Lähellä tuotetun aktiivihiilen kysyntä on kovassa kasvussa – Vapo avaa uuden tehtaan Ilomantsiin, mutta uusille tuotantoyksiköillekin olisi jo tarvetta

Kaupallinen yhteistyö

Julkaistu 11.09.2020
Kirjoittaja Vapo

Aktiivihiili on osa jokaisen suomalaisen elämää: sitä käytetään esimerkiksi veden puhdistamisessa, ilman suodattamisessa sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Aktiivihiilimarkkina on kovassa kasvussa, ja Vapon aktiivihiilibrändi Novactor tähtää nyt alalla Euroopan johtava toimijaksi, kirjoittaa Vapon viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Ahti Martikainen.

Maailman aktiivihiilimarkkina on yli 1,5 miljoonaa tonnia ja Euroopan markkina noin 300 000 tonnia. Markkina on kasvanut viime vuodet noin viiden prosentin vuosivauhtia.

Euroopan kulutuksesta aktiivihiilen tuonti kattaa yli 70 prosenttia. Pääosa aktiivihiilestä tuodaan Aasiasta, Kiinasta ja USA:sta.

Vapo esitteli 10.9. virtuaalisissa avajaisissa medialle ja suurelle yleisölle Ilomantsiin valmistuvan Euroopan moderneimman aktiivihiilitehtaan.Vapon Novactor on asettanut tavoitteeksi nostaa markkinaosuutensa Euroopassa 10 vuodessa 10 prosenttiin. Ilomantsin yksikkö ei kuitenkaan riitä tuottamaan aktiivihiiltä edes Euroopan markkinan vuotuisen kasvun vertaa, vaan tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan useampi tuotantoyksikkö.

Vapolla on sopivaa raaka-ainetta Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Virossa. Päätöksiä siitä, minne ja koska seuraava yksikkö rakennetaan ei ole tehty vielä.

Miltä näyttää maailman moderneimmassa aktiivihiilitehtaassa Ilomantsissa? Katso tallenne tehtaan avajaisista.

Korona-aikana lähellä tuotetun aktiivihiilen arvostus nousi

Vapon Novactor on otettu alalla hyvin vastaan, sillä korona-aika on tuonut esiin kaukotuonnin epävarmuuden poikkeusolojen aikaan. Keski-Euroopasta katsottuna Ilomantsi on lähellä verrattuna vaikkapa Thaimaahan tai Etelä-Kiinaan. Lähellä tuotetun aktiivihiilen hiilijalanjälki on myös merkittävästi pienempi.

Nyt Ilomantsissa on meneillään laiteasennukset, ja koeajoon päästään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tavoitteena on, että laitos otetaan rakentajalta vastaan tammikuussa. Päätökset seuraavista investoinneista tehdään aikaisintaan vuoden kuluttua.

Kirjoittaja Ahti Martikainen on Vapo Oy:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja. Ennen nykyistä tehtävää hän työskenteli vastaavissa tehtävissä mm. TeliaSonerassa ja Alma Mediassa. Epäkohtia, joihin Martikainen haluaa puuttua ovat Suomen alhainen energiaomavaraisuus, Suomen työllisyys ja kansantalouden heikko tilanne.

Ilomantsin aktiivihiilitehdas ei tuota päästöjä

Ilomantsin laitos toimii samalla tontilla kuin Vapon pellettitehdas. Laitokset ovat synergisiä, sillä aktiivihiilen valmistuksessa pelletöinti on välivaihe.

Raaka-aine toimitetaan laitokselle Ilomantsissa sijaitsevilta tuotantoalueilta. Turve pelletöidään välivarastoon, ja pelletistä jalostetaan sitten 36 metriä korkeassa masuunissa aktiivihiiltä.

Aktiivihiilen valmistusprosessin aktivointiaineena käytetään vesihöyryä. Laitos on käytännössä päästötön ja ylienergiaomavarainen. Laitokselta ei siis tule puhdistamista kaipaavia jätevesiä. Jatkossa Ilomantsin taajama saa kaukolämpönsä laitoksen ylijäämälämmöstä.

Tehdas on merkittävä työllistäjä Ilomantsissa

Ilomantsin tehtaan rakentamisessa pyrittiin käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia rakentajia ja alihankkijoita. Parhaimmillaan tontilla oli talvella töissä kymmeniä työntekijöitä. Laitoksen koko työllistävä vaikutus tuotannosta jakeluun on noin 50 henkilötyövuotta.

Laitos käyttää raaka-aineena paikallista turvetta noin 400 000 kuutiometriä vuodessa. Laitos on rakennettu siten, että se voi käyttää raaka-aineena muita biomassoja. Investoinnin kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa.

Vapolla on pitkä historia aktiivihiilen tuotannossa

Ajatus aktiivihiilen valmistamisesta syntyi Vapon tuotekehitysyksikössä Vapo Ventureksessa vuonna 2014. Vapossa nähtiin, että energiaturpeen kulutus tulee laskemaan tulevaisuudessa, ja strategiseksi tavoitteeksi asetettiin uusien korkean jalostusasteen tuotteiden valmistaminen turpeesta ja muista biomassoista.

Jos tuntee Vapon historiaa, aktiivihiilituotanto ei ole yllätys. 1970-luvulla Vapolla oli kaksikin koksia valmistavaa tehdasta: toinen Seinäjoella ja toinen – yllätys, yllätys – Ilomantsissa.

Turvekoksi ei ollut kilpailukykyinen perinteiselle koksille, ja laitokset ajettiin alas melko pian. Koksia ja aktiivihiiltä ei kuitenkaan voi verrata, sillä aktiivihiili on huomattavasti pidemmälle viety tuote.

Aktiivihiilikään ei ole vieras Vapo-konsernille, sillä Vapon Ruotsin yksikkö on toimittanut vuosikausia aktiivihiilen raaka-ainetta Hollantiin. Maailmalla yleisin aktiivihiilen raaka-aine on kivihiili, mutta turpeella on monia sellaisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä tiettyihin sovelluksiin ihanteellisen aktiivihiilen raaka-aineen.

Tutustu tarkemmin Vapon aktiivihiilituotantoon.

Fakta: Aktiivihiili on osa jokapäiväistä elämää

  • Aktiivihiili kuuluu jokaisen suomalaisen arkeen. Kun juomme vesilaitosten vettä, sen viimeinen puhdistus on tehty aktiivihiilellä.
  • Aktiivihiilisuodattimia tarvitaan myös vesikierron toisessa päässä, sillä aktiivihiilisuodattimilla saadaan jätevedenpuhdistamoilla monet haitta-aineet poistettua jätevedestä: esimerkiksi metallit, myrkylliset aineet ja kemikaalit.
  • Toinen aktiivihiilen pääkäyttömuoto on ilman epäpuhtauksien suodattaminen. Pölynimurit, liesisuodattimet ja vaikkapa autonsisäilmansuodattimet kätkevät usein sisäänsä aktiivihiiltä.
  • Mitä puhtaampaa ilmaa tarvitaan, sitä varmemmin suodattimista löytyy aktiivihiiltä. Sairaaloiden, leikkaussalien ja jopa huipputason koronamaskien ilmanpuhdistus perustuu aktiivihiileen.
  • Teollisuudessa aktiivihiiltä tarvitaan kaasujen puhdistamisessa, elintarviketeollisuudessa, lääketeollisuudessa. Jopa panimot ja virvoitusjuomatehtaat käyttävät aktiivihiiltä varmistaakseen virheettömät maut tuotteisiin.
  • Aktiivihiilen salaisuus ja teho on sen valtava pinta-ala grammaa kohden. Yhden aktiivihiiligramman pinta-ala voi olla reilusti yli 1000 neliömetriä.
  • Valmistusprosessissa aktiivihiilen huokoisuutta säädetään niin, että aktiivihiili pystyy erottelemaan erikokoisia molekyylejä toisistaan: joko haitallisia tai hyödyllisiä. Aktiivihiili toimii siis samoin kuin seula, jolla erotellaan vaikkapa eri kokoisia ainesrakeita toisistaan.