Lauantai 21.10.2017

Osa Suomesta säästyy Yle-maksulta - Tässä selitys

Jaa artikkeli:
Luotu: 
27.4.2009 15:07
  • Kuva: Creative Commons / Visulogik
    Kuva

Tv-lupamaksua vuodesta 1996 asti vältelleet ahvenanmaalaiset eivät todennäköisesti joudu maksamaan uutta mediamaksuakaan, kertoo Viestintäviraston tv-maksuosaston johtaja Anssi Laakso Uudelle Suomelle.

Ahvenmaalaiset eivät ole maksaneet tv-lupamaksua sitten vuoden 1996, kun Ahvenanmaan maakuntaradio erosi Yleisradiosta. Tosin Ahvenanmaalla on käytössä on oma tv-lupamaksu, 220 euroa, jolla rahoitetaan Ålands Radio/TV AB:n toimintaa.

Summa on suunnilleen samansuuruinen kuin nykyinen tv-lupamaksu ja kalliimpi kuin suunniteltu mediamaksu. Sen hinnaksi on esitetty 175 euroa.

- Ahvenanmaalaiset haluavat kyllä pitää oman maksunsa tulevaisuudessakin, Laakso nauraa.

Neljän ruotsalaisen kanavan ohella Ahvenanmaalla näkyy myös neljä suomalaista tv-kanavaa, joiden valtakunnalliset oikeudet ovat suomalaisilla tv-yhtiöillä.

Ahvenanmaalaiset katsovat näitä siis ilmaiseksi.

Paikat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Vieras

no miksi ihmeessä me sitten teemme edes FST:tä, noiden parin hassun rantaruotsalaisen takia, jos ahvenanmaa ei kerta lupamaksuja maksa niin niitä ei pitäisi väestöön laskeakkaan minkä perusteella tv-kanavia tehdään.

luultavasti jopa venäjää äidinkielenä puhuvia on siis enempi täällä mantereella kuin ruotsia...

K-veikko

Niillä alueilla joilla FST:lle olisi väestöpohjan perusteella kysyntää on ruotsinkielisille täysin epämuodikasta katsoa Suomen TV:tä. Sen sijaan katsotaan Ruotsin kanavia ja nenän vartta pitkin sitä joka erehtyy virittäytymään Suomen kanaville.

Toinen Vieras

Kaikkiaan Suomessa on noin 290 tuhatta "rantaruotsalaista", joista 25 tuhatta asuu Ahvenanmaalla.
Venäjää äidinkielenään puhuvia on vajaa 50 tuhatta.
Tilanne mantereella siis 5-1 tällä hetkellä, matematiikan opein laskettuna.

Luulo ei ole tiedon väärtti sanotaan.

Vieras

Joo ehkäpä suomessa asuu 50 000 venäjänkielistä, mutta kun venäläisiä turisteja kävi esim. vuonna 2005 1 684 000, kun taas ruotsalaisia ainoastaan 783 000, virolaisiakin joista moni puhuu sitä venäjää kävi 450 000. Joten se siitä Ruotsalaisten määrästä Suomessa verrattuna Venäläisiin.

Liike

Hehän maksavat tällä hetkellä oman yhtiönsä lupamaksua, mutta kepu Lintilän työryhmä ehdottikin mediamaksua, joka ei ole Suomen TV:n näkyvyydestä tai mistään yhtiöiden alueista riippuva. Senhän ehdotetaan olevan jokaista Suomessa olevaa asuntokuntaa koskeva, jolloin ahvenanmaalaiset saisivat maksaa sekä Suomen mediamaksun että oman tv-lupansa.

En kuitenkaan usko, että mediamaksu tulee käyttöön.

Jarmo Ryyti

Cameri Obscura kysyy. Tässä aluksi:

Tilastokeskus laskee valtion verotulojen ja menojen jakautumisen maakunnittain kahden vuoden välein. Uusimmat luvut ovat vuodelta 2006:

1. Ahvenanmaa -3934 e/asukas
2. Kainuu -2937 e/asukas
3. Pohjois-Karjala -2438 e/asukas
4. Lappi -1928 e/asukas
5. Pohjois-Savo -1479 e/asukas.

Eniten valtiolta tulonsiirtoja menee siis Ahvenanmaalle. (Lähde: HS 17.1.09)

Ahvenanmaa puolestaan on Suomen vaurain alue ja EU:n 20. vaurain alue. (STT 19.2.09)

STT 19.2.2009:
"Ahvenanmaa on EU:n 20. rikkain alue, käy ilmi unionin tilastotoimiston Eurostatin tilastoista. Ahvenanmaan bruttokansantuote on 47 prosenttia EU:n keskiarvon yläpuolella."

Eurostatin 19.2.09 julkistama tilasto perustuu vuoden 2006 bruttokansantuotetietoihin. Vielä vuonna 2004 oli Ahvenanmaa vasta kolmas valtion nettomenoissa asukasta kohden. Mutta vuonna 2006 Ahvenanmaa oli jo noussut ensimmäiseksi. Valtio tukee mielellään tuota Suomen ainoaa virallisesti muukalaisvihamielistä maakuntaa.

Ainoa puolue joka Rkp:n ja hallituksen aluepolitiikkaa kritisoi on Perussuomalaiset. Muut oppositiopuolueet eivät sitä tee. Ne kritisoivatkin Perussuomalaisia!

Jk. Kysykää kansanedustajiltanne hyviä selityksiä.

http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=7934&culture=fi-FI&cont...

TSV

Ahvenanmaan autonomia on niin suuri, etten rehellisesti sanottuna ymmärrä miksi he saavat noin 4000e plussaa (tulonsiirtoa) per naama? Ei tämä maa mikään hyväntekeväisyys ole, jos haluaa asua jossain saaristomökillä niin siitä pitää maksaa. Niillähän menee BKTssa mitattuna perhanan hyvin, joten miksi sinne annetaan niin paljon tulonsiirtoja?

Ajatelkaa näin, jos Ahvenanmaa olisi "annettu" ruotsalaisille (tai vuokrattaisiin jenkkien tukikohdaksi), Suomen budjetista ei tarvitsisi maksaa joka vuosi sinne vaan saisimme siitä rahaa (jenkit) tai sitten ei tarvitsisi murehtia (maksaa) kun se olisi ruotsalaisten ongelma.

J.Ryyti

Sauli Niinistön ollessa valtionvarainministerinä selvitettiin Ahvenanmaan ja valtion välisiä rahavirtoja. Onko Ahvenanmaa "närande" vai "tärande" antava vai ottava osapuoli.

Minulla on siitä selvityksestä suomenkielinen tiivistelmä. Vuosittain tutkimusajanjaksona Ahvenanmaa oli saanut jopa 200 miljoonaa markkaa enemmän tulonsiirtoja valtiolta kuin on keräänyt veroja valtiolle. (Tutkimus tehtiin markka-aikana.)

Kysymys on ns. 0,45 % säännöstä,joka tarkoittaa, että kaikista Suomen valtion tuloista Ahvenanmaa saa päältä 0,45 % Lisäksi ns. ahkeruuslisä "flitpengar". Ks. google.

Näin ollen esim. kaikista valtion yhtiöiden osingoista ja osakemyynneistä Ahvenanmaa saa päältä 0,45 %.

Mm. silloin kun valtio myi Soneran osakkeita Hbl uutisoi "Det regnar pengar på Åland". Ahvenanmaalla sataa rahaa.

Tuli päälle 120 miljoonaa markkaa alueelle, missä on 27 000 asukasta.

Huomattavaa on, kun valtio laittoi lisää rahaa Soneraan, ne kuuluisat O-P Heinosen "markasta tulee euro", niin Ahvenanmaan ei tarvitse osallistua sellaisiin kustannuksiin. Se on mukana vain tulojen jaossa.

Ahvenanmaalla on oikeus maakuntaveron perintään,toisin kuin muilla maakunnilla, mutta sitä ei sen tarvitse tehdä, koska rahaa tulee ovista ja ikkuinoista valtiolta. Hallintoa on hallinnon päälle. 16 kuntaa maakunnassa jossa on 27 000 asukasta! Arvatkaapa kuka sen maksaa;)

Jo sekin viestittää, että ei ole tarvis rationalisoida julkishallinnon menoja kuten Manner-Suomessa.

Ei muuten mutta valtion pitäisi tukea yhtä suurisuuntaiseti muitakin maakuntia. Tosin silloin valtiolle ei jäisi yhtään rahaa omaan toimintaansa sen jälkeen.

Lopuksi toteaisin, että Ahvenanmaan ei tarvitse esim. osallistua sen hallinnon kustannuksiin, jolta se vaatii jatkuvasti palveluja ruotsin kielellä. Maakunnan lehdissä siitä inistään jatkuvasti. Siis ilmaiseksi saaduista palveluistakin osataan siellä valittaa!

J.Ryyti

Pointti on siinä,että epätasa-arvo Ahvenanmaa vs. muut maakunnat on jatkunut vuosikymmeniä. Se on perustuslain vastaista, koska perustuslain mukaan suomalaisten pitäisi olla tas-arvoisia.

Valtionvarainministerinä ollessaan Niinistö asetti komitean tutkimaan tilannetta. Mietintö on nimeltään tämä:
"Verotulojen tasausjärjestelmä Ahvenanmaan ja valtion välillä: 1990-luvun kokemukset Yhteenveto"

"Tarkastelujakson aikana on käynyt ilmi, että Ahvenanmaa on ollut nettosaaja ja että valtion Ahvenanmaahan liittyvät menot ovat olleet 100–200 miljoonaa markkaa valtion Ahvenanmaalta saamia verotuloja suuremmat."

" Tulonsiirrot Ahvenanmaalle kasvoivat voimakkaasti 1990-luvulla, mikä mahdollisti maakunnan julkisen sektorin voimakkaan kasvun työllisyyden ja budjettimenojen suhteen"

"Suorat elinkeinotuet ja tulonsiirrot ahvenanmaalaisille kunnille kunnallisveron alentamiseksi ovat muodostaneet tärkeimmät maakuntahallituksen käytössä olleet talouspoliittiset välineet. Kunnille suunnatut tulonsiirrot ovat lisääntyneet huolimatta kuntien velvoitteiden vähenemisestä. Kunnallisvero on alhaisimpia Suomessa, eikä maakuntahallitus myöskään ole käyttänyt oikeuttaan periä maakuntaveroa (pakollisten valtionverojen lisäksi)."

"Ahvenanmaalla maksettavat elinkeinotuet ovat – huolimatta suhteellisen korkeasta tulotasosta henkeä kohden – korkeammat kuin useimmilla Suomen kehitysalueilla maksettavat tuet. Jos lasketaan yhteen valtion budjetista maksettavat elinkeinotuet ja EU:n maksamat tuet, Ahvenanmaalla maksettavat elinkeinotuet ovat yli puolet korkeampia kuin muualla Suomessa maksettavat tuet keskimäärin."

Kysymys oli siis alunperin valtion tukien kohdentamisesta eri alueille Suomessa. Luulisi, että vähiten kehittynyt, köyhä ja suuren työttömyyden alue, Lappi, saisi enemmän tukea per capita kuin Ahvenanmaa, valtiolta, mutta näin ei ole eikä muutos ole näköpiirissäkään.

Oleellista on myös se,että mikään ei ole muuttunut eikä asiasta keskustella piste sanoo hallitus.

Ahvenanmaa on jopa EU:n aluetuen tukialueena kaikkien kriteerien vastaisesti. (Alhainen tulotaso, korkea työttömyys)

Funtsikaa vähän. Ahvenanmaa on ns. LFA-tuen piirissä. Tuki tunnetaan paremmin nimellä "vuoristotukena" maataloudelle jota harjoitetaan epäedullisessa ilmastossa

Kuvio menee näin: Jos joku suomenkielinen alue tulee EU-tuen piiriin Rkp vaatii "vastavuoroisesti" saman tuen jollekin "ruotsinkieliselle alueelle".

Silti suomalaiset hyväksyvät suurten puolueiden selityksen,että Rkp on harmiton puolue. Rkp:lle kaikki asiat on kielikysymyksiä. Sitä vaan suomalaiset eivät käsitä, koska eivät seuraa ruotsinkielistä mediaa

Vanhus

Onkohan ahvenanmaalaisten saamiin tuloihin laskettu lautoista koituvat menot ?

Käytiin 4 v sitten Oolannissa ja ajeltiin komioilla lautoilla
pikkusaaresta toiseen.
Mites Suomenlahden itäosan lautat ? Pieniä, harvoin ajavia ja ajavat vain muutamaan saareen.
Milloin tasapuolisuutta ?

Sumu

Digisiirtymän myötä manner-Suomalaisille kerrottiin, että jos analogilähetysten loputtua taloudessa on vain analogivastaanotin, siitä pitää maksaa tv-maksu, jos esim. naapurimaan analogilähetyksiä sillä pystyy vastaanottamaan. Eli tässä jutussa käytetyn logiikan mukaisesti: joutuu maksamaan, jotta voi laillisesti katsoa ilmaiseksi. Niinpä niin, tulee mieleen ihan muutamat puhelinmyyjät ja heidän tarjouksensa.

TSV

Onnistuuko kämpän ostaminen noin vain? Mites palvelut ja koulut suomeksi?

Kysymys ei ole nyt mistään katkeruudesta vaan OIKEUDENMUKAISUUDESTA. Ahvenanmaalla on hyvä sijainti, he ovat ainakin teoriassa kaksikielisiä, autonomia antaa heidän tehdä melkein mitä vaan. Miksi sitten tuommoista pikku saarta pitää enemmän kuin muita paikkoja?

Minä valitan siitä, että Suomessa tuetaan farmareita joissain napapiirillä tai että ihmisillä on oikeus saada palveluja jossain korvessa, tämä on väärin. Mutta en myöskään ymmärrä sitä kuinka pikkuinen saari, jolla on AUTONOMIA saa eniten tukea kaikista Suomen lääneistä?

Ruotsinkielisiä on noin 5%, miten he voi voivat vieläkin hallita tätä maata? Jos olisin vähän enemmän mielikuvitus rikkaampi ihminen alkaisin uskomaan salaliittoihin.

BRG

Käännetään nyt vielä puukkoa haavassa (ja suolaa päälle), YLEn budjetista ja siis tästä tulevasta kaiken kansan mediamaksusta menee yli 15% ruotsinkieliseen ohjelmatoimintaan jonka osuus katseluajasta on 1,6 prosenttia (luvut AL pääkirjoitus 09.05 Jorma Pokkinen).

T_Bear

Ei Ahvenanmaata kanta Venäjälle eikä Ruotsiin myydä. Kummallakaan valtiolla ei ole rahaa. Taantumassa Kiinalla on hyvin valuttaa ja likviditeettiä. Myydän Ahvenanmaa Kiinalle... Kiinahan on tunnettu suopeudestaan erillislakeja ja vähemmistönoikeuksia kohtaan...

Kiinalle käteiskaupalla, luulisi sen saavan Ahvenanmaalla hieman liikettä ^^

Kummastelija

Aivan jäätävää ****** sanon minä... Miksi ihmeessä noita Ahvenanmaalaisia paapotaan. Tänne pohjoseen sitä massia enemmän tarvittais. Jos ne kerta ovat autonomisia, niin maksasivat veroja tänne kunnolla eikä valtiolta tiputeltais mitään sinne. Sama malli käyttöön kuin Suomessa oli Venäjän vallan alla. Prkl.

Vieras

Tuleekohan kenellekään mieleen miksi ahvenanmaalaiset itse vastustavat kaikkein eniten itsenäisyyttä? Ei kai ne niin tyhmiä ole että itselleen hyvästä tilanteesta luopuisivat! Kai minullekin kelpaisi jos saisin joltain luukulta koko ajan ilmaista rahaa.

Tapio Peltonen

Vaikkakin voidaan olla sitä mieltä, että Ahvenanmaa saa Suomen valtiolta liiaksikin rahoitusta, kokonaisuudessaan olen kuitenkin sillä kannalla, että tuollaiset pienet itsehallintoalueet ja pikkuvaltiot etuoikeuksineen ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä. Jos ei muuten, niin siksi, että ne pitävät "emovaltiotansa" kurissa taantumuksellisen yhteiskunnallisen kehityksen suhteen. Esimerkiksi PAF:n nettikasino on yksi niistä seikoista, joka pakottaa Suomen kukkahatut pitkin hampain nielemään ajatuksen siitä, ettei pokerin pelaamista netissä ehkä kannatakaan kriminalisoida ja ulkomaisia pokerisaitteja pakkosensuroida.

Toivotaan, että Ahvenanmaan "erioikeus" tämän kaavaillun mediamaksunkin suhteen, josta ahvenanmaalaiset varmasti pitävät kynsin hampain kiinni, herättää päättäjät miettimään kuinka idioottimainen ko. maksu on.