Lauantai 21.10.2017

Miljarditakaus Irlannille? ”Valistuneesti itsekäs teko”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
13.11.2010 17:04
Päivitetty: 
13.11.2010 17:24
  • Bank of Irelandille koitti syksy ja vaikea aika. Suomi ei kärsine tappiota, vaikka Irlanti turvautuisi hätätakaukseen, sanoo Sixten Korkman.

Suomi saanee vastuulleen miljarditakauksen, jos Irlanti turvautuu euroalueen hätärahastoon käsille laukeavassa luottokriisissään. Tänään ja eilen saatujen tietojen mukaan maa olisi neuvottelemassa noin 60 miljardin luottopakettia rahastolta ratkaistakseen Irlannin suurimpien pankkien ongelmat.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Sixten Korkman rauhoittelee, että koko lainatakaus ei levinne suomalaisten veronmaksajien käsiin.

- En usko, että tulee aiheutumaan luottotappioita Irlannista Suomelle. Irlanti on sen kaltainen maa ja kulttuuri, että he tulevat tekemään töitä tämän eteen.

Korkman pitää järkevänä, että Suomi on mukana hätärahastossa.

- Tämä on valistunutta itsekkyyttä. Kansainvälinen finanssimarkkina on valtavan suuri ja kriisialtis. Poliittisia keinoja valvoa ja koordinoida markkinoita ei ole riittävästi.

Syytä suureen huoleen Irlannin kohdalla ei kuitenkaan ole, mikäli Korkmanin näkemystä on uskominen. Nyt luottokriisiin joutuneen euromaan auttamiseksi on jo olemassa hätäjärjestelmä.

- Toukokuussa [Kreikan ajauduttua luottokriisiin] tilanne oli erittäin dramaattinen, koska järjestelmä piti keksiä viikonlopun aikana, Korkman sanoo.

"Riskin ottajan on se kannettava"

"Eläkerahaston voi antaa mennä konkurssiin: yksittäiset henkilöt menettävät eläkkeensä, mutta se ei laukaise ketjureaktiota."

Muutoinkin kahden maan erot ovat merkittävät. Kreikka eli epärehellistä valtiollista elämää vuosikausia valehdellen ja vähät välittämättä tulevaisuudesta. Irlannissa maan suurimmat yksityiset pankit lainoittivat liikaa, ja finanssikriisin käännettyä suhdanteet, kärsivät mittavat luottotappiot muun muassa asuntokuplasta. Pankin kääntyivät hyvin asiansa hoitaneen valtion puoleen.

Irlannin kriisin taustalla on Korkmanin näkemyksen mukaan Saksan Angela Merkelin ja Ranskan Nicolas Sarkozyn taannoinen lausunto, jossa he vaativat nykyiseen järjestelmään muutosta.

- He vaativat, että myöskin yksityiset sijoittajat kärsisivät tappioita - luottokriisi ei voi olla vain veronmaksajien ongelma. Tämä on järkevä näkemys.

Korkman arvioi, että tämä hermostutti luottomarkkinat, mikä johti myöhemmin hätäjärjestelmän testaamiseen Irlannin kohdalla. Seuraavaksi vuorossa voivat olla Portugali ja Espanja, kolmantena Italia.

Perjantaina G20-maiden kokoukseen osallistuneet europäättäjät kertoivat, että eurojärjestelmä ei välttämättä takaa kaikkia valtioille myönnettyjä luottoja vuoden 2013 jälkeen. Näin osa luottokriisin tappioista osuisi myös lainoittajien maksettavaksi. Irlannin kriisiin tämä ei kuitenkaan vaikuttaisi.

Muitakin syitä?

Kreikka kaatui valtiontalouteen ja Irlanti yksityisiin pankkeihin. Voisiko seuraava luottokriisi syntyä seuraavaksi eläkepommista tai eläkelaitoksen romahduksesta?

Uuden Suomen kysymykseen vastannut Sixten Korkman ei usko, että näin käy hevillä euroalueella. Suomessa eläkesijoittamisen riskin kannetaan kansantalouden tasolla, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa ihmiset vastaavat omasta eläketurvastaan itse.

- Eläkerahaston voi antaa mennä konkurssiin. Se tarkoittaa, että yksittäiset henkilöt menettävät eläkkeensä, mutta se ei laukaise ketjureaktiota, Korkman sanoo.

Suomessa tämänkaltainen uhkakuva ei ole edes kovin mahdollinen. Työeläkeyhtiöt eivät Korkmanin mukaan käytännössä voi mennä konkurssiin keskinäisten sidosten ja riskien tasauksen vuoksi.

 

Jaa artikkeli:

Kommentit

Voi voi

Arvelen että työeläkemaksuista (eläkemaksun suuruus 22%, nykyisin 23%) päättää väärä viranomainen, siitä pitäisi päättää mielestäni valtioneuvosto asetuksella eikä Sosiaali- ja terveysministeriö. Perustuslain mukaan kun merkittävistä asioista pitäisi päättää valtioneuvosto eikä ministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkevakuutusmaksut vuodeksi 2010. Maksut säilyvät lähes samoina kuin tänä vuonna. Keskimääräinen TyEL-maksu on 22 prosenttia palkasta.
http://www.etk.fi/Page.aspx?Section=40904&Item=64330

Jos olen oikeassa ja eläkemaksuista on päättänyt väärä viranomainen, niin sen pitäisi mielestäni merkitä sitä, että eläkeyhtiöiden tulisi heti palauttaa kaikki niille maksetut eläkemaksut niitä maksaneille ( Perustuslaki 15§: omaisuudensuoja, perustuslaki 106§: miten menetellään, jos perustuslaki ja tavallinen laki ristiriidassa).

Mielestäni sen pitäisi myös merkitä, että eläkemaksuja ei tarvitsisi maksaa.

Sama koskee YEL ( katso YEL 114§ viittaus työntekijän eläkelakiin )

Perustelut:

Katso, huomaa alla erityisesti sanat "ottaen huomioon":

Työntekijän eläkelaki

168 Laskuperusteiden laatiminen Vakuutusmaksujen, vastuuvelan ja eläkevastuun laskuperusteet on laadittava OTTAEN HUOMIOON ensisijaisesti työntekijöiden ja eläkkeensaajien tämän lain mukaan vakuutettujen etujen turvaaminen ja mitä 174–182 §:ssä sekä Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:ssä säädetään eläkkeistä aiheutuvan vastuun ja muiden kulujen jakautumisesta.

Vertaa:

Perustuslakivaliokunnan lausunto 33/2004 vp Ministeriön asetuksenantovalta.

Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden perusteet sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen perusteet ja enimmäismäärät samoin kuin perusteet lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden yleis- ja erikoistaksoille säädetään 3 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Taksojen perusteista säädettäessä on 2 momentin nojalla OTETTAVA HUOMIOON tutkimus- ja hoitotoimenpiteen laatu sekä sen vaatima työ ja aiheuttama kustannus. Korvaustaksojen perusteilla ja enimmäismäärillä on olennainen merkitys vakuutetulle maksettavan korvauksen määrän kannalta. Siksi on ongelmallista, että valtuus on asiallisesti täysin avoin. Sen käyttöä ohjaa varsin väljästi vain 2 momentin säännös huomioon otettavista seikoista taksojen perusteista säädettäessä. Tällainen säännös ei valiokunnan mielestä rajaa asetuksenantajan toimivaltaa valtiosääntöoikeudellisesti asianmukaisella ja riittävällä tavalla (PeVL 27/2004 vp , s. 3/II). Valtuuden käyttöä on siksi välttämätöntä sitoa ehdotettua täsmällisemmillä lain säännöksillä, jotta lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunta on lisäksi kiinnittänyt huomiota siihen, että vakuutetun oikeuksien kannalta tärkeistä seikoista ehdotetaan säädettäväksi ministeriön eikä valtioneuvoston asetuksella. Tämä ei valtuussäännöksen väljyys huomioon ottaen ole hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa (HE 1/1998 vp , s. 132/II, PeVL 27/2004 vp , s. 3).

jarmolauros

On käsittämätöntä, jos verovaroin tuetaan yksityisiä pankkeja.
Osakkeenomistajat kun vuosia keräävät osinkoja, hoitakoon nämä tappiotkin. PA-pankkien asuntovelalliset siirrettäköön valtionpankin huomaan.
Muuten: Niinistö sanoi,jälkiviisaana, että EU-maat eivät ole toistensa velkatakaajia (Kreikka-asia). Kun näin on, hoitakoon Irlanti itsensä.

Htalk

Rahastoilla pelaaminen on hämäystä jolla näennäisesti kierretään Lissabonin sopimus.

Takuiden antaminen on rajattu vain tiettyyn alla määritettyyn tilanteeseen. Nyt kyse ei taaskaan ole vastavuoroisen takuiden antamisesta kohdistuen tiettyyn hankkeeseen.

siis:

"...edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi"

Tietyn hankkeen EKP voisi palkata edes lukutaitoisia ihmisiä...

125 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 103 artikla)

Lissabonin sopimus toteaa takuiden antamisesta seuraavaa

1. Unioni ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita jäsenvaltioiden keskushallinnoilla,alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi.

Jäsenvaltio ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita toisen jäsenvaltion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi.

siviilitarkkailija

Aina silloin tällöin tulee esiin ihmisiä jotka epäilevät että kokoomus ei sittenkään olisi kommunistinen. Näinhän ei oikeasti ole. Kokoomus on kommunistinen. Kokoomus on jopa parempi kuin vaikkapa neuvostokommunistinen puolue. Kokoomus teki sen mihin Stalin ei pystynyt. Kansallisti pankkilaitokset yhdessä kepulihuijarien kanssa.

Kuten kommunismissa jossa pankkijärjestelmät kansallistettiin, sielläkään toimivien järjestelmien voittoja ei jaettu vastaavasti kansallistamisen maksajille vaan ne menivät puolueita lähellä olevien oligarkien taskuihin. Eli pankkien tappiot katettiin silmää räpäyttämättä verovaroista ja pankkien voitot siirrettiin maan rajojen ulkopuolella nopeammin kuin ehditte silmäänne räpäyttää. Sähköön verrattuna silmänne on hyvin hidas.

Koska kommunistista kokoomuspuoluetta äänestäneet ihmiset eivät ymmärrä kilpailuttaa itselleen edullisempaa puoluetta joka puolustaa heidän omia ja heidän verovarojaan paremmin kuin niitä ulkomaille lapioiva kokoomuskommunisti. Niin tämänkin pankkisekoilun laskun kommunistinen kokoomuspuolue laittaa itseään tavan mukaanäänestävien maksettavaksi.

Suomen ulkopolitiikan on syytä alkaa tosiasioiden tunnustamisesta: Kansallinen Kokoomus on muuttunut kommunistiseksi kokoomuspuolueeksi.

Judgement Day

ja kannattajat, työpaikka, rahat ja kaikki entiset ja nykyiset kaverit,

varsinkin seuraavista poliittisista suojatyöpaikoista

Ray, Veikkaus, KELA, VR, Alko, Suomen pankki, Tekes, Sitra, ARA, VTT, Stukes , Solidium, YLE, THL, Lääkelaitos, Palloliitto jne jne

Kannattaisiko myös miettiä paljonko maksetaan tämän Hyvä-Veli-Organisaation entisille ja nykyisille johtajille palkkaa ja eläkettä -ei mistään työstä-

Lisää Veroja!

Ei Leikkauksia!

KunniaTohtori

Tosiasia on tämä vanha totuus, Joka ottaa taatakseen, ottaa maksaakseen.

Tosiasia on, että Suomen veronmaksajat maksavat nämä takaukset omasta pussistaan. Älkää nyt ihmeessä kuvitelko, että Kreikka tai Irlanti tai kukaan muukaan enää mitään takaisin maksaa.

Euro on historiaa ensi keväänä, ja silloin kaikki takaisinmaksut on unohdettu.

Htalk

Suomi alkaa olemaan vaarallisella tiellä jos katsotaan että kv sopimukset eivät sido ja kansalaisten oikeustajun yli mennään heittämällä... Kohta pääsee helpolla eduskuntaan kansanedustajaksi kunhan osaa kiroilla...

Ei tarvi kohta ihmetellä millaista sakkia on kohta eduskunnassa kun nykyisetkin on mitä on...

Kansa saa juuri sellaiset kansanedustajat äänestämällä kuin he ansaitsevat, ei yhtään parempia -ei yhtään huonompia...

Htalk

"Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Sixten Korkman rauhoittelee, että koko lainatakaus ei levinne suomalaisten veronmaksajien käsiin.

- En usko, että tulee aiheutumaan luottotappioita Irlannista Suomelle. Irlanti on sen kaltainen maa ja kulttuuri, että he tulevat tekemään töitä tämän eteen."

Kyse ei ole uskonasiasta. On aivan sama miksi rahastoksi tms. tätä kutsutaan se on näennäistä muotoseikoilla pelaamista jolla peitetään Lissabonin sopimuksen vastainen toiminta.

Valistunut itsekkyys on nyt Irlantia rahoittaneiden pankkien auttamista?

Juha_Vuorio_Oulu

en voi sille mitään että minusta tuntuu että Suomen hallituspuolueet Jyrki Kataisen johdolla ryöstävät koko ajan minua ja perhettäni. Ensi Kreikka, sitten koko Euroopan kattavat takuut, nyt erikseen Irlanti.

Juuri näillä meidän velaksi rahoittamilla kansainvälisten pankkiirien tukitoimilla varmistetaan että soppa paisuu, eikä ainakaan korjaannu.

Samaan aikaan Suomi itse velkaantuu kiihtyvää vauhtia käyttäen tämän päivän politiikkaan tulevien sukupolvien rahat.

Judgement Day

päämääränä on rakentaa maailmaan yksi maailmanhallitus, jonka avulla eliitti alistaa kaikki maailman ihmiset ja kansat oman (mieli)valtansa alle.

Koska jokainen ymmärtää, että siirtyminen suoraan tuollaiseen imperialistiseen järjestelmään olisi täysin mahdoton ajatus, täytyy asiassa edetä porrastetusti siten, että massat havaitsevat eliitin todelliset tarkoitusperät mahdollisimman myöhään.

Juuri tämän takia eliitti on ottanut työkalukseen eri unionit, kuten mm. Euroopan Unionin, jonka avulla eurooppalaisten kansallisvaltioiden valta ajetaan vähitellen alas ja keskitetään harvojen ja valittujen käsiin.

Tämä sama ilmiö tapahtuu globaalisti ympäri maapalloa, sillä kansainvälinen eliitti tulee poistamaan kansallisvaltioiden itsenäisyyden porrastetusti kansainvälisten sopimusten sekä säädösten avulla.

http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=850...

jani73

pelastaa omiensa rahastosijoitukset kuin Suomen valtio. Saksan ja Ranskan pankit ovat suurimpia syypäitä velkakriisiin ja kokoomus EI halua mitään vastuuta tulevaisuudessakaan pankeille. Eli samaa paskaa tulemme saamaan Kataisen suusta ja hanurista tulevina vuosina ...

usjussi

Sinä, jos kukaan kannatit epäloogisesti Kreikan pakettia. Sinä varmaan kannatat Irlannin vielä suurempaa tukea. Sitten kannatat Portugalin konkurssia. Sitten kannatat Italian mafiaa Berlusconeineen... ja EU ja Suomi meni samalla konkurssiin... mutta Katainen vain haluaa... tuhlata kansallisvarallisuutemme löysällä taloustieteen osaamisellaan.
Voi h.... tti.

Tlo

"- En usko, että tulee aiheutumaan luottotappioita Irlannista Suomelle. Irlanti on sen kaltainen maa ja kulttuuri, että he tulevat tekemään töitä tämän eteen."

Jep. Toisin kuin Kreikalle annetun "lainan" tapauksessa, on pienen pieni mahdollisuus että saamme edes osan Irlannille antamastamme rahasta takaisin.

Kenellä on varaa auttaa kun on Suomen vuoro kaatua kaikkiin näihin ulkomaille annettuihin roskalainoihin? Tuskin kukaan. Silloin meidän kansallisen omaisuuden rippeemme otetaan vakuudeksi pienillekin lainoille - aivan kuten meidän olisi pitänyt tehdä jo Kreikan tapauksessa. Yksityinen omaisuus tulee olemaan tylysti verotettua.

Nyt kannattaa olla suunnitelmat valmiina maastamuuttoa ajatellen. Minä olen ajatellut Uutta-Seelantia, Hollantia, tai mahdollisesti Norjaa. Uusi-Seelanti ilmaston ja kulttuurin takia, Hollantia kulttuurin ja sijainnin, sekä Norjaa velattomuuden takia.

1970blue

Nyt riittää. Maat, jotka elävät yli omien resurssiensa eivät voi olettaa saavansa tukea ilman mitään ehtoja. Jos takaamme jotain tai lainaamme, on ehtojen oltava todella kannattavia Suomelle suoraan. Panttien on oltava merkittäviä ja paljon arvokkaampia kuin itse valka.

MURSU

Eikö Suomen kannattaisi ottaa nyt lainaa, kun itse saa halvalla, ja ryhtyä pikavippejä tarjoamaan muille maille 600% korolla. Onhan siinä pikku riskinsä, mutta missäs ei, bisnes on bisnestä, ja shit happens sometimes...life is lifee...Jörgi Kätsäys pistää nyt vaa hommoo tuulemaa ku raata o kuumoo!

1970blue

Pitääkö meidän olla niin tyhmiä, että maksamme muidenkin toilailut omiemme lisäksi? Mielestäni ei, ei missään tapauksessa. Ei tämä euroonkaan mitään vaikuta, sillä kokonaisuus on sama kuin ennen. Jos tämän teette, persuille menee ääneni.

Judgement Day

Me Siilinjärveläiset olemme ylpeitä siitä, että Jyrki Katainen muuttaa virallisestikin Espooseen. Tähän asti hän on kerännyt kulukorvuksia veronmaksajien pussista muka Siilinjärveläisenä. Kunnanvaltuuston kokouksissa häntä ei ole näkynyt.

Meille Siilinjärveläisille on ollut iso häpeä, että tämä kiero asiakirjaväärentäjä, valehtelija ja kulukorvauskikkailija on häpäissyt Siilinjärven nimen julkisuudessa. Tästä lähin kutsumme häntä espoolaiseksi. Kiitos Espoo.

Tästä suorassa lähetyksessä tapahtuneesta valehtelusta olemme eniten loukkantuneet:

http://www.youtube.com/watch?v=zT0PLnuUnxI

puutarhamies

veronmaksajilta pankeille taas. Korkman arvelee, että ihan koko lainatakaus ei laukea suomalaisen veronmaksajan käsiin. Uskomatonta! Ja tämä tuodaan meille ilmoitusluontoisena asiana.

Euron arvon kenotekoinen tukeminen verovaroillamme valtavin summin hyödyttää ainoastaan isojen pääomien omistajia ja rasittaa ainoastaan tavallista kansaa.

Kreikka-laina oli eduskunnan historian suurin ja toiseksi typerin talouspäätös. Typerin oli Suomen pankkituen toteutus. Siihen liittyvät asiakirjat ovat. Oli niin "kiire" päättää, että molemmissa tapauksissa eduskunnalle ei annettu mahdollisuutta tutustua asioihin.

Keinottelijat pitää panna itse vastuuseen tekosistaan ja antaa euron laskeutua todenmukaisempaan arvoon. Pankkien osakkeenomistajat siinä vain köyhtyvät muiden isojen pääomien omistajien mukana. Se, että aina veronmaksaja pannaan vastuuseen pankkien virheistä todistaa, että euroalueen yhteiskunnat ovat läpikorruptoituneita, myös Suomi jo ennen euroa.

Näitä ilmapusseja on vielä paljon Euroopassa, eikä niistä pääse eroon pumppaamalla lisää ilmaa. Niiden pitää antaa puhjeta.

Pääoma-vesselit vastustavat, mutta hehän näistä meidän maksamistamme avustuksista lopulta päättävät, vaikka vallan piti olla eduskunnassa.

Valuuttasotaa ja valtiontalouksien romahtamisia odotellessa: Hyvää isänpäivää!

pertti_kukkonen

On paivalehtien pornolehti. Raflataan sielta, raflataan taalta, eika mitaan sanomaa anettavaksi. Jos nyt Irlanti ei menekkaan konkkaan, sovitaanko, etta tama oli yks paskajuttu muiden kaltaistensa joukossa?
Vai tietaako Kammonen, etta Irlanti kaatuu yksityisiin pankkeihin,jos tietaa, miksi ei ole valuutarahastossa toissa. No, ei ole, kun ei tieda.
Hyva paivalehtien HYMY.

Judgement Day

Syömävelka-Jykä ei ymmärrä sitä tosiasiaa, että näitä vanhojen IMF- & Bilderberg pankkiirien ja Rotschild-rahasuvun ja heidän serkkujensa edustajia ei kiinnosta pennin vertaa Suomen vanhukset, lapset, koulutus, kaavoitus tai mikään muukaan sisäpolitiikka.

Heidän etunsa ja tehtävänsä on myydä valtionlainoja ja rahaa!

Ja näin velkaannuttaa Suomi ja koko Eurooppa korviaan myöten, kurjistaa globalisaatiolla pohjoinen pölkkypää-kansa ja lopuksi ryöstää nääntyneen kansakunnan parhaat palat ja vähät omistukset, raaka-aineet ja elinkelpoisimmat yritykset pilahinnoin omiin etupiireihinsä.

http://www.rauhanpuolustajat.fi/pystykorvakirjat/kirjat/1997_1998/oyeuro...

Kuka tämä tosiasian hänelle kertoisi? Laskutaidoton tynnyrisavolainen valtionvarainministeri tarvitaan Bilderberg-kokoukseen ainoastaan siksi että hänet voidaan siellä aivopestä Milton Friedmann uusliberalismi propagandalla ja hänen avullaan kansallistaa Suomen vähät varat ulkomaisen eliitin etupiireihin

Maailmaa ei johdeta demokraattisesti valitusta Yhdistyneistä Kansakunnista, vaan erilaisista rahamaailman salaseuroista, joihin on valittu oikeistolaisimmat poliitikot ja median mahtimiehet.

Robert Gaylon Ross on on kirjassaan “Who’s Who of the Elite” valottanut sen toimintaa ja julkistanut kaikki sen jäsenet. Bilderberg on täysin amerikkalaisten liikemiesten dominoima salaseura, joka ei toiminnastaan paljon lavertele.

Sinne ei anota vaan järjestö itse poimii jäseneksi ne, joista se katsoo hyötyvänsä. Järjestön johtajana toimi aikoinaan miljardööri David Rockefeller.

Puolueeton tarkkailija

Takausasiassa on kyse miellyttävyydestä. Suomalaiset poliitikot haluavat olla EU:ssa ja muissa kanssakäymisessä miellyttäviä. Eikös se Lindenkin kertonut, ettei viitsinyt lähteä EU-palaveriin, koska olisi joutuinut ajamaan yksin Suomen etua. Tärkeintä näille poliitikoille ei ole suomalaisten etu vaan oma miellyttävyys tai ehkä laiskuus.

Asiassa tarvittaisiin vain yksi oikea tieto. Mistä löytyisi kevään vaaleihin ehdokas ja mielellään myös puolue, joka ajaisi suomalaisen veronmaksajan etua. Jos joku osaa vastatata tähän, niin mielelläni lukisin vastauksen.

puutarhamies

Selväjärkisen ei tarvitse olla juristi. Se ammattikuntahan on jo myynyt itsensä ja arvonsa, eikä kuulu enää uskottavan viestinnän piiriin. Juristeista on tullut haaskalintujen parvi. Aika moni "talousasiantuntija" lentää siinä samassa joukossa.

Silti kaikki kunnioitukseni Sauli Niinistölle, joka on myös juristi, mutta rehellinen talousasiantuntija.

Piski Uskii

Täällä on muutamia hyvin aiheeseen perehtyneitä kirjoittajia ja mielipidetasolla liityn mielelläni heidän näkemykseensä talouspoliittisten asioiden hoidon tilasta.

Syyttävän ja osin herjaavan mielipiteeni kohdistaisin koko hallitukseen, joka ei osaa/tahdo/pysty hallitsemaan kollektiona päätettävinä olevia asioita.
Olisi mielenkiintoista ja ehkä lohdullistakin kuulla myöskin pääministerin linjaukset ja perustelut kunkin ministeriön tekemisistä, -mutta ei.

Pääministerien rooli ja arvovalta valtioneuvoston johtajana, -työaika ja -voimat ovat kuluneet yksityisiin epävaltioneuvostomaisiin rikoksen ja laillisuuden rajamailla asioiden selvittelyyn, koreana olemisen pukuesittelyksi ja kun aika ei riitä virka-asioiden hoitoon, antamalla -kuinkas muuten- eri ministeriöiden sooloilla kukin tahollaan mieltymyksensä mukaan.

Kiviniemessä ei ole, eikä tule olemaan, asemansa menettämisen pelossa naista laittamaan vahvoja ministeriöitä yhteispelikuriin, joka loisi uskottavuutta valtioneuvoston kykyyn hoitaa asioita.
Siksi kysynkin: Miksi Kepun vanhat politiikan konkarit pysyvät hiljaa? Hyväksyvätkö he todella ja aidosti jo tasoittamansa Soinin kuningastien?

Kataisen tapaiset taustajoukkoineen vallasta humaltuneet eivät kuuntele järjen ääntä. Jospa Kepun konkarit ovatkin vellihousuja, joilta pelko on vienyt voimat puuttua asioihin?

Itseäni tämä aika ensi kevääseen kiinnostaa ainoastaan poliittisena ilmiönä: Kuinka paljon haudataan asioita ja kuinka paljon jäljelle jääneillä "päätöksillä" ja päättämättä jättämisillä tehdään vahinkoa kansantaloudellisesti?

Kunhan aika tulee, hallitus kaadetaan tekoeripuraan. Näin saadaan näennäisuskottavuutta ja vastuusta vapaana, toisiaan syyttelemällä vapautettua poliittinen demoni vastahyökkäykseen Soinin kuningastielle.
Tietenkin -kansa uskoo joka teon ja sanan!

MaQe

"valistuneesti itsekäs teko" Suomelta on heivata Kataiselle & kumppaneille mahdollisimman iso kenkä hanuriin niin pitkälle kuin menee ja ihan ehdottomasti olla lainoittamatta yhtään mitään euroopan (tai muitakaan sinänsä) konkurssikypsistä valtioista ja lakata leikkimästä jotain EU:n maksuautomaatti-vikavippiä.
Maksakoot nämä maat ihan itse omat talouskohelluksensa; pankki- ja muut talouskriisinsä, mukaanlukien tämä Irlanti. Eikö siihenkin maahan taidettu aikanaan pumpata euroopasta jo pirun isoja summia jo vuosia, joskus aiemmin ja pumpataan ehkä yhäkin?
Jo Kreikan lainoitus oli todellinen täysmoka, josta tulee vielä takkiin niin että paukkuu ja kreikkalaiset senkuin nauraa partaansa.

Mielestäni on julkeaa roskaa Korkmanilta sanoa tällaista: "En usko, että tulee aiheutumaan luottotappioita Irlannista Suomelle. Irlanti on sen kaltainen maa ja kulttuuri, että he tulevat tekemään töitä tämän eteen." Siis kyse ei ole siitä, tuleeko niitä luottotappioita vai ei, vaan siitä että kuinka paljon niitä tulee; koko rahamäärältään vai ehkä "vain" astetta vähemmän.

Jospa Korkman ja sekoileva Arkadianmäen apinatarhamme keskittyisi nyt vain ensiksi rahoittamaan ihan meidän suomalaisten omia raha- ja köyhyysongelmia pois ennen kuin sitä muutenkin olematonta massia lapioidaan pitkin maailmaa. Suomi on nykyisellä menolla hyvinkin nopeasti näiden talouden banaanivaltioiden kanssa samassa kastissa, ihan omalla löperyydellään.

Voi voi

Ei joku viitsisi nyt kysyä J.Käteiseltä LASKELMIA miten Suomi maksaa velkansa ja tasapainottaa budjetin. Kai Jykällä nyt laskelmat on ? Jykällä oli lyhyt matikka 6, joten olisi jos porukalla tarkistettas laskelmat...

80% julkisesta sektorista joudutaan lakkauttamaan ?

Valtion velka taitaa pian olla 100 miljardia ( parissa vuodessa), valtion tulot 35 miljardia ja menot 50 miljardia. Jos velkaa lyhennetään 10 miljardilla ja korkoja maksetaan 5 miljardilla, ja ne maksetaan ensin, niin ei tuolle julkiselle sektorille jää kuin 20 miljardia vuodessa, nyt kulut 50 miljardia. Joten aika rajulla kädellä pitäisi alkaa karsimaan....Siitä tulee myös rajuja kerrannaisvaikutuksia, kun uudet työttömät eivät maksa veroja niin paljoa eivätkä kuluta.
Suomen julkinen talous näyttää olevan vapaassa syöksyssä:
www.valtiokonttori.fi/public/download.aspx?id=81078&guid={b7d7f5d5-ecb9-452e-b526-85d3bdca8ee7}

Laskelmassa ei ole huomioitu Kreikka ja Irlanti tukia.

Mauri T Taavitson

Kyllä kelpaa olla oma valuutta. Eivät svenskit aivan julkisesti kehtaa nauraa meille, mutta vahingonilo on
varmasti kutkuttava.
Miljardi sinne, toinen tänne, Suomen oma asuntokupla ei ole
vielä edes kypsynyt. Ihmiset tekevät lainaa kuin viimeistä
päivää. Vaasassa on kohta kuntopolutkin rakennettu täyteen
omakotitaloja.
Italian talous kun kypsyy, on euron peli on selvä. Siellä
mafia kontrolloi taloutta ja euroja tarvitaan rutkasti, kun rikolliset ovat tunnetusti huonoja veronmaksajia.
Mutta me suomalaiset olemme tunnollisia, nurkumatta
Katainen vetää taas nimensä uuteen velkapaperiin.
Kohta Soinilla ei ole mitään, mitä pelastaa. Saa vain
syyt päälleen kuralla olevasta taloudesta. Ilmankos
Kokoomuksella on sellainen kiire velkaannuttaa Suomi
viimeistä killinkiä myöten.

iTri343hb

"Suomessa se vain elintaso nousee", väittää uutiset, Tilastokeskus, EKP...

Totuus on hieman toisenlainen: Ikivelkaisia asuntoja, velka-autoja,... köyhtyminen on hidas mutta vääjäämätön prosessi niin kauan, kuin pankkien annetaan toimia uuden rahan liikkeellelaskijoina ja monistajina.

Vaurastuminen, itsenäistyminen ja kansallinen vapautuminen alkavat siitä, kun valtio siirtää tuon rahan liikkeellelaskuoikeuden itselleen ja edellyttää pankkien - siinä kuin muidenkin yksityisten yritysten - pidättäytymistä rahan monistamisesta lain uhalla.

Rahan monistaminen tapahtuu nyt osittaisvaranto-oikeuden suomin mahtivaltuuksiin (fractional reserve banking), jotka ovat pankkiyrittäjän yksinoikeus. Tuo oikeus kuuluu olla vain valtiolla. Piste.

Herätys poliitikot!

SK: Suomessa Euroopan vanhin autokanta
http://www.iltalehti.fi/autot/2010111512701504_au.shtml