Kuluva vuosikymmen tulee olemaan hyvin merkittävä myös ydinvoima-alalle. Tämänkertaisessa jaksossa kuulemme, mitä Fennovoiman Hanhikivi 1 -hankkeelle kuuluu ja miten tällaista suurprojektia johdetaan.

Kun energiahankkeista puhutaan, puhutaan aina hyvin pitkäjänteisistä ratkaisuista ja kauas tulevaisuuteen katsovasta työstä. Ydinvoimalaitoksen kohdalla ratkaisuja punnitaan jopa sadan vuoden perspektiivillä, yli laitoksen elinkaaren. Mittakaava on ainutlaatuinen, ja vaatii jo suunnitteluvaiheessa kokonaisvaltaista hahmottamista.

- Tällaiseen ajanjaksoon mahtuu hyvin erilaisia vaiheita, ja niissä korostuvat erilaiset asiat. Kokonaiskuva on silti nähtävä koko ajan. Samalla kun keskitytään tämänhetkiseen tekemiseen, ennakoidaan jo seuraavia vaiheita, sanoo Fennovoiman vt. toimitusjohtaja Timo Okkonen.

Tällä periaatteella Okkonen johtaa myös Hanhikivi 1 -hanketta. Samalla kun suunnittelu- ja luvitustyötä viedään eteenpäin, valmistaudutaan projektissa myös tuleviin rakentamis- ja käyttövaiheisiin. Laitoksen turvallisuuteen, suunnitteluun, laatuun ja käyttöön liittyviä asioita arvioidaan ja edistetään rinnakkain.

Suunnittelu- ja luvitusvaiheen päättävää rakentamislupaa yhtiö odottaa vuoden 2021 lopussa ja kaupallisessa käytössä laitoksen on määrä olla vuonna 2028.

- Rakentamislupa on merkittävä välietappi matkalla turvalliseen ja käyttövarmaan laitokseen. Se ei ole pelkästään lupa, vaan tarkoittaa myös valmiutta todella toteuttaa laadukkaasti ja hyvässä aikataulussa. Rakentamisvaiheessa hankkeessa on mukana tuhansia yrityksiä, ja silloin myös kulut ovat suunnitteluvaihetta paljon isommat, eikä viiveitä enää haluta. Siksi siihen valmistautuminen on tällä hetkellä ihan yhtä kriittisellä polulla kuin itse suunnittelu ja luvitus, Okkonen toteaa.

Viimeistä vuotta Okkonen luonnehtii todella tuloksekkaaksi. Sen aikana hankkeessa ratkaistiin isoja laitostason turvallisuuteen liittyviä suunnittelukysymyksiä ja arvioitiin suurin osa järjestelmäsuunnitelmista. Tavoitteissa edetään suunnitellulla reitillä.

Kun ydinvoimasta puhutaan, nousee usein esiin termi turvallisuuskulttuuri. Okkoselle se on ennen kaikkea tulosta siitä, että kussakin vaiheessa keskitytään oikeisiin asioihin ja toimintaa johdetaan hyvin. Suunnitteluvaiheessa korostuu parhaiden mahdollisten ratkaisujen hakeminen, rakentamisvaiheessa taas näiden ratkaisujen laadukas toteutus. Mitä tärkeämpi laitoksen osa tai toiminnan osa-alue, sitä tarkemmin pitää varmistua ratkaisun toimivuudesta. Käyttövaihe on oma lukunsa, jolloin ohjeet ja koulutus täytyy olla huipputasoa.

- Myös käyttövalmius rakennetaan nyt alkaneen vuosikymmenen aikana. Se tarkoittaa, että niin oman organisaatiomme kuin kaikkien kumppaneiden, palveluiden ja paikallisten toimijoiden laitospaikalla Pyhäjoella on oltava kunnossa laitoksen käyttöä varten. Koko ajan täytyy siis edetä vahvasti monella rintamalla.

Fennovoiman laitos tuottaa valmistuttuaan noin kymmenen prosenttia kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä, vähähiilisesti ja luotettavasti.