Pienillä ydinvoimaloilla olisi mahdollista puhdistaa kaukolämpö kokonaan hiilestä.

Jos sähköntuotanto on Suomessa jo kohtuullisen vähähiilistä, käytetään fossiilisia polttoaineita, etenkin hiiltä, kaukolämmön tuotannossa ja teollisissa prosesseissa vielä paljon. Kaukolämmön tuotannossa kuluu paljon myös runsaasti kasvihuonekaasuja tuottavaa turvetta. Sekä teollisuuden että lämmöntuotannon päästöjä onkin välttämätöntä vähentää. Yhtenä ratkaisuna tähän on väläytelty pieniä modulaarisia ydinvoimaloita.

- Pienillä modulaarisilla reaktoreilla tarkoitetaan pieniä ydinvoimaloita. Kattotermin alle mahtuu kuitenkin useita ratkaisuiltaan ja teknologialtaan eroavia pienreaktoreita kertoo VTT:n tutkija Ville Sahlberg.

Suuruusluokaltaan yksi pienreaktorilaitos vertautuu Suomessa käytössä oleviin hiilivoimaloihin, valottaa Sahlberg. Valmis laitos voi sisältää useamman kuin yhden reaktorin. Kun ensimmäinen reaktoriyksikkö on saatu valmiiksi, voidaan laitos ottaa heti käyttöön. Kapasiteetti kasvaa aina uuden yksikön valmistuessa. Yksi oleellinen pienvoimaloiden etu onkin sarjatuotannon mahdollisuus, sillä yksiköt voidaan valmistaa tehtaassa ja kuljettaa laitospaikalle laivalla tai rekalla.

Isojen perinteisten ydinvoimaloiden roolia pienet reaktorit eivät kuitenkaan hävitä. Niillä on yhä tärkeä rooli tulevaisuuden energiantuotannossa, täsmentää Sahlberg.

- Olennaisinta on, että tuleva energiajärjestelmä on vähäpäästöinen. Ydinenergia on sekä päästötöntä että luotettavaa, ja isot voimalat tuottavat valtavan määrän sähköä. Kun käytössä on luotettavaa, säästä riippumatonta tuotantoa, sähköjärjestelmän kokonaiskustannukset vähenevät hyvin radikaalisti, jatkaa Sahlberg.

Perinteisellä ydinvoimalla onkin merkittävä rooli Suomen vähäpäästöisen sähkön tuotannossa. Pienreaktorien avulla ydinenergian rooli voisi olla vielä paljon monipuolisempi. Uusia sovelluskohteita nähdään esimerkiksi prosessilämmön tuottamisessa teollisuuden käyttöön. Pienreaktoreita voitaisiin käyttää myös puhtaaseen vedyn tuotantoon, jota puolestaan käytettäisiin teollisten prosessien päästöjen vähentämiseen esimerkiksi teräksen tuotannossa. Lisäksi pienreaktorit soveltuvat erinomaisesti kaukolämmön tuotantoon.

- Pienreaktorit ja uusiutuvat sähköntuotantomuodot toimisivat myös hyvin rinnakkain, sillä pienten reaktoreiden säätäminen on ketterää. Tämä korostuu, jos laitos tuottaa sekä sähköä että kaukolämpöä, kertoo Sahlberg.

Pienen reaktorin voisi nimittäin vaihtaa tuottamaan lämpöä, jos sääriippuvaista uusiutuvaa sähköä on runsaasti tarjolla – ja takaisin tuottamaan sähköä, jos vaikkapa ei tuule eikä tuulisähköä ole tarjolla.

Kun ydinvoimasta puhutaan, puhutaan yleensä myös turvallisuudesta. Pienreaktorien kohdalla kuulee termin passiivinen turvallisuus. Tämä viittaa siihen, miten pienreaktorilaitoksessa turvallisuus voidaan ratkaista ’passiivisesti’, esimerkiksi sijoittamalla reaktori suuren vesialtaan pohjalle. Kun reaktori sammutetaan, tuottaa se edelleen lämpöä, mutta suuri vesimassa jäähdyttää reaktorin.

Milloin ensimmäiset pienreaktorit sitten rakentuvat Suomeen? Nykyinen ydinenergialaki ja viranomaismääräykset on suunniteltu ajatellen suuria, perinteisiä ydinvoimalaitoksia. Mikään ei varsinaisesti estä aloittamasta pienreaktoriprojektia jo nyt, mutta helpompaa ja suoraviivaisempaa se tulee olemaan, jos viranomaismääräyksissä huomioidaan pienten laitosten erityispiirteet.