Keskiviikko 19.6.2019

Maahanmuuttajien rikosriski Suomessa: 4 selitystä

Luotu: 
17.6.2014 12:01
  • Kuva: Petteri Paalasmaa/Uusi Suomi
    Kuva
    Tutkijoiden mielestä maahanmuuttajanuorille pitäisi saada yhtäläiset mahdollisuudet ohjattuun harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan.
|

Faktakulma

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen maahanmuuttajatutkimuksen keskeiset tulokset:

–Maahanmuuttajien rikostasossa ja uhriksi joutumisen riskissä on omaisuus-, väkivalta- ja seksuaalirikoksissa huomattavia eroja maahanmuuttajaryhmien välillä. Eräissä ryhmissä rikostaso ja uhriksi joutumisrn riski ovat selvästi kantaväestöä korkeammat, eräissä ryhmissä matalammat.

–Korkean rikostason maahanmuuttajaryhmien rikollisuuden korkea taso liittyy olennaiselta osin nuoreen ja miesvaltaiseen väestörakenteeseen sekä keskimääräistä heikompaan sosioekonomiseen asemaan.

–Valtaosa maahanmuuttajista ei kuitenkaan syyllisty rikoksiin.

–Maahanmuuttajaryhmät ovat selkeästi yliedustettuja myös rikosten uhreina; uhrikokemusten ehkäisy ja uhrien tukipalvelut ovat tärkeitä.

Uusi tutkimus esittelee neljä selitystä ja keinoa vaikuttaa maahanmuuttajien kantaväestöä suurempaan riskiin tehdä rikos tai joutua rikoksen uhriksi.

Maahanmuuttajien työllisyys, alueellinen eriytyminen ja ajanviettotottumukset ovat yhteydessä rikollisuustasoon, ja yhteiskuntatietouden puute vaikeuttaa maahanmuuttajien sopeutumista yhteiskuntaan, selviää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen uudesta tutkimusraportista.

1. Työllisyys

–Maahanmuuttajien työllistymisasteessa on tällä hetkellä huomattavia eroja ja erot työllistymisessä näyttäisivät olevan yhteydessä myös rikollisuustason ja uhriksijoutumisriskin korkeuteen, tutkimuksessa kerrotaan.

Tutkijoiden mukaan havainto korostaa sosiaali- tai työllisyyspoliittisten keinojen eli sosiaalisen rikoksentorjunnan merkitystä.

–Tämän hankkeen perusteella painotus maahanmuuttajien työllistymisasteen kohentamiseen todennäköisesti vähentäisi kyseisen ryhmän osallistumista rikollisuuteen.

2. Alueellinen eriytyminen

Tutkimuksen mukaan alueellinen eriytyminen on yksi tekijä, joka voi osaltaan vaikuttaa maahanmuuttajien rikollisuuden määrän. Muun muassa Helsingissä asuinalueiden eriytyminen on voimistunut viime vuosina.

–Tämän tutkimuksen rekisteriosassa voitiin havaita, että maahanmuuttajien keskimääräistä korkeamman rikosalttiuden vaikutus rikosten kokonaismäärään on Helsingissä suurempi kuin maassa keskimäärin, johtuen alueen väestöllisestä koostumuksesta, tutkimuksessa kerrotaan.

Myös Suomen kotouttamisohjelmassa todetaan, että maahanmuuttajien asumisen keskittyminen pienituloisille ja heikon statuksen omaaville vuokra-asuntoalueille nostaa riskiä huono-osaisuuden kasautumisesta.

Tutkimuksen mukaan valikoiva poismuutto tietyiltä asuinalueilta voi käynnistää kielteisen kierteen alueella.

–Alueellinen eriytyminen vaikuttaa paitsi väestöryhmien rikollisuustasoon myös rikosten uhriksi joutumisen riskiin, tutkijat kirjoittavat.

3. Ajanvietto

Tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti nuorten kohdalla harrastukset ja muut rutiinitoiminnot eli ajanviettotottumukset olivat yhteydessä maahanmuuttajien kantaväestöä korkeampaan rikoskäyttäytymisen ja uhriksi joutumisen tasoon.

–Tutkimuksen tulokset rohkaisevat sosiaali- ja nuorisopoliittisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään vahvistamaan, että maahanmuuttajilla on kantaväestön nuoriin nähden yhtäläiset mahdollisuudet ohjattuun harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan, tutkijat kertovat.

4. Mallia Euroopasta

–Normitiedon puute ainakin nuorten maahanmuuttajien kohdalla on vaikeuttanut yhteiskuntaan sopeutumista, tutkijat toteavat.

Tutkimuksessa korostetaan, että Euroopan maiden kotouttamisohjelmissa maahanmuuttajien aktivoimiseksi ja siten kotoutumiseksi koetaan tarpeelliseksi välittää maahanmuuttajille tietoa yhteiskunnasta ja sen arvoista, normeista ja laeista. Tutkijat pitävät eurooppalaista panostusta ”järkevänä”.

Faktakulma

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen maahanmuuttajatutkimuksen keskeiset tulokset:

–Maahanmuuttajien rikostasossa ja uhriksi joutumisen riskissä on omaisuus-, väkivalta- ja seksuaalirikoksissa huomattavia eroja maahanmuuttajaryhmien välillä. Eräissä ryhmissä rikostaso ja uhriksi joutumisrn riski ovat selvästi kantaväestöä korkeammat, eräissä ryhmissä matalammat.

–Korkean rikostason maahanmuuttajaryhmien rikollisuuden korkea taso liittyy olennaiselta osin nuoreen ja miesvaltaiseen väestörakenteeseen sekä keskimääräistä heikompaan sosioekonomiseen asemaan.

–Valtaosa maahanmuuttajista ei kuitenkaan syyllisty rikoksiin.

–Maahanmuuttajaryhmät ovat selkeästi yliedustettuja myös rikosten uhreina; uhrikokemusten ehkäisy ja uhrien tukipalvelut ovat tärkeitä.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Sauli Harju

Ovat samassa asemassa kuin Suomalaisetkin, eivät vaan kestä elää Suomessa, saati sitte missään muussakaan maassa. Jokaisesta maahanmuuttaja maasta ei voida odottaa just samanlaisia ihmisiä Suomeen, tämän takia pitäiski olla täysin selvää että "joistain" maista ei otettais porukkaa tänne yhtään vastaan, eivät sopeudu ja siksi tekevät rikoksia.

Matias Härkönen

Meillä on satoja erilaisia järjestöjä, jotka työskentelee maahanmuuttajien kanssa. Lähes jokaisessa julkisessa laitoksessa, maahanmuuttajat on otettu huomioon erikoisena ryhmänä. Panostukset ovat valtavat jo nyt, joten paljon enempää "kotouttamisen" saralla ei voida tehdä. Samanlaisia tuloksia on saatu myös muista pohjoismaista ja kaikkialla on yritetty kotouttaa ja tehdä vaikka mitä.

Mikä sitten voisi auttaa? Itselläni on kolme ehdotusta.

1) Valikoivampi maahanmuutto. Turvapaikka vain niille, jotka todella sitä tarvitsevat.
2) Maahanmuuttajat sijoitetaan pääasiassa maakuntiin ja pieniin kaupunkeihin. Niissä on asuntoja vapaina ja resursseja kotouttamiseen. "Ghettoutumiselta" vältytään.
3) Rikolliset karkotetaan välittömästi.

Tämä on hyvä malli myös niille rehellisille maahanmuuttajille, jotka haluvat kotoutua ja saada turvaa.

Tomi Salonen

4) Maahanmuuttoon on sitoutettava koulutus, joka on valittavissa kuntien ja yleisemmin yhteiskunnan tarpeiden mukaan kartoitetusta koulutusvalintakirjosta. Lähi- ja sairaanhoitajista sekä lääkäreistä on pulaa. Myös vanhusten ja vammaistenhoidossa, nuorisotyön parissa, käsityö- ja kuljetusaloilla on tarvetta työntekijöistä, kun niihin eivät suomalaiset kerran tahdo hakeutua.

Tarpeiden mukaan suunniteltu ja toteutettu koulutus ja sitä kautta työpaikan takaaminen ovat avainasemassa kaikkien, ei pelkästään maahanmuuttajien kohdalla. Säästöt kumuloituvat poliisin, sairaanhoidon, sosiaalitoimien, lastensuojelun, huumausaine- henki- ja omaisuusrikosten sekä oikeudenkäyntikulujen osalta, samoin kuin tarveharkintaisten sosiaalietuuksien maksuissa sekä lopulta kalliista työttömyydestä ja hyödyttömistä vankeinhoidon kustannuksista.

Ilman koulutusta ja työtä ihminen harvoin kykenee kasvamaan yhteiskunnan "normatiiviseksi" jäseneksi, oli hän mistä kulttuurista hyvänsä. Kysymys on valinnoista ja poliittisesta tahdosta. Suorin tie maahanmuuttajan koulutuksen ja työpaikan takaamiselle voisi olla oppisopimuskoulutusten merkittävä lisääminen.

Nea Halme

"–Tutkimuksen tulokset rohkaisevat sosiaali- ja nuorisopoliittisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään vahvistamaan, että maahanmuuttajilla on kantaväestön nuoriin nähden yhtäläiset mahdollisuudet ohjattuun harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan, tutkijat kertovat." - Miten on mahdollista, että tähän riittää aina ja iankaikkisesti resursseja ja rahaa? Ja kuten Matias tuossa juuri ilmaisi, meillä on jo satoja erilaisia järjestöjä ja organisaatioita jotka hassaavat veronmaksajien rahaa näihin toimenpiteisiin. Nyt riittää!

Kaarle Akkanen

Härkösen kolme ehdotusta ovat hyviä ja kannatettavia! Helposti hyväksyttäviä ja saanee suuren enemmistön tuen? Näin uskon! Jos vielä politiikan toimijat, päättäjät tulisivat samaan rintamaan, niin ongelma korjaantuisi jatkossa. Ainakin vähenisi.

Uffe Nordström

Ja höpö höpö!
Olen kolme kertaa yrittänyt saada maahanmuuttajan töihin samoilla ehdoilla kuten muillekin.
Joka kerta kun töiden on pitänyt alkaa henkilö ei ole vaivautunut saapua paikalle ei edes ole viitsinyt soittaa, eikä ole vastanut soittoihini.
Väitän että aika suuri osa maahanmuuttajista eivät ole edes kiinnostuneita tekemään töitä vaan hankkii elantonsa helpommilla tavoilla. Joko sosiaalihuollosta tai rikollisin keinoin tai molempia yhdessä.
Että se siitä työllistymisestä.

Asuinpaikalla varmaankin on merkitystä rikollisuuteen mutta tuntuu olevan ainakin eräiden maahanmuuttajien kohdalla että lähistöllä pitää olla joko rautatieasema tai metroasema missä voi hengailla.
Luultavasti rikollisuus ei juurikaan muutuisi vaikka kyseisiä henkilöitä sijoitettaisi esim Kauniaisiin tai Westendiin.

Mitä taas tulee määrättyjen maahanmuuttajien tietoisuuteen normeista tai tai laeista niin uskon että kaikissa maissa kaikesta huolimatta on lait jotka kieltää varastamisen, ryöstämisen pahoinptelyn, tai raiskauksen. Paitsi tietysti kun ei jokin jumala näe????
Tyytyväisyys on vasta sitten saavutettu kun oman uskonnon lait on saatu integroitua.

Tutkijat pitävät Eurooppalaista mallia järkevänä.
Mitä vielä?
Miksiköhän maahanmuuttajat sitten esim. mellakoivat miltei kaikissa maissa.
Onko siis ymmärrettävä että on kyse onnistuneesta maahanmuutto politiikasta.

Tällaiset tutkimukset ovat täysin turhia varsinkin kun tutkimustulos yleensä on tilaajan mukaan.

kari wuoristo

tietäähän sen jos eletty kuin pellossa omassa aikaisemmassa kulttuurissaan niin eihän siitä sääntö viidakossa mitään tule ,huvittavaa kun koitetaan selittää mamujen tarvitsevan sitä ja tätä jota ei kantaväestölläkään sen enempää ole mutta he sitä tarvitsevat aina vain lisää vaikka valtava koneisto ja rahamäärä jo nyt pyörittämässä tuota teatteria mutta sittenkin vain mamut syyllistyy rikoksiinsa nyt ja aina koska mätiä omenoita riittää kun rajat seljällään ja valvonta olematonta eikä edes pahimpia saada pois täältä häädettyä sekä todellisesti turvapaikkaa tarvitsevia ei valikoida oikein vaan kaikki tänne heti ja kaikille kaikkea heti ja lisää päälle,voi voi tätä touhua

Markku Nieminen

Eiköhän yksi painava syy ole olemattomat seuraukset rikoksista ja vapautukset rangaistuksista nimenomaan maahanmuuttajien kohdalla!
Mitäpä syytä vaivautua hillitsemään himojaan koska tuomioistuimet ei rangaistusta "rasismin pelossa langeta"!

Ulla-Kristiina Salmi

Tomi tiesi, mitä kirjoitti. Tuohon työllistymiseen. On paljon tehty kokeita miten käy, kun työpaikasta soittaa suomalaisen nimellä esitellen ja ulkomaisella nimellä esitellen. Suomalaisella nimellä pääsee haastatteluun, ulkolaiselle nimelle vastataan: paikka on jo mennyt.

Eero Saastamoinen

Rikokseen vie vain nopea käsi ja vilkas mieli.

Ei siihen tarvitse ulkomaalainen olla.

Ulkolaisen on yksin ja pikkurikoksissa vaikea vain löytää suojelevaa ryhmää, joka kotimaisilla rikollisilla on paljon laajempi.

Ja selvittämättömiä rikoksiahan ei pysty merkkaamaan kenenkään piikkiin.

Suomalainenkin joutuu useilla ulkomaanmatkoillaan helpommin rikoksesta epäillyksi kuin kotipuolessaan.

On se elämä vaan niin erikoista, että!

Erkki Joonala

Korjaus: ydinongelma on siinä, että tänne otetaan liikaa maahanmuuttajia, jotka eivät halua sopeutua. Ei siinä mitkään maailman sopeuttamistoimet riitä, jos toinen on vankasti sitä mieltä, että meidän kulttuurimme täytyisi tuhota.