Torstai 17.1.2019

Täysin uusi maksu suunnitteilla – Muovijäte tulisi kalliiksi: Tuotto-odotus 7 mrd €

Jaa artikkeli:
Luotu: 
2.5.2018 18:00
  • Kuva: Alma Media arkisto / Janne Ruotsalainen
    Kuva
    Jatkossa Suomikin joutuisi maksamaan kierrättämättömästä muovijätteestä kilohinnan EU:lle. Kuvituskuva.
|

Euroopan komissio ehdottaa poliittisiin painopisteisiin kytketyn uusien omien varojen korin käyttöönottoa EU:ssa. Ehdotus on osa tänään julkistettua budjettiesitystä vuosille 2021–2027.

Kori muodostuisi kolmesta osasta saatavista tuloista, päästökauppajärjestelmän, uuden yhdistetyn yhteisöveropohjan sekä kansallisen rahoituksen tuloista. Koriin ohjattaisiin 20 prosenttia päästökauppajärjestelmästä ja kolmen prosentin verokanta uudesta yhteisestä yhteisöveropohjasta asteittain sen jälkeen, kun tarvittava lainsäädäntö on annettu.

Lisäksi komissio ehdottaa täysin uutta tapaa kerätä kansallista rahoitusta muovijätteen perusteella. Kansallisen rahoituksen osuus laskettaisiin kunkin EU-maan kierrättämättömän muovisen pakkausjätteen määrän perusteella (0,8 euroa/kilo). Komission mukaan muovijäte on valtava ongelma, johon on tartuttava useilla tavoilla. Tämä sääntö kiihdyttäisi jäsenmaiden kierrätysastetta.

Näiden uusien omien varojen osuus EU:n kokonaistalousarviosta olisi noin 12 prosenttia, ja ne voisivat tuottaa vuosittain enimmillään 22 miljardia euroa uusien painopisteiden rahoittamiseen. Yhteisöverokannasta odotetaan 12 miljardin vuotuista summaa EU:n budjettiin, päästökaupasta 3 miljardia euroa ja muovijätteestä 7 miljardia euroa.

Uuden korin lisäksi omat varat koostuisivat yhä arvonlisäverokannasta, tullimaksuista sekä bruttokansantulon perusteella perittävistä maksuista. Arvonlisäverojärjestelmää yksinkertaistettaisiin huomattavasti nykyisestä. Tullimaksuosuuksia kerättäisiin nykyisen 20 prosentin sijaan kymmeneen prosenttia. Myös bruttokansantuoteosuus olisi jatkossa nykyistä pienempi.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Timo-Pekka Mustakallio

EU:n rahankäyttö on tunnetun holtitonta. Tuon Molokin kitaan ei siis pidä heittää latin latia, eikä etenkään avata ovea EU:n verotusoikeudelle missään muodossa, millään verukkeella. Jäsenmaat keräävät verot, ja Bryssel saa vain jäsenmaiden maksuosuudet.

Valvomatonta tai heikosti valvottua keskushallintoa pitää sen sijaan ryhtyä karsimaan ankaralla kädellä, ja sen tilivelvollisuutta jäsenmaille, viimein niiden kansalaisillekin, vain kiristää entisestään eräänä toimenpiteenä järkyttävän luottamuspulan torjumiseksi.