Vesa Silfver
Toimitusjohtaja, Motiva Oy

Kestävän kehityksen uusi aikakausi on alkanut

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 01.12.2022
Kirjoittaja Vesa Silfver / Motiva
Kuvat Markku Pajunen

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivassa varaudumme toimintaympäristön muutoksen tuomiin haasteisiin, ja ratkomme niitä yhdessä verkostojemme kanssa.

Yhtiömme tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

Valtion yhtiönä ja ministeriöiden inhouse -kumppanina meillä on tärkeä asema kestävän kehityksen edistämisessä. Roolimme on mm. koota näkemyksiä eri toimijoilta, rakentaa yhdessä vaikuttavia ratkaisuja, toimia osaamiskeskuksena ja tukea julkista sektoria esimerkiksi kestävien hankintojen suhteen. Paljon tapahtuu verkostoissa, joita koordinoimme. Toimimme julkishallinnon ja yksityisen sektorin välimaastossa, mikä tekee meistä ainutlaatuisen toimijan.

Historiallinen energiamuutos

Toimintaamme ohjaa Suomen kestävän kehityksen strategia. Toimintaympäristö on muuttunut pysyvästi ja tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ja haasteita on paljon.

Nyt tarvitaan historiallisen nopeaa muutosta energian käytössä, kun fossiilisista polttoaineista luovutaan. Tämä edellyttää yhteiskunnan sähköistymistä, jossa esimerkiksi liikenteen sähköistymisellä on suuria vaikutuksia. Päästöttömät ratkaisut ja kulutusjousto ovat keskeisessä roolissa, kun yritämme selvitä yli Euroopan laajuisen energiakriisin. Kehitämme uusia palveluita kestävän energiajärjestelmän edistämiseen, jotta sektori-integraatio, uusiutuvan energian ratkaisut ja liikenteen sähköistyminen etenevät.

Kulutuksen alentaminen on välttämätöntä, emme yksinkertaisesti voi jatkaa samankaltaista kulutusta enää. Astetta alemmaksi -kampanja on ajankohtainen esimerkki kulutukseen liittyvästä toimesta, jolla tavoitellaan lyhyen aikavälin energiansäästön lisäksi pysyvämpää käyttäytymisen muutosta.

”Nyt jos koskaan tarvitsemme yhteisiä ponnisteluja kestävän huomisen rakentamiseksi.”

Kiinnostus kiertotalouteen kasvussa

Neitseellisen raaka-aineen hinnan nousu ja globaalien toimitusketjujen häiriöt pandemian myötä lisäävät kiinnostusta kiertotalouteen. Näemme kiertotalouden osana ratkaisua kestävään kulutukseen. Toimialoista tulee vähemmän herkkiä muutokselle, jos esimerkiksi materiaaleja kierrätetään. Kiertotalouden kehitystä hidastaa muun muassa kulutustottumusten hidas muutos ja materiaalikiertojen kohtaanto-ongelmat, kun uusiokäytettävä materiaali ei löydä korkean arvon käyttökohteita. Lisäksi lainsäädäntö joskus vaikeuttaa materiaalien uusiokäyttöä.

Kuluttajatietoisuus on lisääntynyt, eikä viherpesu mene enää läpi vaan organisaatioiden on oikeasti kasvatettava kestävän kehityksen osaamistaan. Ajattelu on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi, ja ilmastotavoitteiden ohella korostetaan luonnon monimuotoisuutta ja sosiaalisesti reilua siirtymää.

Yhteistyö ja verkostot avainasemassa

Motiva tukee kestävän kehityksen systeemisten muutosten läpivientiä. Koordinoimme ja tuomme oikeat osapuolet saman pöydän ääreen. Meillä on osaamista mallintaa haasteita sekä tukea yhteisten ratkaisujen rakentamista, jotta saamme yhteiskunnan toimijat läpiviemään yhteistyössä vaadittuja suuria muutoksia. Työskentelemme paljon verkostoissa, ja pystymme tunnistamaan paitsi tarvittavat toimijat niin ohjaamaan työskentelyä tuloksellisesti.

Nyt jos koskaan tarvitsemme yhteisiä ponnisteluja kestävän huomisen rakentamiseksi. Kestävyysmuutokset teemme me, yhdessä.

Lue lisää Motivan toiminnasta täältä.