Maanantai 17.12.2018

Maahanmuutosta perussuomalainen laskelma – tämä vertaus kuumensi heti

Jaa artikkeli:
Luotu: 
2.4.2015 14:43
Päivitetty: 
8.4.2015 12:24
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Juho Eerola (kuvassa oik.) ja Samuli Salminen esittelivät tutkimusta perussuomalaisten puoluetoimistossa torstaina. Tutkimuksen tekijä Salminen tunnustautuu Iltalehden haastattelussa maahanmuuttokriitikoksi, mutta korostaa pyrkineensä tutkimuksessa objektiivisuuteen.
|

Perussuomalaiset asettaa maahanmuuton kustannuksia selvittäneessä tutkimuksessaan vastakkain muun muassa somalit ja saksalaiset erittelemättä toisistaan pakolaisina ja työn perässä Suomeen tulleiden maahanmuuton lähtökohtia. Maahanmuuton tuottamia kustannuksia verrataan muun muassa bensa- ja autoveroihin.

Tutkimuksessa suurimmat maahanmuuttajaryhmät on jaoteltu syntymävaltion mukaan. Tarkoituksena on perussuomalaisten ja tutkimuksen tehneen Samuli Salmisen mukaan osoittaa, että maahanmuuttajista ei tulisi puhua yhtenä ryhmänä vaan tulisi puhua erillisistä ”maahanmuutoista”.

Perussuomalaisten tutkimuksen mukaan työikäisten maahanmuuttajien nettokustannus oli 0,7 miljardia euroa eli 700 miljoonaa euroa tappiollinen vuonna 2011, jonka tietoja on tarkkailtu. Nettokustannus tarkoittaa sitä, että valtion maahanmuuttajille suuntaamista menoista kuten palveluista ja suorista tulonsiirroista vähennetään julkisen talouden maahanmuuttajilta saamat tulot kuten verot.

– Tämän [kustannusten] täyttämiseksi pitää kerätä veroja, sanoi perussuomalaisten työmies Matti Putkonen tiedotustilaisuudessa.

Perussuomalaiset vertaa maahanmuuton kustannuksia esimerkiksi autoveroon, josta suurin osa katettaisiin Putkosen mukaan maahanmuuttoon kuluvalla rahalla.

Perussuomalaisten selvityksen tulos on osin ristiriidassa muun muassa teollisuusmaiden OECD-järjestön tutkimusten kanssa. OECD:n tutkimuksen mukaan esimerkiksi Suomessa maahanmuuttajat ovat kerryttäneet valtiolle hieman enemmän tuloja kuin saaneet palveluina ja tukina. Tosin järjestönkin tutkimuksesta löytyy erilaisia laskentatapoja, joista laajimmissa maahanmuuton taloudelliset vaikutukset kääntyvät negatiivisiksi. Myös OECD-raportti tarkasteli vuoden 2011 tilannetta.

Samuli Salminen toteaa myöhemmin vastineessaan Uudelle Suomelle, että OECD:n tutkimuksen tuloksista se, joka vaikuttaa vastaavan parhaiten hänen tutkimustaan, on maahanmuuton taloudellisen vaikutuksen suhteen tappiollinen (-0,08 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta). Salmisen mukaan hänen tutkimusaineistonsa on laajempi kuin OECD:n tutkimuksessa.

Jako lähtömaiden mukaan – koripallovertaus suututti

Tarkemmin perussuomalaiset vertailee kymmentä suurinta maahanmuuttajaryhmää syntymävaltioiden mukaan. Tarkasteltu ryhmä ovat 20–62-vuotiaat työikäiset.

Tulosten mukaan vaihteluväli ryhmien edustajien keskimääräisissä julkisen talouden ”nettovaikutuksissa” on suuri ja vaihtelee Saksassa syntyneiden noin 2300 euron plusmerkkisestä vaikutuksesta Somaliassa syntyneiden miinusmerkkiseen noin 13 800 euroon vuodessa. Kaikkien Suomessa syntyneiden työikäisten keskimääräinen nettovaikutus olisi laskelman mukaan kutakuinkin "plusmiinusnolla" eli noin 80 euroa plusmerkkinen, kaikkien ulkomailla syntyneiden puolestaan noin –3620 euroa.

– Meidän tulee arvioida, minkälainen maahanmuutto meitä palvelee ja minkälainen ei, totesi tutkimusta esittelemässä ollut perussuomalaisten varapuheenjohtaja Juho Eerola johtopäätöksenä.

Hän rinnasti maahanmuuton koripalloon, jossa ulkomaalaiset Eerolan mukaan hankitaan vahvistuksiksi, ei penkille istumaan.

– Verrattiinko koripallojoukkuetta juuri esim. humanitääriseen maahanmuuttoon? ihmetteli SDP:n eduskuntavaaliehdokas Nasima Razmyar Twitterissä.

– Perussuomalaisilta unohtuu laskelmissaan kaikkein tärkein. Ylivoimainen enemmistö taloustieteilijöistä ja OECD:n kaltaiset kansainväliset järjestöt ovat todenneet yksiselitteisesti, että maahanmuuton nettovaikutukset ovat selvästi myönteisiä myös Suomelle, Razmyar jatkaa blogissaan.

Perussuomalaisten tutkimuksen vertailussa ei huomioida eri ryhmien maahanmuuton taustojen erilaisuutta eli esimerkiksi pakolaisten oletusarvoisesti hankalampia lähtökohtia verrattuna työn perässä Suomeen muuttaviin. Tutkimuksen tehneen Samuli Salmisen mukaan tilastoaineisto ei mahdollista ryhmien jaottelua maahanmuuton syyn mukaan.

Muun muassa SDP:n Razmyar huomauttaa, että Salminen tunnetaan maahanmuuttokriittisen Hommaforum-palstan aktiivina. Maahanmuuttokriittisyytensä Salminen vahvistaa itsekin Iltalehdelle.

Entä maahanmuuttajien lapset eli 2. sukupolvi?

”Koko väestöä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että vanhempien sosioekonominen tausta periytyy. Todennäköisesti maahanmuuttajat eivät tee siitä poikkeusta”

Tutkimuksen tulokset koskevat lähinnä ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia, sillä työikäisten 20–62-vuotiaiden ryhmään on ehtinyt vielä hyvin vähän toisen polven maahanmuuttajia eli Suomessa syntyneitä maahanmuuttajien lapsia.

Uusi Suomi tiedusteli tiedotustilaisuudessa, eikö nettovaikutusten voi olettaa jossain määrin parantuvan toisen polven maahanmuuttajien – erityisesti pakolaisvanhempien lasten – kohdalla. Esimerkiksi VATT:n maahanmuuttotutkimuksen tekijät ovat arvioineet, että ”maahanmuuttajan vaikutusta julkiseen talouteen täytyy arvioida ottaen huomioon muuttajien ja heidän lastensa koko elinkaari”.

Samuli Salmisen mukaan hän ei ”aseta oletuksia, työllistyykö toinen sukupolvi paremmin kuin ensimmäinen”.

– Koko väestöä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että vanhempien sosioekonominen tausta periytyy. Todennäköisesti maahanmuuttajat eivät tee siinä poikkeusta, Salminen sanoi Uudelle Suomelle.

– Varmasti vertailukohtia löytyisi parhaiten niistä Euroopan maista, jotka ovat tätä maahanmuuttoa harrastaneet jo kauemmin, 50–60-luvuilta lähtien. Sieltä löytyy varmaan paljon aineistoa sen puolesta, että samat ryhmät, jotka Suomessa näyttävät huonosti kotoutuvan ja työllistyvän, työllistyvät huonosti myös näissä pidemmällä maahanmuutossa olevissa maissa, arvioi puolestaan kansanedustaja Eerola.

Tutkimuksensa loppuosiossa Salminen on yrittänyt pohtia myös toisen sukupolven tilannetta ja elinkaarta tiettyjen nyt tiedossa olevien tekijöiden avulla.

–Tietenkin on aika huono tehdä 15–20-vuotiaille koko elinkaaren ajalle laskelmia. Tätä on tarkasteltu epäsuorasti sen kautta, miten kouluttautuneita he ovat, miten paljon on esimerkiksi toisen asteen tutkintoja tai vastaavaa, Salminen kertoi.

Salminen tarkensi myöhemmin, että tämä epäsuora tarkastelu sisältyi vain tutkimuksen toiseen, elinkaarivaikutuksia käsittelevään osaan.

Tutkimuksessaan hän toteaa, että ”mielenkiintoinen kysymys on myös, säilyvätkö erot vaikutuksissa julkiseen talouteen maahanmuuttajien lapsille eli nk. toiselle maahanmuuttajasukupolvelle”. Joidenkin tutkimusten mukaan erot ovat säilyneet sukupolvelta toiselle Yhdysvalloissa, Salminen kertoo.

Esimerkiksi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on arvioinut, että kotouttamistoimet ovat asian kannalta olennaisia ja kohentavat sekä maahanmuuttajien itsensä että yleisesti suomalaisten taloudellista hyvinvointia.

Ettekö usko, että kotoutustoimet voisivat parantaa maahanmuuttajien työllisyyttä edes jossain määrin?

– En osaa ottaa kantaa siihen, kaikki kannaottoni perustuvat tutkimusotokseen, Salminen sanoo.

 

 

 

 

 

Päivitys 8.4.2015: lisätty kaksi Samuli Salmisen tarkentavaa kommenttia.

Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Pertti Kari

Selailin Persujen teettämää raporttia ja näyttää siltä, että maahamuuttajien kustannuksia on käsitelty melko kattavasti. Epäilen, että OECDn raportti ei ole tehty yhtä yksityiskohtaisesti. Uskon enemmän Persujen raporttiin, vaikka luvut eivät olisikaan absoluuttisen tarkkoja. Kahdesta maasta tulevat muuttajat erottuvat selvästi.

Jari Martikainen

OECD:n tutkimus kylläkin osoitti, että maahanmuuton nettovaikutukset ovat Suomelle negatiiviset. Jokainen voi itse lukea ko.tutkimuksen sivulta 159 löytyvästä taulukosta 3.7, että maahanmuuton nettovaikutuksen/vuosi olleen Suomelle -0.13%/ BKT (keskiarvo vuosina 2007-2009).
Esim. Ruotsissa nettovaikutus on -0.57%/BKT ja Saksassa -2.32%/BKT.
Mitä enemmän maahanmuuttoa sen kalliimmaksi se tulee OECD:n raportin mukaan…

Jouko Heyno

Keskustelun alhaista tasoa osoittaa molemmilla puolilla rintamaaa keskittyminen rahaan - niin kuin nykyisin niin muodikasta on.

Oleellista on, että Suomi on suomalaisten koti. Jokaisella on oikeus pitää omaan kotiinsa saapumisen perusteena ihan mitä tahansa, jopa muuta kuin tulijoista saatua rahallista hyötyä.

Suurimittaisen maahanmuutonperuslähtökohtana pitää oll ahumanitaarisuus ja väliaikaisuus. Tämä tuntuu jatkuvasti unohtuvan.

"Työperäisiä" maahanmuuttajia kotiimme, jossa on jo noin 800 000 työikäistä työttömänä joka ikinen päivä, ei tarvita.

Saksan jan Ruotsin omat kustannukset ovat huono esimerkki koska nämä maat ovat vieläkin "velkaa" niille maille jotka muuttovirroillaan nostivat ne sodanjälkeisen kasvun työvoimapulasta antamalla niille lähes rajattoman määrän matalapalkka alojen työvoimaa. Nyt kun ei valmistavaa teollisuutta enää ole niin paljon ei maahanmuuttajia yhtä äkkiä tarvitakaan. Vain ne parhaat koulutetut, nöyrät, terveet ja nuoret yksilöt kelpaavat. Mutta tottahan se on että maat päättävät omista asioistaan. Tämä kustannusten läpivalaiseminen on ehkä parasta antia Persujen maahanmuuttokeskustelussa. Ehkä äänestävä kansanosa palkitsee Persut vähän niin kuin Voice of Finlandin äänestäjät palkitsevat lahjattomat mutta kovalla asenteella etenevät kandidaatit. Tosin vain semifinaaliin asti niillä avuilla pääsee.

Van Heinonen

Mitä ilmeisemmin saa OECD:n laskelmissa käyttää todellista luovuutta, jos maahanmuuton kustannukset saadaan kerättyä heiltä veroina. Suomi velkaantuu 10 000 000 000 euroa vuodessa. Suomalaisten verokertymä siis ei riitä lähellekään kansakunnan menoja. Ainakin kaupunkien rautatieasemat ja kahvilat ovat hyvin edustettuna paremmin ruskettuneita noin niinkuin työaikaan, eli kummastuttaa mistä ne verotulot sitten ilmestyvät. Mitä humanitääriseen "maahanmuuttoon" tulee niin kyllä heistä suuriosa on sosiaalinelättejä kehdosta hautaan lisäksi he saavat kaupunkien asunnot kasvukeskuksista aina ennen alkuasukkaita, joilla olisi ehkä kysyntää myös työmarkkinoilla. 40 vuotta jatkunut puutaheinä uhkaavasta työvoimapulasta on täysin maailmanhalaajien hölynpölyä, jos töitä suomesta löytyy sen perästä suomeen muuttaa ihmisiä joita työ kiinnostaa. Turha on elättää jopa 1.8 miljoonaa (joku Katainen laskeskeli) työvoimapulanpaikkaajaa aivan turhaan, se köyhdyttäisi jo rikkaammankin maan.

Timo Nenonen

Päinvastoin. persut ovat ainoa puolue, joka pitää sanansa ja puheensa, eivätkä ole pettäneet äänestäjiään, kuten esim. demarit, vassarit ja krisut viime vaalien jälkeen.

Ei kannata enää koskaan äänestää noita valehtelijapuolueita.

Tom Frank

Mielenkiintoista on myös millainen äläkkä aina nousee kun yrittää selvittää maahanmuuton kustannuksia. Eli hiljalleen tässä alkaa uskoa, että jotain salailtavaa tässä asiassa on. Jotain mitä ei voi kertoa julkisuuteen, siis vaikka nämä kustannukset.

Verorahat kelpaa maahanmuuttoon ja kehitysapuun mutta mitään ei saisi kysellä eikä kyseenalaistaa, olet automaattisesti rasisti, natsi tai muuten ihan kauhean huono ihminen kun kyselet verorahojesi erään.

Työvoimapulaa odotellessa......

Mikko Kangasoja

Muutama huomio tutkimuksesta:
- Maahanmuuttajan elinkaaren kustannuksia tarkastellaan vasta tutkimuksen toisessa osassa.
- Kaikki julkisen talouden kustannukset eivät ole mukana: mm. kuntien omat, päivähoito, sosiaalinen asuminen, rahansiirrot ulkomaille, jotkin järjestö- ja tapahtumatuet. Jotain jäi laskematta, jottei tule tuplana. Eli ainakaan maahanmuuttajavastaisuudesta tutkimusta ei voi syyttää, neutraliteetti on säilynyt.
- Tutkimus tutkii kustannuksia. Taloudessa ei hurskastella vaan lasketaan rahaa ja katsotaan onko varaa. Sekin näkökulma on oltava. Joidenkin mielestä ei pitäisi. He eivät ole vastuussa kassasta.

Leroy Goodegg

No ompas nyt kauheeta.. Joku teki laskelman. Ennemmin tai myöhemmin joku yleensä lähtee kalkuloimaan sellaisia asiota, jotka ovat laskijan mielenkiinnon kohteena.

Valitettavasti se on rahasta kiinni. Hyvinvointipalvelut maksaa, ja niitähän tässä on priorisoitu jo pitkän aikaa. Tabut pitää jo ymmärtää rikkoa.

En oikein usko, että ns. hyväosaiset mamutkaan nyt aivan käsittää, millainen keitto tässä porisee.

Mikko Kangasoja

Mitä kotoutukseen tulee, niin uutisten kuvaaman "kahtiajakautuneen Göteborgin" hoitokeinoiksi on esitetty kotoutusta. Jännä ehdotus. Olisi luullut nimenomaan Ruotsissa jo aiemmin tulevan mieleen tai että siellä se olisi saatu estämään nämä. Jo vuosia Suomessa on puhuttu samasta ja hallituksessa oli koko vihervasemmisto, mutta erään uutisen mukaan edes kielen opetukseen ei välttämättä tarvitseva maahanmuuttaja päädy.

Pitää kysyä, onko kotoutus toiveiden tynnyri vailla katetta?

Elina Niemelä

Jos ja epäilen lukua, niin, vaikka rahamäärä olisikin oikein, kaikki tämä raha jää Suomeen.
Sitä ei makseta minnekään ulos. Raha käsittää näiden henkilöiden päivittäiseen kulutukseen meneviä rahoja, vuokraa ja ruokaa niin kuin muillakin ihmisillä. Siis talouteen kiertämään. Ja työllistää erinäisen määrän ammattilaisia siinä sivussa, jotka taas maksaa veroja.
SO whats the problem?

Leroy Goodegg

Öö... XD

Annetaan sitten kaikille avoin voucheri käyttää vaikka taxia niin paljon kuin lystäävät. Sehän työllistää ja rahat jää talouteen kiertämään... Itseasiassa miksi kukaan edes käy töissä? Annetaan kaikille avoin chekki ruokakauppaan myös, ja asunto ilmaiseksi. No problem. Tämä on loistava idea, emme tarvitse enää lainkaan rahaa. Fantsua.

Van Heinonen
Vastaus kommenttiin #23

Suomi on matkalla kohti konkurssia juuri teidän takia. Erittäin kovia ihmisiä jakamaan muiden rahoja omille "lemmikeilleen". Ja että oikein työllistää sosiaalipuolen henkilökuntaa mitä maassa on jo usean valtion tarpeisiin so what ? Kyllä ihminen tosiaan voi olla sekaisin kuin seinäkello

Vesa Mäkipää

Miksi valtio edes tekee budjetteja jos kaikista menoista kaikki rahat jaavat Suomeen? Oliskohan tassa ihan pikkuriikkinen vaarinkasitys, tosin taitaa olla suhtellisen yleinen, eihan 750.000 virkamiehen armeijaa muuten pystyta millaan selittamaan.

Toni Hiltunen

Sosiaalisessa mediassa innostutaan jo heiluttamaan rasismi-korttia, koska rahalla ei saa olla merkitystä tässä asiassa. Voimme tietysti alkaa jo liputtamaan valtiota konkurssiin, jos tuollainen ajattelu saa politiikassa muuallakin kannatusta kuin demaripiireissä.

Jari Perkkiö

Uskomatonta inhimillisyyden puutetta jälleen. Harmillisinta tässä on se, että joukko höynäytettyjä vielä uskoo tähän Perussuomalaisten rasistiseen propagandaan ja tuulesta temmattuihin "laskelmiin". Jokainen meistä on ajallaan tai jopa ajoittain valtiolle menoerä. Mutta niin sivistysvaltiossa tulee ollakin.

Niko Nurmi

Inhimmillisyyden puutetta?

Siis olla jakamassa vastiikkeetomasti rahaa pois?

Mitäs jos sinä otat lainaa pankista ja lahjoitat sen pois? Lisäksi teet saman ensi vuonna ja sitä seuraavana? Kaikenlisäksi otat tietoisesti lainaa, joka on suurempi kuin tienaamasi palkka?

Eihän tämä sinulle käy, miksi sen pitäisi käydä valtiolle?

Suomella on jo nyt velkaa 100 miljardia ja lisää pitäisi jakaa vielä vastiikkeettomasti ympäri planeettaa???

Ja yleensä on tapana, että jos jotakin väitetään tuulesta temmatuksi, kuten väität PS:n laskelmia maahanmuuton kuluista, niin väitteen jälkeen lyödään faktat pöytään, jotka todistavat väitteesi oikeaksi.

Sauli Harju

Suomi on typerä maa. Mustalaisetki laitetaan suoraan kortistoon ja ne voi keskeyttää koulun milloin tahtoo ilman mitään seurauksia, eikä niiltä ikinä odoteta minkäänlaista panostusta tälle yhteiskunnalle. Nuista pakolaisista tehdään just samanlaista porukkaa, tämä valtio antaa sille siunauksensa että ulkomaalaiset saa rötöstellä ja käyttää kaikki valtion rahat tukien muodossa. Kantasuomalaiset on taas aivan eri tilanteessa, meiltä odotetaan että me maksetaan tuon porukan kaikki sosiaalikulut. Tämmönen toiminta tappaa koko Suomen talouden.

Tapani Moilanen

USA:ssa Manhattanilla oli tarkastuspiste maahansaapujille.Piti olla riitävän terve ja työkykinen+50 dollaria omaa rahaa.Jos näitä kriteerejä ei täyttny niin laima takapuoleen ja takaisin.Ehkä hieman raakaa peliä mutta homma hoitui ja syntyi Maailman mahtavin valtio.