Jyrki Tammivuori
Carunan vt. toimitusjohtaja

Entä, jos kaikki pimenee ja pysähtyy?

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 13.05.2022
Kirjoittaja Jyrki Tammivuori

Saimme äskettäin lukea uutisista, että osa kaupoista on varautunut laajan sähkökatkon varalle. Hyvä niin. Koko maan pysäyttävä sähkökatko tai tietoverkot sotkeva kyberhyökkäys aiheuttaisivat paljon laajemman ongelman kuin vain ostosten teon vaikeutumisen – liikenne pysähtyisi, lämmitys ja vedentulo loppuisivat sekä paljon muuta harmia koituisi. Elämä kotona ja työpaikoilla vaikeutuisi lyhyessä ajassa todella paljon. Miten kaikki käynnistettäisiin uudelleen?

Sähkön kulku tuntuu arjessa tavalliselta asialta tai se ei oikeastaan tunnu miltään, jos kaikki toimii. Meidän jokaisen sujuvan arjen taustalla on toimiva sähköverkko ja nyt, jos koskaan sen kunnosta on pidettävä erityisesti huolta.

Olemme Carunalla määrätietoisesti uudistaneet sekä sähköverkkoamme, verkon toiminnan taustalla olevia järjestelmiämme ja varautumistamme pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että asiakkaidemme arki sujuu sähkönjakelun osalta moitteettomasti ja jos ei suju, korjaamme tilanteen mahdollisimman pikaisesti.

Sähkön käyttö lisääntyy ennätyksellisen nopeasti ja osittain sitä kirittää siirtymä uusiutuvan energian käyttöön, pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Tämän kiihtyvän sähköistymisen ohella meidän on huolehdittava velvoitteistamme huoltovarmuuskriittisenä yhtiönä eli investoitava jatkuvasti verkkoomme, joka kulkee sekä maan alla että sen päällä. Verkkohan koostuu useista elementeistä, kuten sähköasemista, muuntamoista ja jakokaapeista, joiden välillä kulkee jatkuva viestien virta.  

Huoltovarmuus tarkoittaa tämän verkon ja sen järjestelmien kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin haitoin.

Henkilöstömme on tunnistettava uhkatilanteet ennakolta, joten osaamisen ylläpito myös kyberturvallisuuden osalta on varmistettava. Kaikkea ei voi ulkoistaa kumppaneille, mutta huolella valitut kumppanimme ovat korvaamaton apu kriittisissä tilanteissa. Koko yhteiskuntamme koostuu näistä keskinäisten riippuvuuksien verkostoista, jotka meidänkin on tunnettava.

Me kaikki, minä mukaan lukien, toivomme, ettemme koskaan joudu tilanteeseen, jossa kaikki pysähtyy. Jos näin käy, jokainen vastuullinen organisaatio huolehtii omat velvoitteensa kuntoon, jotta arki voi mahdollisimman pian jatkua niin kotona, työpaikoilla kuin kaikkialla muuallakin totutulla tavalla. Ilman toimivaa sähkönjakelua, joka perustuu ennakoitavaan viranomaissääntelyyn ja lainsäädäntöön, yhteiskunnan toimintojen palautuminen ei onnistu.

Jyrki Tammivuori

Carunan vt. toimitusjohtaja

Twitter @JyrkiTammivuori