Tuskin koskaan ennen eduskuntavaaleja on keskusteltu näin paljon metsistä, maamme tärkeimmän luonnonvaran käytöstä ja siten myös suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuudesta. Vaalitenteissä on esitetty erilaisia näkemyksiä metsähakkuiden määristä, puhuttu uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettujen tuotteiden kasvavasta kysynnästä, uumoiltu tulevia investointeja. Vaali-iltaa kohti jännitys tiivistyy. Vaalitulos ja siitä kumpuavat poliittiset päätökset vaikuttavat siihen kukoistaako metsäteollisuus Suomessa myös tulevaisuudessa.

Metsäteollisuus on ollut suomalaisen hyvinvoinnin vahva perusta. Historiassamme on aikoja, jolloin maamme lähes kokonaan ja konkreettisesti eli metsästä, mutta vielä nytkin metsäteollisuus on Suomelle korvaamaton. Metsäteollisuus tuottaa noin neljän miljardin verokertymän ja työllistää eri puolilla Suomea suoraan tai välillisesti yli 140 000 ihmistä. Viime vuonna metsäteollisuuden viennin arvo ylitti 13 miljardia euroa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme nähneet kolme toistaan kovin erilaista jaksoa suomalaisen metsäteollisuuden historiassa. Ensin oli digitaalisen median läpimurrosta ja paperin kysynnän laskusta seurannut keskustelu auringonlaskun alasta, sitten nopeasti kasvanut biotalous-buumi monine investointeineen, ja nyt jo joku haluaa jarruttaa menestymisen mahdollisuuksia. Voisiko seuraava jakso olla kuitenkin se kaikkien aikojen suurin menestystarina?

Metsäteollisuudella menee edelleen monilta osin hyvin. Useat globaalit kehityssuunnat tukevat vahvasti uusiutuvaan raaka-aineeseen nojaavan, puupohjaisen bio- ja kiertotalouden kasvavaa menestystä. Näitä menestyksen edellytyksiä meidän tulee vahvistaa, ei heikentää, omilla päätöksillämme.

Menestykselle on luotu mahdollisuuksia

Päättyvän vaalikauden aikana suomalaisen metsäteollisuuden yritykset ovat tehneet rajusti työtä menestyksen eteen, uusiutuneet nopeasti - ja kukoistaneet. On hyvä muistaa, että myös yhteiskunta on päätöksillään tukenut tätä menestystä. Sekä Kataisen-Stubbin että Sipilän hallitukset sitoutuivat siihen, ettei teollisuuden kustannuksia kasvateta. Puun käyttöä on haluttu lisätä. Tämä on kantanut hedelmää.

Nyt ilmassa on muutoksen merkkejä. Kansainvälisen talouden näkymät ovat kääntymässä heikommiksi. Vaalikeskusteluissa moni on jo halunnut laittaa käden metsäteollisuuden taskuun tai rajoittaa sen menestymisen mahdollisuuksia. On kuitenkin hyvä muistaa, että metsäteollisuustuotteilla on 575 miljardin euron globaali kysyntä ja tämän odotetaan edelleen kasvavan, Pöyryn selvityksen mukaan jopa 770 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä . Hyvinvoivien ja vastuullisesti hoidettujen metsiemme jalostetuille tuotteille on paljon kysyntää.

Puusta syntyy alati uudenlaisia innovaatioita, fossiilista raaka-aineista valmistetut tuotteet kaipaavat korvaajia, ruokaa ja tavaroita pakataan, yhä useampi ihminen toivoo voivansa käyttää talouspaperia ja vauvat vaippoja. Puusta tehtyjä tuotteita tarvitaan, ja missään muualla maailmassa puun jalostamista erilaisiksi tuotteiksi ei osata yhtä hyvin kuin juuri meillä Suomessa. Jos toimintaympäristöä Suomessa heikennetään, valmistusta siirtyy muualle. Kysyntä ei katoa.

Muutosta ennakoidessamme olemme viestineet toiveemme tuleville päättäjille. Olemme esittäneet toistuvasti, että meidän ei pidä omilla kotimaisilla päätöksillämme heikentää menestyksen mahdollisuuksia.

Maltilliset tavoitteet tulevalle vaalikaudelle

Metsäteollisuuden tulee saada kukoistaa, se luo hyvää koko Suomelle – jopa koko planeetalle. Valtion tulee taata hyvinvointia luoville yrityksille ennustettava, vakaa ja kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö. On oleellista, että maassamme huolehditaan edelleen vastuullisesta talouspolitiikasta, tehdään kaikki mahdollinen, jotta vahvistetaan kansainvälisen kaupan pelisääntöjä, jatketaan työelämän uudistamista, turvataan puuraaka-aineen saatavuus ja rakennetaan kilpailukykyistä energia- ja liikennepolitiikkaa sekä kestävää ympäristöpolitiikkaa. Metsäteollisuuden toiveet eivät ole mahdottomia.

Tuotanto Suomessa on globaali ekoteko

On syytä toivoa, että myös vaalien jälkeen teollisen tuotannon kilpailu- ja investointiympäristö pysyy Suomessa houkuttelevana, ja puusta valmistettuja tuotteita tehdään paljon juuri Suomessa. Valtaosassa Suomen kilpailijamaita teollisesta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat rasitteet ovat suurempia kuin Suomessa.

Kun metsäteollisuuden nykyiset ja uudenlaiset tuotteet ovat tarpeellisia ja haluttuja, kannattaa niitä tehdä siellä missä se on vastuullisinta. Siksi metsäteollisuuden soisi kukoistavan Suomessa vielä tulevaisuudessakin.

Metsäteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet voit lukea täältä .