Lauantai 21.10.2017

”Erikoisesta sopimuksesta sekasorto Eurooppaan?”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
29.5.2011 13:01
  • Kuva: Heidi Kähkönen
    Kuva
    Saarakkala.

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala on puuttunut puheessaan Euroopan rahoitusmekanismeihin. Saarakkala puhui tänään Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaisten piirikokouksessa.

- Euroopan rahoitusvakausväline ERVV ja Euroopan vakausmekanismi EVM ovat poikkeuksellisen erikoisia sopimuksia, Saarakkala sanoo.

Erityisesti Saarakkala suomii EVM:ää, joka aiheuttaa muutoksia EU:n perussopimukseen. Saarakkalan mukaan EVM:n tulkintaongelmat voivat johtaa sekasortoon.

- Ei ole olemassa täyttä varmuutta siitä, kuinka EVM:n kanssa jatkossa meneteltäisiin, kun se olisi toiminnassa. Ristiriitatilanteissa voi vain kuvitella, mikä sekasorto sopimusten tulkinnasta tulee Euroopassa aiheutumaan, Saarakkala sanoo.

Saarakkalan mielestä eduskunnalla pitäisi olla merkittävä rooli EVM:ää koskevissa päätöksissä. Esimerkikseen Saarakkala ottaa tilanteen, jossa EVM:n varat olisivat loppumassa.

Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Kansalainen2

Se muutos sinne EU:n perussopimukseen pitäisi tehdä muuttamalla Suomen perustuslakia. Kiireellisenä se vaatisi 5/6 enemmistön.

Pysyvä vakausrahasto on selvästi perustuslain vastainen.

Kansanuutiset:
Saksan ajama euron vakausrahasto voi kaatua Saksan perustuslakiin

Saksan voimakkaasti ajama eurovaluutan pysyvä vakauttamismekanismi saattaa vaatia Saksan parlamentissa kahden kolmasosan määräenemmistön.

Ongelmakohtia on Der Spiegelin siteeraaman kirjeen mukaan useita. Yksi niistä on se, että vakausrahasto rajoittaa Saksan parlamentin oikeutta päättää vapaasti maan budjetista, mikä on demokratian toiminnan ydinaluetta.

Pysyvä vakausmekanismi rajoittaisi myös tulevien kansanedustajien päätöksentekovapautta.

http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/ulkomaat/2468153/saksan-ajama-euron-...

14.04. Kauppalehteä, sivulla 6 on erittäin merkittävä kirjoitus ”Vakausmekanismin vastustus kasvaa Saksassa” !!! 

Kirjoituksessa todetaan ”Saksan valtiontalouden tarkastusviraston ja myös liittopäivien lakiasiantuntijoiden mielestä 2013 käyttöön otettava euron vakausmekanismi vie budjettivallan saksalaisilta kansanedustajilta ja rikkoo maan perustuslakia” Siis rikkoo perustuslakia!!!

http://henry2.puheenvuoro.uusisuomi.fi/69759-saksa-ei-osallistu-eun-vaka...

Suomen Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):

Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta.

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=PeVM+25/1994&base=erml...

Ps. tosi ovelaa eduskunnalta jättää joka kerta EU-tuki asiasta kysymättä perustuslakivaliokunnan lausuntoa - ihan kuin kukaan ei tajuisi mitään. Perustuslaki edellyttäisi että asia julistettaisiin ensin kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä ja siitä sitten...

Kansalainen2

Copy netistä, jonkin arvio:
Käytännössä siis pysyvä rahoitusvakausmekanismi EVM on EU:n ulkopuolelle perustettu osakeyhtiö, jota rahoitetaan verovaroista. Virkailijoilla on vastuuvapaus, syytesuoja ja verovapaus.

http://www.youtube.com/watch?v=QDlQm5jFL50

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/u+6/2011

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/u+5/2011

Aiheesta lisää: ( 6. teksti ylhäältä)
http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=187...

Euroopan ihmisoikeussopimus

6 artikla
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä.

17 artikla

Oikeuksien väärinkäytön kielto
Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063

Kansalainen2

Suomen perustuslakiin on tulossa muutos, jos ehdotus menee läpi. Perustuslakiin tulee kirjaus: Suomi kuuluu EU:hun.

Se voidaan nyt vain hylätä tai hyväksyä muuttumattomana. Sitä ei voi siis enään sisällöltään.

Jos kuitenkin Eu:n perussopimus muuttuu noin olennaisella tavalla budjettivallan kohdalta (pysyvä vakausmekanistmi) niin se vaatisi muutoksen takia kokonaan uuden käsittelyn Suomen eduskunnassa. Eli aluksi kiireelliseksi julistaminen 5/6 enemmistöllä ja siitä sitten....

Perustuslaki
73 §
Perustuslain säätämisjärjestys

Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta taikka perustuslakiin tehtävästä rajatusta poikkeuksesta on toisessa käsittelyssä äänten enemmistöllä hyväksyttävä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Ehdotus on tuolloin valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana täysistunnossa yhden käsittelyn asiana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Ehdotus voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä. Ehdotusta ei tällöin jätetä lepäämään, ja se voidaan hyväksyä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Kansalainen2

Jos Perussuomalaiset OIKEESTI haluavat että Suomi ei liity pysyvään vakausmekanismiin, niin Suomi ei siihen liity.

Kiireelliseksi julistamiseen kun tarvitaan 5/6 enemmistö.

Eli vastustamiseen riittää 33 ääntä. Perussuomalaisilla on 39 paikkaa.

UGH!

Jouko Heyno

Itsenäisyyden ajan persutuslain periaatteisiin tehtiin muutos, jonka mukaan 5/6 osan enemmistöä ei tarvita, jos laki koskee ulkovallan kanssa tehtävää tai kansainvälistä sopimuksta.

Ongelman ydin on, että kansa on lakannut välittämästä, ja SIKSI poliittinen eliitti tekee, mitä mieleen juolahtaa.

Kansalainen2

Jytky on tulossa !

Tosin ei Perussuomalais jytky vaan suoran demokratian puolueiden. Jo kunnallisvaaleihin, luultavasti myös presidentin vaaleihin.

Perussuomalaiset on pettymys, eivät ole vedonneet perustuslakiin.

Odottakaas...Huomenna alkaa jytkyily.