Lauantai 20.7.2019

Yle: Uusi porsaanreikä – näin poljetaan palkkoja

Luotu: 
30.12.2010 10:29
  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva
    Rakennusalan suurin ongelma on Suomessa yhä pimeä työnteko, mutta myös "yrittäjät" polkevat palkkoja.

Työnantajat ovat löytäneet uuden porsaanreiän, jolla suomalaisten palkkoja poljetaan ja halpatyöläisiä hyväksikäytetään, kertoo Yle.

Ylen mukaan ulkomaalaiset työntekijät ovat alkaneet tarjoutua Suomeen töihin ”yrittäjinä”. Keinotekoinen yrittäjä tulee työnantajalle palkansaajaa halvemmaksi, koska muun muassa sosiaaliturva ja eläketurva ovat yrittäjän omalla vastuulla, eivät työnantajan.

Kiertotie on Ylen mukaan keksitty, koska työehtosopimukset estävät palkkojen polkemisen ja pimeää työntekoa vahdataan. Suomessa keinotekoinen yrittäjyys on vielä lapsenkengissä, mutta muualla Euroopassa, esimerkiksi Italiassa ja Hollannissa, iso ongelma. Silti Suomeenkin tulee jo ”yrittäjiä” etenkin Itä-Euroopasta.

–Puolassa on selvästi ollut havaittavissa ihan organisoitua yrittäjähaalintaa erityisesti rakennusalalle ja metalliteollisuuteen. Puolassa tehdään heistä yrittäjiä, ja sitten heidät lähetetään tänne Suomeen yrittäjästatuksella, kertoo SAK:n edunvalvontapäällikkö Niklas Elomaa Ylelle.

Rakennusliiton mukaan Suomessa suurin ongelma on yhä pimeä työnteko.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Ilkka Luoma

KUVA - http://photos1.blogger.com/blogger/4810/1008/1600/DSC_2126.jpg

KUVATEKSTI - Pätkätöiden mekka, amerikkalainen koko maapallon kattava McDonald´s Helsingin Herttoniemessä 13.5.2006, klo 17:58. Kuvan paikassa on 55 työpaikkaa ja pikatankkaamo on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Nuoret ja opiskelijat ovat ottaneet omakseen Mäcin, koska sinne on helppo päästä sisään kuin myös ulos.

Palkka on säännönmukainen; 6,66e/h (brutto) ja tämän jälkeen, kun työtunteja on kertynyt 320, perustyöntekijän palkka nousee 8,32:een tunnissa. Työajat ovat vaihtelevia ja työtahti nopeatempoista. "Mäcissä" nuoret saavat tuntumaa työelämään ja rytmiin saapua sovittuna aikana.

Samalla juniorit oppivat arvostamaan työntekoa ja huomaamaan, että kaikki ei ole säännöllistä, vaan vuoroja on otettava vastaan myös yllättäen. "Mäcissä" opitaan joustavuutta. Yllättävää on se, että osa nuorista kuuluu ammattiyhdistykseen jäsenenä (PAM). Kirjoittajan tytär on ko. "Mäcissä" työssä lukion käynnin ohella. DSC_12126.JPG. Photo by Ilu 2006. Nikon D70.
...

ITSE TEKSTI

YLE:n AamuTV haastatteli voittoon tähtäävää yrittäjyyttä ja pätkätyöläistä, joka koettaa löytää paikkaansa koko ajan muuttuvissa työtilanteissa. Yrittäjä tyypillisesti etsii koko ajan liiketoimintaa motivoituen kasvavasta liikevaihdosta ja voitosta.

Samoin provisiopalkattu myyntimies hakee tilauksia kilpailutilanteessa, jossa markkinat jaetaan joka aamu uudelleen.Yrittäjä ja yritys, siis liiketoiminta haluaa selittää kansainvälistymisellä kiristynyttä kilpailutilannetta haettaessa voitollisia ratkaisuja ylläpitämään tuotantoa, voitonjakoa ja työllistämistä.

Yrityksen tärkeimmäksi tuotannontekijäksi on jo ajat sitten noussut itse työntekijä, koska hän ratkaisee markkinatutkimuksen, tuotekehityksen, tuotannon ja itse markkinoinnin ja myynnin unohtamatta asiakaspalvelua. Ihminen on yrityksen sielu ja yrittäjän menestyksen sielu on taas yrittäjä itse ja hänen työntekijänsä.

Yritys hakee voittoa kasvavasti vuosineljänneksittäin, kuten työntekijä kohoavia palkkoja yhteisesti saavutetusta liikevoitosta; on kysymys oikeudenmukaisesta tulonjaosta omistajien ja tekijöiden kesken.

Yrittäjän ja yrityksen tulee vallitsevien länsimaalaisten talousoppien mukaisesti hakea tehokkuutta toimillensa saavuttaakseen sijoitetulle pääomalle korkoa, siis voittoa. Yrittäjä hakee jatkuvasti "pätkätyömäisesti" voitollisia tilauksia saadakseen yrittäjäpalkkansa.

Yrittäjä joustaa laskusuhdanteessa omasta ansainnasta. Vastuullisen toiminnan yrittäjä pitää ulkoisen työvoimansa motivoituneesti tehtävissään myös huonona aikana, jotta saisi huomisen tilauksen täytetyksi ylläpitääkseen liiketoimintauskottavuutta.

Nyt onkin kysymys työntekijöiden palkkajoustosta. Ratkaiseva kysymys on myös voitollisena aikana tuloksen jaosta; palkitseeko yritys ja yrittäjä voiton kasvaessa siihen vaikuttaneet tekijänsä myös bonuksilla, optioilla ja lisäosilla. Uusi vastuullinen markkinamaailma vaatii joustavaa osallistumista puolin ja toisin.

Valtio ei voi jakaa vastikkeetonta rahaa kansalaisilleen, koska ihmisen yksi perusperiaate on päästä helpommalla. Jos tarjoamme rahaa systemaattisesti ja vaatimuksitta, ylläpitää se tekemättömyyden mentaliteettia.

Ihmiset ovat luodut tekemään yhdessä jotain, josta saa yhteenkuuluvuuden, osallistumisen ja hyödyllisyyden tunnetta. Ihmisen on tehtävä työtä kykyjensä mukaisesti, me emme kestä lisääntyvää vapaa-aikaa; tällöin on vaarana degeneroituminen. Taantuma lisää kilpailukyvyttömyyttä.

Kansainvälistyminen mm. ruokkii palkkaeroja selitykseksi kilpailukyvyn puutteelle. Globalisaatio on suuri tulonjaon kehitysoppi, jossa suuret rajattomat yritykset hajautetulla toiminnalla tuottavat suurimmat voitot täyttäen myös rajattomat omistajaintressit kasvavina osinkoina.

Nyt on vallalla omistajan ja toimivan johdon etuajattelu itse "lattia- ja välitason" kustannuksella. Nyt etsitään halvinta menetelmää päämääränä suurin jaettava osinko. Tämä vallitseva aikakausi hyödyntää kilpailun työstä tehokkaasti ja vääjäämättä ajaa länsimaita siirtämään työnteollista tulonjakoa kehittyviin maihin, missä kohtaa myös useasti suurin kysyntä.

Me maksamme aikaisemman siirtomaapolitiikan hintaa. Kolonnialismi ja suruton raaka-aineiden ja työvoiman hintaryöstö kostautuu nyt ostovoiman paluuvirtana moniin nouseviin talousmahteihin.

Meidän kilpailukykyvastaus on tehokkuuden nousu; yksinkertaistaen voisimme sanoa, että jokaisen länsimaalaisen työntekijän, myös johtajan, olisi oltava esim. viisinkertaisessa palkkaerossa työtehokkuudeltaan viisinkertainen ollakseen kilpailukykyinen.

Toinen kilpailukeino on olla nokkelampi, innovatiivisempi, oivaltavampi ja motivoituneempi. Kolmas vaihtoehto länsimaille on luopua osasta elintasoansa, joka voisi pelastaa maapallon lämpö- ja päästökuormalta.

Valtio voi tarjota yhden ratkaisevan kannustimen kansalaispalkan sijalle, verotuksemme tulisi siirtyä kokonaan kuluttamiseen, siis välillisiin veroihin. Kaikki ansaintaan liittyvä on vapautettava verosta, näin ruokitaan luontaista ihmisen "ahneutta" yrittää ja tehdä ilman tulonjakorasitteita työtä ja aikaansaada työtilanteita. Kaikki kulutustapahtumat ovat verolle pantava painottuen rasitteellisuudesta ympäristöämme kohtaan ja palkiten työllistämisestä.

Niin kauan kuin ihminen kilpailee, on kehitys taattu myös yhteisönä. Ihminen inhimillisenä eläimenä on luonut turvajärjestelmät itsensä eduksi helpottaen taloudellisen nousunsa myötä työntekoa, vastoinkäymisten kohtaamista ja lisäten vapaa-aikaansa.

Elämme rahan aikakautta ja vertauksemme perustuvat ostovoiman käyttöön ja näkymiseen. Prekariaatit haluavat muutosta "yrittämiseensä". Siirto pätkätöistä normaalin työajan puitteisiin vaatii vastineeksi palkkajoustoa. Yrityksen ja yrittäjän on taas kannettava vastuunsa ja osattava jakaa hyvin mennessä voittoa myöskin joustavasti olematta pelkästään itse ahneuden tyydyttäjä. Jokaisen ihmisen on myös itseään ohjaten hyväksyttävä normaali kilpailutilanne. Meidän on itse huolehdittava osaamisestamme.

Kaikkinainen vauraus ja liiketoimi voittoineen perustuu kulutukseen ja toimeliaisuuteen. Kuluttaja on markkinatalouden kuningas. Peruskansalainen on liiketoiminnalle merkittävin tekijä, suuret massat aikaansaavat suurimmat tavara- ja rahavirrat.

Markkinatalous perustuu mainontaan, joka ohjaa meitä. Vastuullinen kuluttaja pystyy joukkovoimana muuntamaan kulutustansa luoden uhkaa yrityksen omistaja-ahneusmomentille.

Ostoboikotti internet aikakaudella on erittäin tehokas vaikute muuttamaan yrityksen filosofiaa ja käyttäytymistä. Rajaton ja "maaton" liikemies on täysin riippuvainen ostajista. Paras keino turvata kotimainen työllisyys on päätös kotimaisuuden ostamisesta.

Yrityksen paras päätös ylläpitää kykynsä, on taloudellisen tuloksen oikeudenmukaisempi tulonjako omistajien ja työntekijöiden kesken. Vastuullisuus on nostamassa päätään ahneuden kustannuksella. Meidän kaikkien on kannettava huolta kokonaismotivaatiosta ylläpitääksemme kotimaamme maailman kartalla.

Ilkka Luoma

kpyora

Suomalainen työ yksinkertaisesti maksaa liikaa vapaassa EU-kilpailutilanteessa. Sitä tässä useat asian ymmärtäneet ovat toitottaneet jo pitkään. Jos kaksi yrittäjää tarjoaa urakkaa, toinen suomlaisella verotuksella ja toinen vaikka puolalaisella tai virolaisella, ei ole epäselvyyttä hintaerosta.

Suomlainen työ maksaa liikaa, koska verasteemme on liian korkea. Eivät puolalaiset tai virolaiset yritykset tule Suomeen hyvää hyvyyttään. Kyllä täällä tehdään kannattavaa bisnestä.

On aika lopettaa itkeminen ja tartuttava vihdoin ongelmaan! Me emme voi jatkaa nykyisellä veroasteella emmekä nykyisellä suorittavan portaan palkkatasolla.

kpyora

Korkeiden asumiskulujen syyllinen on helppo löytää. Pappa Paasio palautti sääntelyn ja sillä tiellä ollaan. Talous ei kuulunut hänen vahvuusalueisiinsa. :D

Koko sopan avaaminen niin, että asuntomarkkinoille saadaan toimiva kilpailu, tulee olemaan välttämätöntä mutta tuskaista:
- kaavoitusmonopolin purkaminen,
- turhan rakennusmääräysviidakon purku ja
- tukien lopettaminen.

Asumisen ja autoilun osalta elämme yhä sotien jälkeistä sääntely-yhteiskuntaa. Se ei ole tehokas ja laskun maksaa tavallinen kuluttaja.

m.i.b

Yrittäjäksi pakottaminen on tuttua hommaa rakennus ja saneerausalalta jo +20vuoden ajan.
Tälläinen "yrittäjyydellä" pelleily loppuisi justiinsa, jos kuntien sekä valtion virkamiehet siirrettäisiin "yrittäjiksi" ja heidän toimeksiantonsa kilpailutettaisiin puolivuosittain.

Tietenkin samalla työnkuvaa kehittäen jotta muunmaalaisetkin saisivat kilpailla samoista työpaikoista.

MuttaMutta

Epäaitoon yrittäjyyteen pakottaminen on tuttu menettely Suomessa, ja voimistuva trendi.

Esimerkiksi suomalaiset sanomalehdet ja aikakauslehdet teettävät yhä suuremman osan toimitustyöstä työsuhteen ulkopuolella olevilla ns. vapailla toimittajilla ja kuvaajilla.

Vakiintuneen, ammattimaisesti työskentelevän freen työ on melkein yhtä vakiintunutta kuin vakitoimittajankin työ, erona on vain sosiaaliturvan puute ja polkuhinta. Olen joskus katsellut kotimaisia eturivin aikakauslehtiä, ja niissä jo puolet sivumäärästä on tuotettu tämän halpatyövoiman avulla. Freetyönä tuotettu sivu maksaa kustantajalle 10-20 prosenttia siitä, mitä työsuhteisen toimittajan työnä teetetty.

Freetyö on ollut käytössä jo ainakin 20 vuotta, eikä sen epäkohdista juuri lehdissä kirjoiteta.

Vakitoimittajien määrä toimituksissa vähenee ja toimitussihteereiden - tai niin kuin nyt sanotaan "tuottajien" määrä lisääntyy. Myös graafikon töitä ulkoistetaan kovaa kyytiä.

Alppisirkka

Odotan suurella mielenkiinnolla, miten yrittäjän oikeutta hinnoitella oma palvelunsa tullaan muuttamaan. Suurin osa maamme pienyrittäjistä nauttii pienempää palkkaa kuin työsuhteessa olevat. Kyseinen vapaaehtoinen kituminen ei voi olla rikollista, joskin se on tyhmää.

Aruvela Niyogi

Vastaavasti työvoimaviranomaiset houkuttelevat ja painostavat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia yrittäjiksi. Porkkanaksi tarjotaan starttirahaa ja kurssituksia.

Näin yrittäjäksi aikova saadaan pois lakisääteisestä turvaverkosta. Paluu takaisin työntekijäksi on vaikeaa ellei mahdotonta ja vaatii pitkän ylimenokauden.

Ainoa takuuvarma yrittämisen muoto Suomessa on ryhtyä maatalousyrittäjäksi.

salakankee

rehellinen yrittäjä laski 35 euron tuntihinnalla. Jäi ulos kuin lumiukko. Voiton vei yrittäjä joka tarjosi työn 20 eurolla tunti. No - vammaisten kynnyksen asennus kesti hänellä kyllä koko päivän, kun sen rehellinen yrittäjä olisi tehnyt puolessa tunnissa! Gusetus täytti lain kirjaimen ja Helsinkiähän ei kiinnosta kuinka asiat oikeasti tehtiin.

Helsingin poliitikoista gusetuksesta ei ollut muut kiinnostuneita kuin Yrjö Hakanen; vanhan kaartin kommari!
Sellaista menoa kuin Linnanmäjellä

otempora

Ketkäs ne tätä vanhaa virttä veisaavatkaan .. ? No tietysti YLE ja SAK. Siinä meillä varsinainen liitto, kun siihen vielä lisätään SDP niin alkaa olla selvillä mikä onkaan ongelma.

Jos ulkona vaihtuu talveksi ja kylmenee niin pitää laittaa lisää vaatteita että tarkenee. Ei auta itku eikä kesän haikailu.
Maailmassa ja työmarkkinoilla on tapahtunut suuria muutoksia. Suomesta on tullut 500 vuoden eristyksen jälkeen osa yhteismarkkinaa. Samaan aikaan maailman väestönkasvu ja teknologisoituminen ovat ns pienentäneet maailmaa.

Mikä onkaan isompi ongelma meille veronmaksajille ja työssäkäyville ja työnhakijoille.. ? Ne jotka reagoi terveesti ja rupeaa toimimaan uudella tavalla .. vai ne jotka käy viivytystaistelua omien suojatyöpaikkojensa eteen ja yrittää vetää huppua kaikkien muidenkin silmille ?

Smerd

Puoluejohto hokee "moniarvoisuutta", "kulttuurien rikkautta" ja "työnteon kannattavuutta". Ulkomailta järkätään ilmais- ja halpatyövoimaa yrittäjille, jotka saavat suuremmat katteet kuin mitä saavat kotimaisesta työvoimasta. Veronmaksajat maksavat sitten tämän lystin, kun ulkomaalaiset vaativat niitä ja näitä palveluita sekä tietysti rehelliset yrittäjät menevät konkurssiin ja rehelliset suomalaiset työntekijät pääsevät työttömiksi - mikä sekin tulee veronmaksajain kustannettavaksi.

Eduskunnassa Kokkarit panevat hanttiin kaikkea mahdollista tarkastustoimintaa, mikä liittyy laittoman ja harmaan työvoiman estämiseen.

Huomio. En suinkaan vastusta sitä että ulkomailta tulee väkeä Suomeen töihin jos kyse on tilanteesta missä ei saada suomalaista työvoimaa. Silloin sopii hankkia työvoimaa ulkopuolelta, mutta suomalaisin työehdoin.

Rokj

Palkka juoksee Ylessä, vaikka kirjoittaisi satuja tai ei tekisi mitään. Ei edes SAK:ssa suvaita tyhmyyttä ja toimettomuutta, sieltä on moni saanut potkut.

Heikot yrittäjät huonoine etujärjestöineen ovat ajautuneet Suomessa työlainsäädäntö-ahdinkoon; palkkaa pitää maksaa vaikka tulosta ei synny. Vain tuottavasta työstä eletään, ja huono työmoraali, laiska työn tekeminen, ammattiylpeyden puuttuminen näkyvät yhteiskunnassamme. Sosialistinen Suomi on poikkeus maailmassa; täällä työ on sosialisoitu, ja työtä tarjoava yrittäjä rikollistettu. Monet kansalaiset todella luulevat, että valtiolla ja kunnalla on rahaa ja työtä; ei niillä ole kumpaakaan, rahat ovat veronmaksajilta kerättyjä, ja kunnallisen sektorin työt ovat työnteon irvikuvia. Jos joku julkispuolella työssä oleva todella väittää tekevänsä työtä, niin hän varmaan pärjää sitten oikeissa töissäkin yksityispuolella, jolloin ei tarvitse valittaa alhaista "palkkaa" ja huonoja "esimiehiä".

joonathan

Täällä ei koskaa ole maksettu palkkaa tuottamattomasta työstä sen tekijälle. Mutta jos yrityksen omistaja porukka ei saa kunnollista vasrtetta sijoittamalleen rahalle on se yrittämiselle huono. Esin paperitehtaiden työntekijöitä on haukuttu kun ovat halunneet säilyttää saavutetut etunsa. Ja lakkoilleet sen puolesta. Heitä on syyllistetty siitä että paperitehtaan ovat muuttaneet osin pois suomesta. Tästä ei ainakaan heitä voi syyttää. Sillä tosiasia on että yhtä monta tehdasta olisi suljettu vaikka työntekijät olisivat tehneet työtä ilmaiseksi. Ainoastaan sellaisisissa aloissa misttä työkustannukset nousee yli 50% on niillä suuri merkitys. Mutta nämä eivät muutakkaan pois suomesta vaan käyttävät ulkolaista halpatyövoimaa usein jopa ammattitaidotonta. Esim terveydenhuollossa ollaan menossa tähän suuntaa. Tosin tämä työvoima on laillisteua ainakin kunnallisella puolen eli heillä on nimi ja palkkakin on jontenkin seuraa suomalaista tasoa. mutts sielläkin alihankkijoiden työntekijöistä ei kovin hyvää kuvaa. Laisäädäntö on kotuullinen jos välissä keinottelijoita ja rikkojia olisi. Siispä kaikkien suomalaisten etu olisi saattaa lait toimimaan. Toki keinottelijay ja lainrikkojat ovat eri mieltä. Muuten ei yritys ole mitenkään lainsuojaton. Pientä yrittäjää on lailla suorastaan syleilty kuoliaaksi sillä, että pienessä yrityksessä on paperitöitä melkein sama määrä kuin suuressa konsenrnissa. Olen ollut yrittäjänä 40 vuotta eikä minua koskaa ole valtion taholta kohdeltu kuin rikollista. On verottajan kanssa kyllä muutamana vuonna käyty tiukkojakin neuvotteluja. Mutta kilpailevien yritysten taholta kyllä ja joidenkin työntekijöiden taholta on lunta tullut tupaan. Onneksi sain poikani avuksi kun sai lukunsa oikeudessa loppumaan. Sen jälkeen kaikki on alkanut mennä niinkuin kuuluukin. Ainoastaa rikollisin keinoin tulonsa hankkineet yritykset ovat kantona kaskessa. Tämän huomaa tarjousten menetyksissä varsinkin kunnallisilla tarjouspyynnöissa. Ei aina kokonaisuudessa edullisin tarjous mene läpi toinen on osannut peittää taitavasti hankkeen kokonaiskustannuket muutamien kohtien edullisuuteen, Tarjousten lukutaitoa pitäisi siellä kyllä kehittää.

Rosvo-Roope

Joku kommentoija mainitsi, että suomalainen työnantaja ei pärjää hintakilpailussa siksi, että Virossa sivukulut ovat alhaisemmat. Väite ei pidä paikkaansa sivukulut ovat Suomessa ja Virossa aika lähellä toisiaan. Tuloveroprosentti on 21% Virossa, tuo prosentti voi muuttua vuodesta toiseen mutta se on 20% luokkaa. Matalapalkka-aloilla veroprosentti voi siis olla alhaisempi Suomessa.

Sivukulujen maksamatta jättäminen on se tekijä, joka vääristää kilpailua, olipa yritys sitten rekisteröity Viroon tai Suomeen.

paavohammar

Ainakin vielä jokin aika sitten oli voimassa laki, jonka mukaan yrittäjänä ei voi toimia henkilö, jolla on vain yksi työtä antava isäntä.
Muutoin olisin tätä mahdollisuutta kokeillut omassa työelämässäni työnantajani laskuun.
Kiertoteitäkin toki keksin, mutta jäi käyttämättä.

joonathan

Se ettei yrityksessä oleva työn tekijä saa tehdä itsenäisenä yrittäjänä samaa työtä tai samantapaista yrittäjälle. Koska se on sama juttu Kuin olisi yrityksessä kirjalla töissä. Silloin silloin maksettavien sivukulujen määrä jäisi pienemmäksi ja valtiolta jäisi saamasta veroa. Johtuu yrittänän maksamista kuluista ja yrittääjä pääsisi nauttimaan eräistä eduista joita tämä tuo. Vanha päätös oli armeliaampi, etttei saanut mennä kesälomallaan samaan työhön jossa oli muuten toiminut tämäkin oli muitia 70-80 luvulla.

Jape

..syyn kieltää yhden henkilön yrittäjyys kokonaan. Yrittäjä on aina rikollinen, kunnes toisin todistetaan.

Tämäkin uutisointi kertoo hyvin kuinka syvällä yrittäjyyden vastaiset asenteet ovat.

Parhaiten tämän tietävät kauppakorkeakouluista valmistuneet ekonomit. Heistä aniharva haluaa tulevaisuudessa yrittäjäksi. Huolimatta siitä että koulutus antaisi erinomaiset lähtökohdat menestyvälle liiketoiminnalle.

Ehkä suurin syy yrittäjyyden vastustukseen löytyy kuitenkin itse yrittäjistä. Nimittäin yrittäjiksi päätyvät usein vähäisen koulutuksen saaneet henkilöt. Heillä ei ole koulupätevyyttä minkäänlaisiin virkoihin tai paremmin palkattuihin työpaikkoihin. Siksi yrittäjyys jää ainoaksi tavaksi saavuttaa itsenäinen työpaikka ja mahdollisuudet menestymiseen. Itsenäisinä ja ahkerina he usein myös pärjäävät hyvin, palkkaavat avukseen työntekijöitä ja yllättäen nousevat henkilökohtaisiin ansioihin jotka monin verroin ylittävät ns. virkamiestason. Tottahan siitä muodostuu hirvittävä kateuskohde varsinkin pienemmillä paikkakunnilla.

Kun muutakaan ei voida niin syytökset alkavat. Jotain rikollista siinä varmaan täytyy olla..

otempora

kuten sanot ! Itse aikanaan kaltoin kohdeltuna yrittäjänä soitin aikoinaan verovirastoon ja siitä verohallitukseen itselleni oikeutta saadakseni .. tapauksesta on jo yli kymmenen vuotta ja olin itse oikeassa ja se oikaistiin .. mutta mieleen jäi kyllä ikuisiksi ajoiksi Verohallituksen ylitarkastajan kommentti 'kaikki yrittäjäthän ne aina huijaa'.

Brandheim

Brax vääntää lakia paskaa
vihreät bensaa laimentaa
lapset leikkii sädetikuilla
Rehn vain nuuskapurkeilla
metsään ei saa tehdä tulta
kuloaika päällä on
idean sä saat multa
Kasvi laita tunkioon

Siellä kasvaa vihreys
saa kaikki aatteet toimimaan
loppuu lakien typerys
on kasvi siellä kotonaan

karjala

ainakin telakoilla tilanne on tälläinen:
10 vuotta sitten suomalaiset yrittäjät valittivat työn sivukulujen kalleudesta, kun tuntiveloitus on 35 e/h, yrittäjälle ei jää kuin 5 e/h per työntekijä.
ulkomaalainen työvoima tuli, mutta laskutushinnat pysyivät samoina 35 e/h nyt suomalaisyrittäjälle jäi noin 15 e/h per työntekijä.
tämähän oli vain ohimenevä ilmiö.
nyt urakat saavat ulkomaalaiset firmat ulkomaalaisine työntekijöineen ja ulkomaalaisine urakkahintoineen.
suomalaisyrittäjät ovat jääneet rannalle ruikuttamaan ja vaativat edelleen suomalaisten työntekijöiden palkkojen ja/tai sivukulujen alentamista.

Liukastelija

Lähdin hyvästä työpaikasta vapaaehtoisesti yrittäjäksi v1989.Olin "pikkupäällikkö",tienasin kohtuullisesti ja kaikki pullat olivat hyvin uunissa.Pähkäilin vaimoni kanssa,että yrittäjänä voisi elää vapaammin,mutta täysin tietoisena siitä,että joka aamu on otettava itseään niskasta kiinni ja lähdettävä tekemään sitä rahaa ihan omaehtoisesti.Ei tullut enää mitään ilmaiseksi,eikä ollut suojatyöpaikkaa, työterveyshuoltoa,vertailukelpoista sosiaaliturvaa,jne.Oltiin yrittäjiä. En ollut älynnyt, että Suomi oli syöksymässä historiansa syvimpään lamaan.Mutta kuin ihmeen kaupalla onnistuin myymään palveluksiamme, ei niin huippuhinnalla, mutta hyvin ja jatkuvasti.Työpäivästä alkoi muodostua 12-14 tuntisia,jos aina riitti sekään.Olin 40+ ja virtaa riitti.Ekana vuonna tein varmaankin elämäni tilin, toista milliä mummon rahassa.Sitten palkkasin tarkan seulan läpi kaksi työntekijää ja toinen jaksoi porukoissa lähes 10 v.Toinen kypsyi, kun ei osannut.
Sitten nähtiin jos jonninmoista ropelipäätä,alalla kun oltiin,mutta nyt koitti aika joulukuun alusta päästä työkyvyttömyyseläkkeelle kun täytin 60v.Aika oli tehnyt tehtävänsä ja olen aivan kehäraakki.Silti en käytä mielialalääkkeitä,vaan yritän sinnitellä. Riidat Vakuutusoikeudessa ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa viettävät kohta kolmevuotisjuhliaan.Lisäselvityksiä lisälausuntojen perään.Hyvästä hallintotavasta ja oikeudenmukaisuudesta ei ole tietoakaan.Ja ylivertainen ammattikunta,vakuutuslääkärit,ohjailevat ihmiskohtaloita sieltä kirjoituspöydän takaa ja antaen hylkääviä lausuntoja kumoten erikoislääkärien B-lausunnot täysin perustelematta.Oman edun valvontaan kun on väkisinkin joutunut perehtymään, voin yli 20 v:n kokemuksella sanoa, että Suomi ei ole valmis hyväksymään yrittäjyyttä.Ja kuinka moni ajetaan yrittäjäksi.Ja joku vielä uumoilee, että korkeasti koulutetut ryhtyisivät yrittäjiksi.Hurraa!Asianajajat ja lääkärit huomasivat oikein ison sian mentävän porsaanreijän ja ovat ryhtyneet yrittäjiksi.Mutta suurin osa on vaatimattomammalla koulutuksella varustettuja ja omien ideoittensa toteuttajia tai alansa ammattimiehiä.Mutta jos tämä yrittäjiä syrjivä virkamieskohtelu ja puutteellinen lainsäädäntö jatkuu muuttumattomana, niin kusessa ovat ennen eläkeikäänsä, olipa se sitten mikä hyvänsä.Nuorena kun ei tunne vielä vanhuuden vaivojaan,mutta pelastusverkosto puuttuu sitten kyllä kokonaan.Olen usein tullut houkutelluksi mm. Yrittäjäyhdistysten jäseneksi, vaan en ole lähtenyt.Johtaja kun oli aikanaan yhdessä hallituksessa oikein ministerinäkin,mutta saavutukset jäivät todella vaatimattomiksi.Yrittäjien edunvalvonnasta puhumattakaan.Ainakin jäsenmaksuissa olen säästänyt.No itsepähän valitsin oman YEL maksunkin ja nyt tulee peräti 1.300 egeä bruttona.En kehtaa sitä kenellekään sanoa,en aja mersulla, vaan folkkaripaketilla ja kaikki on pienellä liekillä,mutta hyvin menee,kun ei valita.Matkan varrella pantiin sukanvarteen se mitä liikeni ja onneksi on sukat tallella mistä ammentaa.Sanovat,että tottuu sitä elinkautisvankikin koppiinsa.Ei kun uutta matoa koukkuun,mutta yhtään vierasta en enään työllistä ja itse ryhdyn marjanpoimijaksi,siitä kun ei mene veroja,ainakaan vielä.Hyvää ja maltillista Uutta Vuotta 2011 kaikille yrittäjille tasapuolisesti.Täyttäkää vaan omat taskunne,niin on hyvä olla-Suomessa "kapitalistina"!

Jape

..on minulle tuttua tarinaa. Juuri näin käy monelle pienyrittäjälle. Niin sanottu itsenäisyys yrittäjänä on aina velvollisuutta kahteen suuntaan. Asiakkaat ovat työnantajia. Heidän ehdoillaan tehdään ja kehitetään toimintaa. Toisella puolen ovat velvollisuudet työntekijöitä kohtaan. Heidän elämänsä ja toimeentulonsa riippuu myös yrittäjän kyvystä pärjätä kilpailussa.

Vastuu ei ole pieni.

Jotkut onnistuvat ja pärjäävät oikein hyvin. Monet joutuvat laittamaan likoon kaikki henkiset ja fyysiset voimavaransa. Läheskään kaikki eivät jaksa eivätkä onnistu.

Yrittäjäksi ryhtyminen on iso riski. Siksi olisi toivottavaa että yhteiskunta suhtautuisi kaikin tavoin positiivisesti aloittaviin yrittäjiin. Tärkeää olisi että epäonnistuminenkin pitäisi sallia ilman elinkautista rangaistusta. Pohjalta pitäisi olla mahdollisuus nousta uudelleen, aikaisempaa kokeneempana kohti menestystä.

Vain onnistuneen yrittämisen myötä pärjää koko yhteiskunta. Siihen pitäisi luoda aina vain uusia ja uusia tilaisuuksia.

Heikki K

Meillä virkamieskoneistossa on käsitys, että yritykset ovat sitä varten, että ne keräävät palkan virkamiehille.
Mutta eivät yrittäjät mitään hulluja ole. Jos toiminta ei kannata, niin lappu luukulle. Siinä loppuu monelta tulot. Yrittäjä itse kyllä elää tehden yksinään pikkutöitä ulkomaalisen palkalla.
Tää on kohtalonkysymys koko kansakunnalle. Olis hallituksenkin syytä herätä. -Mutta, kuten olemme huomanneet, ei herää kokoomus, kepusta puhumattakaan.
(Olen lukenut, että persut eivät tue halpatyövoimaa. Onko siinä ainoa toivo?)

hartsa1

Voi kun saataisiin Suomalainen palkkataso ja itäeuroopan hinnat,asumiskulut,ynm mutta kun ollaan menossa itäeuroopan palkkatasoon ja korotettuihin Suomalaisiin hintoihin niin huonosti vielä käy.Ellei sitten ole tarkoituskin ajaa maatamme tilanteeseen jossa tavallinen kansalainen (joita muuten on suurin osa kansasta) käy kokopäivätöissä,iltahommissa ja vielä viikonloppuduunissa ja jonottaa vielä leipäjonossa.

peltka

Suomessakin on kautta aikain hyväksytty yrittäminen henkilönä:
- toiminimi
- yritys
yms.
Toisin sanoen, Suomessa on urakoimassa ulkomaisia yhdenmiehen yrityksiä, lain mukaan ja sallien sekä oikein.
Niinhän Suomessakin työllistetään verokortilla tai yrityksellä yksittäisiä ihmisiä.

Ko. tapa on normaali ja oikein.
Jos asiaa halutaan muuttaa, on se tehtävä lain muutoksen kautta!

Ko ulkomaiset yhdenmiehen yritykset urakoivat töitä niinkuin suomalaisetkin ja heidän tietonsa löytyvät ko maiden yritys / verorekietereistä "Y-tunnuksin", kuten Suomessa. Samoin ko yrityksiltä löytyy asiallisesti oikein muut yrittämisen perusasiakirjat ko maassa.

Siis, mitä Rakennusliitto valittaa ja kommentoi, on asiatonta lietsontaa, ei perustu tosiasioihin ja lakeihin.

Se on toinen asia, onko ko tapa oikein yksilönä, joka tekee yrakkatöitä yrittäjänä, maksaa tai ei sitten kunkin maan edellyttämät eläke yms maksut.
Asioissa voisi edetä lähtökohtaisesti oikein!
On kokemusta vuosien takaa ja kaikki on yleensä lakien mukaan.
Politiikkahan ei aja yhteiskunta-asiaa, se on ensimmäinen ongelma.
Toinen on se, että muutos on nopea ja ihmiset ja ihmisten asioita ajavat organisaatiot ovat pahasti jäljessä muutoksen vastaanottamisessa.

Kolmas ja merkittävin ongelma on se, että sallitaan markkinavoimien (Finanssimaailma) asiantuntijoiden yleensä olla asioita lobbaamassa politikoille ollenkaan.
Kaikki sellainen pois!
Pääsääntöisesti koko systeemi on "koulutettu" väärään uskoon, finanssimaailmaa kuullen, polittisista puheista ja lupauksista välittämättä.
Kyllähän se on niin, että yhteiskunta tekee ja toimii ilman puheita ja pakkoa markkinavoimien uskottelusta maailman romahtamisesta (niin, se ollee 2-5% kaikesta ja mitä sitten), saavat sijoittajat riskinsä itselleen, minne se kuuluukin.

Siis, tämä pienyrittäjän, yksittäisen ihmisen, on samaa löpinää.

Toivoisin tietoa lisättävän keskuteluissa, rakennusliiton pojat ensin koulutukseen ja sitten politikot.

eos

Rakennusliiton olettamus ja lähtökohta on että yrittäjät ovat rikollisia koska rakennusalalla pyörii epämääräisiä urakoitsijoita. Nyt tämän ongelman varjolla ollaan vaatimassa käytännössä perustuslain muutosta että rakennusliitolaisten edut saataisiin pidettynä nykyisellä tasolla.
Vaaditaan että joku liitto saisi vapaan kanneoikeuden työsopimus asioissa ja näiden viime aikaisten puheiden perusteella ollaan rajoittamassa vapaata yrittäjyyttä.

Onneksi seuraavissa vaaleissa tulee vasemmistolle noutaja lopullisesti josta alkaa sdp:n (=sak:n poliittinen siipi) ja kommunistien lopullinen alamäki.

MOT

Kyllä nyt SAK on hädissään kun ulkomaalaiset tulivat suomalaisten pimeille rakennusmarkkinoille. Ei SAK ja muut ay -tiimit olleet yhtään huolissaan pimeäastä työstä ja työkkärin nostosta kun omat tekivät sitä.

Kannattaa muuten yrittää saada rakennusmiestä verokortilla töihin, niin huomaa tosiasiat. Melkein "mission impossible" tämä homma.