Sunnuntai 22.10.2017

Taas synkkä ennuste Espanjalle

Jaa artikkeli:
Luotu: 
9.2.2011 14:40
  • Kuva: EPA/All Over Press
    Kuva
    Talvea Espanjassa.

Espanjalaisen BBVA-pankin julkaiseman ennusteen mukaan Espanjan työttömyysaste pysyy yli 20 prosentissa vielä vuoteen 2013 asti, kertoo El País.

Ennusteen mukaan Espanjan talous kasvaa tänä vuonna, muttei riittävästi laskeakseen työttömyysastetta.

BBVA arvioi Espanjan bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 0,9 prosenttia ja 1,9 prosenttia vuonna 2012. Vuonna 2010 Espanjan bruttokansantuote laski 0,2 prosenttia.

Espanjan valtiovarainministeriön edustaja José Manuel Campalin mukaan kasvua kertyisi tänä vuonna jo 2 prosenttia, ellei rakennusteollisuutta laskettaisi mukaan.

Paikat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Voi voi

Olisiko ideaa pyytää poliisitutkintaa virkamiesten toiminnasta EU tuki asiassa ?

Kaikki Suomen eduskunnan Eu tuki päätökset on mitättömiä, ei niitä tarvi noudattaa.

Eduskunta on ylittänyt valtuutensa EU tukiasioissa. Niistä olisi pitänyt päättää perustuslakia muuttamalla, ei tavallisella lailla niinkuin nyt on tehty. Joten eduskunta on ylittänyt kelpoisuutensa. EU tietää sen. Joten sopimus EU tuista ei sido Suomea.

Eu tuet ovat myös EU perustamistamissopimuksen vastaisia ( EU:n perussopimuksen 125 artiklan no bail out -klausuuli ). Perustamissopimus on suoraan ja välittömästi sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa, perustamissopimus on ylintä oikeutta EU alueella, ylempänä kuin esim. Suomen perustuslaki. Joten eduskunta on tälläkin tavalla ylittänyt kelpoisuutensa, joten sopimus EU tuista ei sido Suomea tälläkään perusteella.

Joten eduskunnan päätökset Eu tuista on mitättömiä.

Tilannetta voidaan verrata siihen, että jos joku myisi toisen pyörää, jota ei siis edes omista jollekin kolmannelle. Ja jos kolmas tietää, että myyjä ei edes omista pyörää eikä hänellä ole valtuutusta myydä sitä, niin sopimus ei sido, koska myyjä ylittää kelpoisuutensa.

Sille ei ole estettä että pyörän omistaja myöhemmin hyväksyy myyntisopimuksen.

Muutos Suomen perustuslakiin on vireillä:
Heti perustuslain ensimmäiseen pykälään tulee maininta, että Suomi on Euroopan unionin jäsen.

http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Perustuslaki+ottaa+askeleen+oike...

Samoin käsittääkseni EU perustamissopimukseen ollaan tekemässä muutosta, joka hyväksyisi bail outit.

Luulen että tällä perustuslaki muutoksella ja EU perustamissopimuksen muutoksella ollaan "jälkikäteen" hyväksyttämässä EU tukia eli tekemässä mitättömistä sopimuksesta päteviä.

Näyttää kuitenkin siltä että Perussuomalaiset on voittamassa vaalit ja he vastustavat EU tukia, niin kyseistä perustuslakimuutosta ei koskaan tule Suomeen. Joten EU tuet on annettu ilman kelpoisuutta, eikä niitä ole jälkikäteen pätevällä tavalla hyväksytty eikä tulla hyväksymään, joten sopimukset Eu tuista ei sido Suomea nyt eikä jatkossa. Ne ovat siis mitättömiä nyt ja jatkossa.

Luonnollisesti virkamiehet eivät saa panna täytäntöön mitättömiä sopimuksia. Virkavastuu. Media voisi kysyä virkamiehiltä, mitä ne ajattelee vaikkapa perustamissopimuksen 125 artiklasta. Virkamiesten rikosvastuusta on säädetty rikoslain 40 luvussa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Virkamiesten toiminta asiassa olisi hyvä selvittää.

1. Ovatko he tienneet että tuet ovat Eu asetusten vastaisia ( tähän vedottiin esim. yhdessä eduskunnan istonnossa lukuisia kertoja )

2. Tietävätkö he mikä on Eu asetusten juridinen merkitys (kukapa juristi ei tietäisi ? )

Olisiko ideaa pyytää poliisitutkintaa virkamiesten toiminnasta EU tukiasiassa ?

Media voisi hankkia oikeusoppineiden lausuntoja. Oikeusoppineita:
http://www.helsinki.fi/oikeustiede/oppiaineet/valtiosaanto/valtiosaanto.htm
http://www.law.utu.fi/tiedekunta/henkilokunta/opettajat.html#valtiosaant...
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Yhteiskuntatieteiden_tiedekunta/...

Perustuslain 42§ mukaan eduskunnan puhemiehen tulisi valvoa että eduskunta noudattaa asioita täysistunnossa käsiteltäessä perustuslakia. Eduskunnan puhemies on Kokoomuksen Sauli Niinistö.

Perustelut sille, että EU tuet on perustuslain vastaisia:

Eu tuet ovat selvästi perustuslain vastaisia.

HE 309/1993 vp:n mukaan syvälle käyviä, poikkeuksellisia tai summaarisia rajoituksia ei voida tehdä tavallisella lailla.

Eu tuet ovat erittäin syvälle käyviä ja poikkeuksellisia.

Eu tuet ovat EU perustamistamissopimuksen vastaisia ( EU:n perussopimuksen 125 artiklan no bail out -klausuuli ). Perustamissopimus on suoraan ja välittömästi sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa. Joten Eu tukien antaminen on todella poikkeuksellinen järjestely.

Eu tuet ovat myös suuruudelta niin jättimäisiä, että ne merkitsisivät merkittävän syvälle käyvää poikkeusta eduskunnan budjettivallan käyttöön ( perustuslain 7 luku), mikäli takuuvelat tulisi maksettavaksi. Samoin perustuslain omaisuudensuojan pitäisi suojata kansaa, jos takuu velka napsahtaa maksettavaksi, se merkitsisi huomattavan suurta verojen lisäystä kansalle.

Joten Eu tuista ei voida säätää normaalilla lailla, vaan asiasta pitäisi säätää perustuslaissa.

Suomen hallitus valmistautuu antamaan lisävakuuksia Euroopan vakausrahastolle. YLE Uutisten hallituslähteistä saamien tietojen mukaan Suomen on varauduttava jopa 16 miljardin takauksiin nykyisen 8 miljardin sijaan.
http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2011/01/suomi_varautuu_mittav...

Vertaa:
Kotitalouksien tuloveroja kertyi vuonna 2009
22,5 miljardia euroa.
http://stat.fi/til/vermak/2009/vermak_2009_2010-03-01_tie_001_fi.html

Tämä on toki vain oma tulkintani, joka voi olla vääräkin, mutta luulen olevani oikeassa.