Perjantai 24.11.2017

Katainen ei armahda dieselkuskeja

Jaa artikkeli:
Luotu: 
27.5.2008 16:28
  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva

Eduskunnassa kaivattiin tiistaina helpotusta raskaan liikenteen polttoaineverotukseen. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.) piti kuljetusyrittäjien ahdinkoa vakavana paikkana, mutta hän torjui kuitenkin käyttövoimaveron eli entisen dieselveron alennuksen.

Katainen sanoi toisen lisäbudjetin lähetekeskustelussa, että myös kuljetusyrittäjiä edustava SKAL pitää sitä vaikeana keinona.

Korkeiden polttoainehintojen raskaalle liikenteelle tuomiin ongelmiin puuttumista vaativat muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Ravi ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Hannes Manninen (kesk.) sekä lukuisat muut hallituspuolueiden ja opposition edustajat.

Katainen torjui myös yleisen polttoaineveron alentamisen. Ainoaksi keinoksi jäisi dieselveron palautus ammattiliikenteelle, mikä maksaisi 80 miljoonaa euroa.

Suomen kallein diesellitra ylitti viikonvaihteessa jo 1,50 euron rajan. Hintatietoja kuluttajilta keräävän polttoaine.net-sivuston mukaan diesel maksoi eilen Enontekiöllä jo 1,550 euroa litralta. Suuressa osassa maata hinta on pystellyt alle 1,50 eurossa ja keskihinta alle 1,40:ssä.

Jaa artikkeli:

Kommentit

Zeus Väinämöinen

Suomessa valtiovarainministeri jatkaa olettamaa, että polttoaineide jalostusteknologian kehitys jäi jonnekin 1970-luvulle.

Kun diesel on ympäristöystävällisempää kuin bensiini, niin kovin kummastuttaa valtiovarainministerin linjaukset ja jalostamot ovat siihen panostaneet uusilla diesel-prosesseillaan, on kuvottavaa, että ministeriö kerää ja rahastaa käyttäjiä käyttövoimaverolla, joka on epäoikeudenmukainen ja perustuu esim. auton painoon - eikä ajettuihin kilometreihin. Eikä näin ole lainkaan looginen vero ajoneuvon käytöstä tai käyttövoimasta. SILKKAA RAHASTUSTA!

Mutta sehän valtiovarainministeriön kokoomusvirkamiehiltä ja muilta punikeilta käy!

JAK

"...Kun diesel on ympäristöystävällisempää kuin bensiini, niin kovin..."

Ei muuten ole. Päinvastoin. Diesel saastuttaa enemmän per litra bensiiniin verrattuna joka osa-alueella, paitsi CO2-päästöissä. Suuremmat NO-päästöt, suuremmat CO-päästöt ja kaupanpäälle pien- ja mikrohiukkassaastetta oikein huolella. Dieselin ympäristöystävällisyys perustuu keskimäärin pienempään kulutukseen bensakäyttöisiin verrattuna. Tämäkin ero kaventuu kokoajan.

Zeus Väinämöinen

Sitäpaitsi luulisi valtiovarainministerin tietävän hieman paremmin suurimmasta kuppauskohteestaan, liikenteestä!

http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=128567

Öljyä on pakko käyttää bensiinin valmistuksessa, mutta ei välttämättä dieselin valmistuksessa.

Eihän siinä ole mitään järkeä, että viranomainen puhuu käyttövoimaverosta, kun se ei mitenkään määräydy auton käytöstä vaan moottorin mallista ja ajoneuvon massasta ja sen käyttötarkoituksesta - ei mitään tekemistä käyttövoiman kanssa kilometriä kohti. (eli käyttäjä maksaa periaatteella)

Käyttövoimaverosta hieman:
http://www.ake.fi/AKE/Verotus/Ajoneuvovero/Ajoneuvoveron+määrä.htm

Veroministeri Kataisen liikkuminen on veronmaksajien kustantamaa, joten kun lentää Rissalaan veronmaksajien vapaalipulla ja sieltä ajelee taksisetelillä Siilinjärvelle, ei tiedä ajoneuvoveromaailmassa käyneensäkään!

Silkka

Katainen ei tunnu tiedostavan olevansa itse inflaation suurimpia aikaansaajia. Logistiikan toimintojen kallistuminen siirtyy konkurssien jälkeenkin täysimääräisinä hintoihin. Ministeri ei puutu lainkaan käyttövoimaveron alentamiseen, vaikka itse nosti vaalikauden alussa dieselin hinnassa olevaa veroa paljon enemmän kuin bensiinin vastaavaa osuutta. Kauniit puheet dieselin puolesta jäävät potaskaksi ja pilaavat puolueen mainostaman avoimen politiikan täysin.

tapio_o_neva

Autoverotus joka kannustaa ympäristöystävällisyyteen ja turvallisiin autoihin

Kokoomus on kiinnittänyt huomiota autoverotuksen kokonaisuuteen, joka ei erityisesti kannusta kuluttajaa valitsemaan autoaan ympäristö- ja turvallisuustekijöiden perusteella. Seuraavassa otteita Joensuun puoluekokouksen kannasta kesäkuussa 2006:

Suomessa on kansainvälisesti korkea tieliikenteen verotus. Vuoden 2006 valtion talousarviossa arvioidaan liikenteestä kertyvän yhteensä reilun 6,2 miljardin euron edestä verotuloja. Autoveroa arvioidaan kuluvana vuonna kertyvät 1,3 miljardia euroa ja ajoneuvoveroa 560 miljoonaa euroa. Hallitus piti eduskunnalle toimittamassaan kirjelmässä U 29/2005 vp sitoutumista autoverosta luopumiseen ongelmallisena nimenomaan valtiontaloudellisista syistä. Tarkoituksenmukaisempana pidettiin ajoneuvoverotuksen kehittämistä autojen hiilidioksidipäästöt huomioon ottavaksi.

Korkea auton hankinnan verotus hidastaa autokannan uusiutumista ja pidentää autojen käyttöikää. Suomen henkilöautokannan keski-ikä on tällä hetkellä 10,5 vuotta ja keskimääräinen romutusikä 18,1 vuotta. Esimerkiksi Saksassa autokannan keski-ikä oli vuonna 2004 7,8 vuotta ja Ranskassa 8 vuotta. Suomen autokanta on tällä hetkellä vanhojen EU-maiden vanhinta. On selvä, että autokannan uusiutuminen edistäisi liikenneturvallisuutta ja vähentäisi merkittävästi liikenteen päästöjä.

Jo viime vaalikaudella käytettyjen autojen verotusta uudistettaessa pääministeri Lipposen toinen hallitus teki talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa päätöksen valmistella seuraavia hallitusneuvotteluja varten siirtymistä ympäristötekijöihin perustuvaan auton käyttömaksuun. Kokoomus oli mukana tätä päätöstä tekemässä. Tällaiseen maksuun oli tarkoitus siirtyä monia vuosia kestävän ylimenokauden aikana, jolloin henkilöautojen verotuksen painopiste siirtyisi käytön verotuksen suuntaan.

Kokoomus on kritisoinut hallitusta siitä, ettei kirjausta autoveron uudistamisesta sisälly pääministeri Vanhasen ohjelmaan. Edellä todetun mukaisesti liikenteen verotuksessa olisi tarpeen toteuttaa rakenneuudistus, jossa painopistettä siirretään autojen hankinnan verotuksesta käytön verotuksen suuntaan. Tässä yhteydessä autokannan uusiutumista on syytä helpottaa autoveroa keventämällä ja huomioimalla paremmin ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Muutokset on kuitenkin suunniteltava tehtäväksi maltillisesti ja pitkän siirtymäajan kuluessa. Samalla on huolehdittava siitä, ettei liikenteen kokonaisverorasitusta lisätä uudistuksen yhteydessä.

Puoluekokouksessa käsitellyt aloitteet löytyvät täältä.

Dieselverosta väliaikainen vapautus

Polttonesteiden hintakehitys viime vuosina on ollut huimaa. Vuonna 2005 raaka-öljyn keskihinta oli noin 2 kertaa korkeampi kuin 5 vuotta aikaisemmin. Viimeisen kahden vuoden aikana 95-oktaanisen bensiinin kuluttajahinta oli noussut noin 17 % ja dieselin hinta noin 25 %. Erityisesti kuljetusyrittäjien tilanne on heikko. Kuljetuskustannukset kuorma- ja pakettiautoliikenteessä ovat nousseet viime vuosina huomattavasti nopeammin kuin yleinen kustannusnousu. Tämän on aiheuttanut erityisesti dieselin hinnan voimakas nousu. Kehitys heikentää kuljetusyritysten toimintaedellytyksiä ja pahimmillaan johtaa yritysten toiminnan loppumiseen kannattamattomina.

Ajoneuvoveroa kerätään vuosittain vajaa 600 milj. €. Tästä perusveron osuus on noin 300 milj. € ja käyttövoimaveron (ent. dieselvero) osuus n. 250-280 milj. €. Kuorma-autojen osuus tästä on n. 90 milj. euroa ja ammattiliikenteen n. 60 milj. €. Suomen käyttövoimavero on EU:n direktiivin velvoittamaa minimitasoa korkeampi. Veron merkitys on eräiden lähteiden mukaan melko vähäinen verrattuna esim. dieselin hintakehitykseen, mutta alalle se silti muodostaa yhden ylimääräisen kustannustekijän kilpailijoihin verrattuna. Esim. Baltian maissa verotaso on hyvin alhainen.

Polttonesteiden hintojen noustua merkittävästi vuonna 2000 kuljetusyrittäjien tilannetta helpotettiin jättämättä käyttövoimavero perimättä vuoden viimeisen neljänneksen osalta. Mahdollisuudet uusia tämä toimenpide kuorma-autojen ja ammattiliikenteen osalta kuluvana vuonna olisi selvitettävä.

Vuonna 2000 oppositiopuolue Keskusta teki kaksi peräkkäistä välikysymystä polttonesteiden hintojen kehityksestä kesäkuussa ja syyskuussa. Tuolloin 95-oktaanisen bensiinin hinta nousi noin 7,5 markkaan eli alle 1,3 euroon. Keskusta vaati tuolloin hallitukselta toimenpiteitä. Nykyinen pääministeri Vanhanen syytti tuolloin hallitusta valitun verolinjan sokeasta noudattamisesta, vaikka ympäröivässä maailmassa tapahtuisi mitä tahansa.

Koskinen: Kuljetusyrittäjien ahdinkoa helpotettava

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja eduskunnan verojaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Koskinen vaati hallitukselta pikaisia toimenpiteitä kuljetusyrittäjien ahdingon helpottamiseksi ja että kuljetusyrittäjille annetaan väliaikainen vapautus dieselverosta.

"Kohonneista polttonesteiden hinnoista kärsivät eniten kuljetusyrittäjät, joita ovat tämän vuoden aikana koetelleet polttoaineen hinnan ja työvoimakustannusten nousun ohella kevään satamalakko ja paperiteollisuuden työselkkaus. Ongelmana on ollut dieselin hinnan jatkuva nousu ja kohonneiden hintojen hidas siirtyminen asiakashintoihin. Perävaunuyhdistelmällä polttoaineen osuus on käytännössä usein jopa puolet saadusta rahtihinnasta, ja kuljetussopimusten rakenteen vuoksi kohonnut polttoaineen hinta voi jäädä yrittäjän itsensä maksettavaksi."
Lue koko tiedote syyskuulta 2005: Kuljetusyrittäjille loppuvuodeksi vapautus dieselverosta

Tieliikenteen biopolttonesteet

EU on pyrkinyt edistämään biomassasta tuotettujen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä tieliikenteessä, jolloin korvattaisiin dieselöljyn tai bensiinin käyttö. EU-direktiivissä on asetettu jäsenvaltioiden ohjeellisten kansallisten tavoitteiden viitearvoksi 2 % laskettuna energiasisällön perusteella kaikesta vuonna 2005 tieliikennekäyttöön tarkoitetusta bensiinistä ja dieselöljystä. Vastaavaksi viitearvoksi vuonna 2010 on asetettu 5,75 %. (Esim. 5% bio-osuus tarkoittaisi 5 % hiilidioksidipäästöjen vähenemää tieliikenteessä.) Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt olivat Suomessa vuonna 2004 11,8 miljoonaa tonnia, joten vähenemä olisi 590000t.

Kotimaisen biopolttonestetuotannon kehittämisellä olisi Suomessa työllisyys- ja aluepoliittisia vaikutuksia. Maaseudun kehittämisen näkökulmasta tuotanto toisi peltokasveille uusia käyttökohteita. Tuotanto vaikuttaisi maataloudessa osittaisena toimeentulolähteenä tai toimeentulon jatkumisena. Kuitenkin on muistettava, että Euroopassa tuotettu etanoli ja biodiesel ei nykyisillä markkinoilla pysty kilpailemaan esimerkiksi Brasiliassa tuotetun etanolin kanssa. Suomalaisista raaka-aineista tuotetuilla biopolttoaineilla voitaisiin kattaa noin 2–3 %:n osuus liikenteen polttoaineiden kulutuksesta vuonna 2010. Uusia teknologioita jatkossa hyödyntäen kotimaisista raaka-aineista voitaisiin valmistaa jopa 7–8 %:n osuus vuonna 2020.

Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä teki 9.6.2006 päätöksen ohjeellisista kansallisista tavoitteista liikenteen biopolttoaineiden käytölle. Päätöksen mukaan Suomi tavoittelee biopolttoaineille direktiivin viitearvon mukaista 5,75 prosentin energiaosuutta liikenteen bensiinin ja dieselöljyn kokonaiskäytöstä vuonna 2010.

Käyttövelvoitteen lisäksi Suomessa tarvitaan vapaaehtoisuuteen perustuva verokannustin. Esimerkiksi Ruotsissa uusiutuville polttoaineille on myönnetty täydellinen verohelpotus vuosille 2003–2008, ja Saksassa biodiesel ja etanoli on vapautettu kokonaan polttoaineveroista.

SIMO PERTTULA

Mennyt katalien virkamiesten ansaan! Sailaksen sairaat ajatukset, ovat aiheuttaneet ennennäkemättömän suuren kurjaliston syntymisen.Ja lisää tulee!Koskahan toteutetaan kansanedustajien verottoman palkkiosan verottomuuden poisto!Nähtäisiin nouseeko tuottavuus Edustajilla.

parras

Pieni moottorinen auto on kaikkein pahin kun joudut valojen välin ajamaan kaasupohjassa 40km.h. ja silloin ne päästöt on maximi kieroksilla kovat.

Dieselillä on puoleen ja vastaan puhujia mutta kultainen sääntö minusta että riittävän suuri moottori uudella tekniikalla varustettu auto on vähäpäästöisempi kuin pieni.

Zeus Väinämöinen

http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/oikea/id91880.html

"...Kaitainen ehdotti tilanteen helpottamiseksi dielselpolttonesteen veron palautusta ammattiautoilijoille. Tämä maksaisi 80 miljoonaa euroa ja veron piiriin jäisivät vain yksityisautoilijat..."

Niinpä niin. Kun kohdellaan kaikkia epätasa-arvoisesti niin saadaan poliittisia jännitteitä.

Ehdottaisin, että siirryttäisiin myös erilaisiin tariffeihin bussilipuissa matkustajien mukaan. Jos on ruskeat kengät, lippu olisi 30 prosenttia kalliimpi ja jos on tennarit, niin lippu olisi 10 prosenttia halvempi. Jos käyttää hattua, saisi hakea palautusta lipun arvonlisäverosta.

Kataisen mielestä pääkaupunkiseudulla kärsitään eniten polttoaineen hinnoista mikä on täyttä kokoomuslaista virkamies torttua. Onhan sentään pääkaupunkiseudulla koko Suomen tukemaa joukkoliikennettä, mitä ei Itä- tai Pohjois-Suomessa ole vaihtoehtona kulkemiselle.

tapio_o_neva

"Jos on ruskeat kengät, lippu olisi 30 prosenttia kalliimpi ja jos on tennarit, niin lippu olisi 10 prosenttia halvempi. Jos käyttää hattua, saisi hakea palautusta lipun arvonlisäverosta."

Mainio ajatus. Miten taksoitettaisiin paljasjalkaiset helsinkiläiset?

tapio_o_neva

Korkeat polttoaineenhinnat tekevät ensiksi kepulaisten elämän vaikeiksi raskaine kuljetuksineen periferiassa. Näin ollen korkeat polttoaineiden hinnat ovat ensisijaisesti kokdem-politiikkaa.

Jan Vapaavuorihan on todistellut, ettei pitäisi rakentaa kuin kiskojen äärelle. Kiskot ovat sosialidemokratiaa ja hiekkatiet pikkuporvarillista puuhastelua jossain peräperiferiassa.

oksanenjuha

Öljyn hinnan nousu on maailmanlaajuinen ilmiö, ja Katainen on useaan otteeseen perustellut, miksi polttoaineen hintaa ei kannata keinotekoisesti lähteä verotuksellisista syistä laskemaan.

Pahimpia valittajia tuntuu yhdistävän se, että heillä on harvoin esittää mitään täysin toimivaa ja oikeudenmukaista vaihtoehtoa, johon kaikki olisivat tyytyväisiä.