuomita heidät 600 euron sakkoon ja vaatimaan elinikäinen vaitiolositoutumus asiasta järjettömän uhkasakon voimalla.

Mihin Suomessa tarvitaan enää poliisia, syyttäjää, oikeuslaitosta ja julkisia oikeudenkäyntejä tai tuomioita, jotka perustuvat lakiin? Tuossa vedetään vallan kolmijako-oppi kölin alta ja komeasti. Järjestelmä on luotu siksi, etteivät tuomiot olisi yhden tahon päätettävissä, ne olisivat julkisia ja niistä voisi valittaa ylempiin oikeusasteisiin. Tällöin myös kansalaiset pääsevät seuraamaan oikeudenkäyttöä.

TTVK ry:n toiminta näyttäisi täyttävän Rikoslain virkavallan anastus -pykälän. Onkohan EFFI hereillä?

"9 § (24.7.1998/563) Virkavallan anastus

Joka toista erehdyttääkseen

1) ilman lakiin perustuvaa oikeutta ryhtyy toimeen, jonka vain julkista valtaa käyttävä toimivaltainen viranomainen saa tehdä, tai

2) muuten esiintyy virkatehtävässä olevana julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä,

on tuomittava virkavallan anastuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Myös nämä rikoslain kohdat tulisi tutkia, miten tuo kirje on linjassa TTVK ry:n lain suomiin valtuuksiin suhteessa kiristykseen ja törkeään kiristykseen liittyvään rikoslakiin:

"3 § (24.8.1990/769) Kiristys

Joka muulla kuin 1 §:ssä tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta, on tuomittava kiristyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
4 § (24.8.1990/769) Törkeä kiristys

Jos kiristyksessä

1) uhataan vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden tai aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa toisen omaisuudelle,

2) rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa,

3) taloudellinen etu, josta toinen pakotetaan luopumaan, on erittäin arvokas tai

4) aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa taloudellista vahinkoa

ja kiristys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästäkiristyksestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava."

Jos poliisi ryhtyy tutkimaan TTVK ry:n toimintaa esimerkiksi yleisen edun perusteella, syyttäjä näkisi syytekynnyksen ylittyvän ja oikeus tuomitsisi rikoksesta, josta tuomiosta voi valittaa ylempään oikeusasteeseen, tämä menisi niin kuin sen Suomessa pitää mennä.

Aki Terentjeff

Suomi, rankomisen ja rangaistuksien luvattu maa, on hyvinvointivaltion esimerkkitoimintaa kun virkamies voi rangaista ja pilata jonkun elämän näin alussa,
Ja turha lässyttää omaa vikaa jne...
Sveitsissä missä virkamiehet pelkäävät oman työpaikkansa puolesta ei tällaista SOSIALISMIA ja KOMMUNISMIA ole!

Tuomas Sikander

Sosialismilla ei tämän kanssa ole mitään tekemistä, suomalaisella oikeistokommunismilla sitäkin enemmän.
Hanko-Tammisaari akselin keskitysleirien hengessä mennään.
Oikeuslaitoksenkin pitäisi olla nimeään vastaava teoissaan, ei vaino- ja rangaistuslaitos.

Mike Amory

Tärkein unohtui. Tiedosto ei toiminut. Jos laittaisin nettiin tyhjän tai toimimattoman tiedoston, antaisin sille nimeksi "Chisun_karmivaa_ulvontaa.mp3" ja joku lataisi ja samanaikaisesti jakelisi tätä tiedostoa, niin voisiko hän saada syytteen Chisun musiikin laittomasta jakelusta.

Ei minun mielestäni. Korkeintaan minä voisin saada syytteen rikollisesta toiminnasta tarkoituksena kiristää ihmisiltä rahaa väärin perustein.

Otto Gustafsson

Amerikkalaisessa oikeusistumeissa nuo tiedostot kuunneltaisiin yksitellen ja päätettäisiin onko kyseessä sellainen teos mitä siinä väitetään. Nyt pelkkä tiedostonimi riittää tuomioon.

Suomessa kaikissa muissa rikoksissa pitää yksilöidä miten ja millä tavoin mainittu vahingonkorvaus on perusteltu. Tässä tapauksessa vahinkoa on aiheutunut 0 euron verran. TTVK on saanut kuitenkin kymmeniltä ihmisiltä 600 euroa kiristyskirjeen perusteella haltuunsa. Tämä yhdessä heidän esiintymiseensä valvontakeskuksena ja viranomaistoimijana asiassa yhdessä takavarikkoa tehneen poliisin kanssa antaisi kyllä aiheen tutkia koko yhdityksen toiminta ja myös se, miten laillisia poliisin neuvot maksaa kirjeessä ehdotettu summa ja vaieta ovat muun oikeudenkäytön kanssa.

Juha Järvinen

Suurimmasta osasta rikoksista ja rikkeistä voi saada tuon 6 kuukautta ehdollista tai ehdotonta vankeutta. Lisäksi poliisille riittää käsittääkseni pelkkä epäilys rikoksesta.

Onko tällainen lainsäädäntö inhimillistä? Mikä on yksityisyydensuoja Suomessa?

Petri Suomi

Sana -ehdotonta- jäi puuttumaan. Ehdollista vankeuttahan voi saada periaatteessa kuka tahansa, jos poliisi olettaa vielä senkin, että asunnossa olevalla on omallatunnollaan jo entisiäkin sovittamattomia syntejä tai hän on oletettavasti ehdonalaisessa.

Oletus periaateella toimiva poliisi on vaarallinen, eikä sovi suomalaiseen oikeusjärjestelmään eikä varsinkaan oikeustajuun. Tällä periaatteella me kaikki olemme oletettavasti ja pontetiaalisia rikollisia. Minäkin olen. Onhan minulla kaksikin autoa ja useita työkaluja, kuten keittiöveitsiä, joilla voi tehdä ja samanlaisilla on tehty todella vakavia rikoksia.

Oletuksiin ei saa perustaa oikeusturvan kannalta mitään, vaan faktoihin. Kotietsintä suoritettiin, koska tiesimme asunnossa sijatsevan tietokoneen jonka laitonta sisältöä myydään tai jaellaan laittomasti. Siis tiedetään, eikä oleteta.

Tein ilmiannon eräästä sivustosta, jonka toimintaan liittyi huumeiden ja huumaavien lääkkeiden kauppaa sekä piraattituotteiden myyntiä. Vastauksena tuli, että meillä ei ole resursseja tutkia asiaa nyt. Aikaa on kulunut noin 4 vuotta ja sivusto on yhä pystyssä.

poika heinänen
Vastaus kommenttiin #17

Kuulostaa epatodelta, joten tarkista. Yhteyteni ei ole riittavan nopea tai vakaa.

Ehdollista vankeutta voi mielestani saada max 2v, muttaomituisten tapojen vuosi se on se 2v. Jos taas se 2v tulee ehdottomana, niin ensikertalaisena olet 1 vuoden kiinni ja toisen ehdinalaisessa vankwudessa, joka on jotakuinkin sama asia kuin se 2v ehdollinen kokonaisuudessaan. Molemmissa tapauksissa tulee lisaksi koeaika 3v, jolloin jo syyllistyt rikokseen, niin tulee se voimassaoleva ehdonalainen jotenkin huomioon, seka kertalaisuuden muutos, eli linnassa ollaa 2/3 tuomiosta kun ekalla kerralla oli puolet. Liaksi nain hattuheittoina sanoisin, etta alle 6kk tuomiot voivat olla soviteltavissa, ja yhdyskuntapalvelun maksimi oli 8 tai 10kk.

On vankeinhoitolaki, jota suomi muuten kovasti tykkaa rikkoa, mutta lisaksi ovat oikeiden maaraamat erikoistuomiot (elinkautinen, nykyaan plus16v, seka ns. pytty, joka on ainoa paivasta paivaan suoritettava tuomio (10v siis on 10v, ei pelleilya).

Nama taalta kaukomailta hatusta heiteltyina, mutta jotain tarkennusta jo oli, lisaa kaivataan. Erikoinen ilmio se, etta oikeus ei tunne kasitetta ensikertalainen siina mielessa, etta he tietaisivat konnan lusivan puolikkaan. He kuitenkun tuntevat asian ja saattaab esim. mitatoida jonkun pienen ehdollisen rikkeen 2,5v takaa, jotta tuomio 6v tassa esimerkissa tarkoittaisi vain 3 vuoden lusimista uusijan 4 vuoteen verrattuna.

Koskahan noitakin lakeja ja kaytantoja on viimeksi auottu? Ai alkaisi olemaan

Petri Suomi

Minua häiritsi poliisin perusteluissa kotietsintään se, että meille tämä on arkipäivää ja rutiinia, koska joudumme suorittamaan kotietsintöjä päivittäin huumeiden ja etsinkuulutettujen henkilöiden etsinnässä ja tutkimuksissa.
Poliisilla oli otsaa verrata tekoa todella vakaviin rikoksiin. Kotona jollain läppärillä ei saada muuta aikaan kuin pientä tulojen menetystä, jos edes sitäkään. Mitä huumekauppa aiheuttaa ja oikeutta pakenevat etsintäkuulutetut, niin eihän ne nyt sama asia ollenkaan.

Toinen juttu joka minua myös ihmetyttää ja oikeustajua loukkaa on se, kuinka helposti minun tai kenen tahansa yksityisyys luovutetaan ry:lle, joka lähettää maksuvaatimuksen ja vaattii siitä vielä vaitioloa. Mitä muuta samalla luovutetaan ry:n käyttöön kuin pelkät osoite ja henkilötiedot. (Niistä ilmenee kenen nimellä operaattorisopimus on tehty, ei se kuka imuroi)

Jussi Vaarala

Onkohan niin että tekijänoikeusjärjestöjen kuka tahansa työntekijä voi haastaa oikeuteen ne nettkirjoittelijat jotka solvaavat heitä mafiaksi ja vaikka miksi.

Jos näin on niin silloin joku tekijänoikeusjärjestön pienipalkkainen yksittäinenkin työntekijä saattaa hyvinkin alkaa kerätä internetistä kunnianloukkauskommentteja ja saada oikeusteitse reippaan palkanlisän korvauksista.

Seurauksena olisikin varsinainen massaoikeudenkäynti kokoa messuhalli. Ja varmaankin alkaa tekijänoikeusjärjestöjen työntekijjöiden puolisoitakin kiinnostaa tällainen mahdollisuus äkkivaurastua kunnianloukkauskorvauksilla jos se on mahdollista - kas kun loukkaavia kommentteja on internetissä pilvin pimein. Joita ei edes media ole kaitsenut pois.

Ja se olisi oikein - kas kun piratismin kannattajat paitsi uhkaavat luovien alojen ihmisten peustuslaillista oikeutta työhönsä, ammattiinsa ja siitä saatavaan korvaukseen niins en lisäksi hyppivät asiassa laillista esivaltaa nenille ikäänkuin tekijänoikeuden perustuslaillisessa oikeudessa olisi jotain väärin.

Jussi Vaarala
eettis-realistisen aatteen kehittäjä
Alanya, Turkki