Ilmastonmuutoksen hillintä on asia, josta kukaan ei voi yksin ottaa vastuuta eikä myöskään kunniaa. On ilahduttavaa nähdä, että ilmastonmuutoskysymykset jäivät IPPC-raportin jälkeen elämään keskusteluun, joka näyttäisi kantavan vielä vaaleihin saakka. Puolueet linjasivat yhdessä ilmastotavoitteita ennen vuodenvaihdetta. Vaalien jälkeen sitten näemme, miten ilmastonmuutoksen hillintä ja laajemmin kestävän kehityksen teemat ovat mukana hallitusohjelmassa.

Lauseet paperilla eivät vielä kuitenkaan muuta maailmaa. Aito tahto muutokseen ja laajaan yhteistyöhön mitataan ilmastonmuutoksen torjuntaan osoitetuilla budjettieuroilla, jotka on nähtävä mieluummin sijoituksena kuin kustannuksena. Veroeurot pitää jakaa eli sijoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaan niin, että konkreettisia tuloksia saadaan kustannustehokkaasti aikaiseksi ja mielellään vielä vapaaehtoisin toimin.

Avainasemassa on silloin laaja-alainen yhteistyö, jossa resursseista kilpailemisen ja päällekkäisen työn tekemisen sijaan hyödynnetään kaikkien osaajien vahvuuksia. Toinen tärkeä asia on valtakunnallinen ilmastotyön koordinoiminen. Maakunnissa ja kunnissa tehdään jo nykyisin paljon hyvää ilmastotyötä. Tästä esimerkkinä vaikkapa energiatehokkuustoimet vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimuksiin tähän mennessä liittyneissä 87 kunnassa ja 6 kuntayhtymässä. Näistä osa kuuluu myös Fisu-edelläkävijäkuntien verkostoon tai hiilineuraalisuutta tavoittelevaan Hinku-kuntien verkostoon. Valtakunnallisesti keskitetysti koordinoitu tietojenvaihto hyvistä käytännöistä, rohkeista kokeiluista ja ratkaisuista toisi lisäarvoa kaikille.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus Keino on yksi esimerkki valtakunnallisesti koordinoidusta toiminnasta. Hankinnoilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen, mutta sen lisäksi saadaan paljon myös esim. sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä hyötyjä. Keinon yksi tavoite on myös muuttaa ajattelutapaa niin, että ei osteta enää tuotetta tai palvelua vaan tuloksia ja vaikuttavuutta. Tämän ajattelutavan soisi juurtuvan myös tuleviin päättäjiin. Onnea matkaan ja pidetään mielessä, että meillä on vain yksi maapallo, siitä pitää riittää jälkipolvillekin.