Noin kolmasosa nykyisistä työtehtävistä on lähimmän kymmenen vuoden aikana automatisoitavissa. Ensin poistuvat rutiiniluonteiset tehtävät ja sen jälkeen asteittain yhä osaamisintensiivisemmät tehtävät. Jäljelle jäävät, ja uudet työtehtävät, vaativat uudenlaista osaamista, ja ennen kaikkea muutoksia työskentelytavoissa ja johtamisessa.

Kun digitaaliset alustat ja ohjelmistot mahdollistavat ketterästi vuorovaikutuksen, tiedostojen jakamisen ja yhteisöllisen työnteon, esimiehiä ei tarvita tiedon välittäjinä ja työtehtävien jakajina. Esimies on myös tarpeeton kertomaan, miten jokin asia pitää toteuttaa tavoitteen saavuttamiseksi.

Esimiehen rooli on muuttunut mekaanisesta työnjohtajasta valmentajaksi ja yhteisössä työn tekemisen ja oppimisen fasilitaattoriksi. Entistä selkeämmin esimiehen työssä tarvitaan suuret korvat ja pieni suu. Yhdessä tekemistä ja oppimista ei voi tukea ja muutostarpeita tunnistaa ilman aktiivista kuuntelua vuorovaikutuksessa.

Esimiehen roolimuutos kiihtyy työn muuttuessa yhä osaamisintensiivisemmäksi ja digitalisaation mahdollistaessa entistä avoimempaa vuorovaikutusta. Määrällisesti esimiehiä tarvitaan huomattavasti vähemmän kuin aiemmin.

Digi jakaa uusiksi vallan ja vastuun

Johtamisjärjestelmässä päätöksenteon rakenteet ovat yleinen pullonkaula, mikä estää digitalisaation mahdollistamaa tuottavuuden parantumista. Päätökset pitää kierrättää esimiehen tai johtoryhmän kautta, mikä tappaa ketteryyden ja luovuuden. Liian usein kannustinjärjestelmät suosivat organisaation siiloutumista ja osaoptimointia.

Kokousrakenteet ovat tehottomia. Yhteiset kokouskäyttäytymisen pelisäännöt puuttuvat. Oppimisrakenteita erityisesti yhteisöllisen oppimisen ja uudistumiskyvyn näkökulmasta ei ole usein pohdittu lainkaan. Siitäkin huolimatta, että erityisesti nopean muutoksen toimintaympäristössä organisaation uudistumiskyky on kilpailukyvyn avain.

Digiajan menestyvien organisaatioiden toimintakulttuurissa kuviteltu viisaus ei asu kulmahuoneessa, johtoryhmässä, eikä lähiesimiehen päässä. Viisaus on jokaisessa työntekijässä.

Myös digiajan organisaatiossa valta ja vastuu ovat erottamaton kaksikko.

Siten, jos kuvittelit, että kyvyttömässä johtamisessa on kyse vain johtamisen rakenteiden ja onnettomien esimiesten ongelmasta, kannattaa katsoa peiliin. Kun digi jakaa vallan, niin käy myös vastuun. Digiajan organisaatiossa korostuu vastuu itsensä johtamisesta. Valitettavasti itsensä johtamisen valmiuksista on aivan yhtä suuri vaje, kuin valmentavista esimiehistä ja mahdollistavista johtajista.

Näillä eväillä pääsee jo hyvään alkuun: Keskity ja ole läsnä aidosti vuorovaikutuksessa ja itsenäisessä työssä. Tiedosta työtäsi ohjaavat arvot ja päämäärät. Priorisoi tehtäväsi näiden mukaisesti. Hae parhaat toimintatavat tehtävien toteuttamiseen hyödyntäen laajasti vuorovaikutusta muiden kanssa. Vaali uteliaisuutta ja intoa oppia uutta.