Torstai 23.5.2019

Kd: Ay-jäsenmaksujen verotukeen mullistus – ”Jäänne menneiltä ajoilta”

Luotu: 
24.10.2018 19:27
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Alma Talent
    Kuva
    Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja kansanedustaja Päivi Räsänen eduskunnassa. Kd panostaisi lapsiin ja lapsiperheisiin ja vastapainoksi asettaisi sokeriveron ja kaventaisi ay-jäsenmaksujen verotukea.
|

Kristillisdemokraatit esittää vaihtoehtobudjetissaan lukuisia lisäpanostuksia koulutukseen ja lapsiperheiden asemaan. Puolue tukisi nykyistä enemmän myös ikäihmisiä.

Kd painottaa erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemaa.

”Esitämme tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista, lapsilisän tasokorotusta sekä 1000 euron vauvarahaa lapsen saaville perheille”, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah sanoi tänään tiedotteessa.

Lisäksi uutena asiana kd tukisi kasvisruokailua kaikkien tuoreiden kasvisten alennetulla 10 prosentin arvonlisäverokannalla sekä terveys- että ilmastosyistä.

Menopuolella kd:n vaihtoehtobudjetin suurimmat erät ovat verotuksen lapsivähennyksen jatkaminen (64 miljoonaa euroa), kansaneläkkeen indeksileikkausten ja -jäädytysten korvaaminen (60 miljoonaa), hevi-tuotteiden alempi arvonlisäverokanta (50 miljoonaa) sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen (50 miljoonaa).

Panostuksia on budjetissa paljon mutta kd esittää myös toimia, joilla ne rahoitettaisiin. Keskeinen ehdotus on merkittävä muutos ay-jäsenmaksuihin. Kd on esittänyt vastaavaa aiemminkin. Nyt puolue linjaa asian selvästi näin:

”Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus on jäänne menneiltä ajoilta. Esitämme verovähennysoikeuden puolittamista työntekijäjärjestöjen osalta. Työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta luovuttaisiin samalla kokonaan”, vaihtoehtobudjetissa sanotaan.

Kd laskee, että työntekijäjärjestöjen verovähennyksen puolittamisella valtio saisi lisää tuloja 102,5 miljoonan euron edestä. Työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden poistaminen toisi valtiolle 25 miljoonaa euroa tuloja.

Hiljattain taloustieteen professori Matti Virén kritisoi Puheenvuoro-blogissaan ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeutta. Virénin mukaan tämä merkitsee menetettyinä verotuloina noin 500 miljoonan euron verotukea vuosittain, kun mukaan luetaan työttömyyskassojen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus. LUE LISÄÄ: Taloustieteen professori ihmettelee: Tällainen järjestelmä on vain Suomessa – ”Valtiovalta tukee ay-liikettä runsaasti”

Suomen Yrittäjät esitti hiljattain, että liittoihin kuulumattomat, järjestäytymättömät yritykset lopettavat ay-jäsenmaksujen perimisen. LUE LISÄÄ: Suomen Yrittäjiltä kova vastaveto: ”Lopettakaa ay-maksujen periminen”

LUE MYÖS: Kansanedustaja: Poliittisten lakkojen verotuki poistettava

Kd esittää lisäksi uudemman kerran sokeriveroa, jolla valtio saisi puolueen laskelmien mukaan peräti 250 miljoonan euron tulot. Uutena asiana kd esittää myös energiajuomien lisäverotusta, josta puolueen mukaan valtio saisi tuloja viisi miljoonaa euroa.

Kd myös kiristäisi alkoholiveroa ja laskee, että tämä toimenpide toisi valtiolle 70 miljoonan euron potin.

”Asumistukimenot ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi. Lisääntyneet asumistuet nostavat yleistä vuokratasoa, mikä nostaa asumismenoja myös niille, jotka eivät saa asumistukea. Palauttamalla asumistukiin omaisuusrajat ja opiskelijoiden asumistuen erilliset säännöt, saadaan aikaan merkittävät säästöt ja hillitään asumiskustannusten nousua”, vaihtoehtobudjetissa todetaan.

Puolue laskee, että näillä toimilla valtio saa tuloja yhteensä 300 miljoonan edestä.

LUE MYÖS: Vihreät: Lentovero Suomeen

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Janne Pohjala

Joutaa samalla valtion verotuki kirkolle pois.

"Evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muu uskonnollinen yhdyskunta ja niiden seurakunnat ovat vapautettuja valtion tuloverosta ja maksavat veroa vain kunnalle. Myös evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksinen kirkkokunnan, muun uskonnollisen yhdyskunnan tai niiden seurakuntien palveluksessa olevia varten perustettu eläkelaitos, eläkesäätiö ja eläkekassa maksavat veroa ainoastaan kunnalle. Vuonna 2017 veroprosentti on 6,07 ja vuonna 2018 se on 6,27."

"Evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä niiden seurakunta ja muu uskonnollinen yhdyskunta ovat verovelvollisia ainoastaan harjoittamansa elinkeinotoiminnan ja muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai sen osan tuottamasta tulosta. Seurakuntayhtymiä kohdellaan verotuksessa kuten seurakuntia.

Kirkkolaissa seurakuntien tehtäviksi säädettyjen tehtävien hoitaminen ei ole elinkeinotoimintaa."

"Yhteisön saamat osinkotulot, avustukset, omaisuuden luovutuksesta saadut vastikkeet tai lahjat ovat yleensä verovapaita tuloja. "

"1.1 Arvonlisäveron suoritusvelvollisuus
Seurakunnan varsinainen toiminta jää arvonlisäverotuksen ulkopuolelle,"

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/tulo...

Esa Heikkinen

Esityksistä puuttuu tärkeä verohelpotus kansalaisille. Kansalaisilta suoraan perittävä ja Yleisradiolle tuloutettava vero tulisi pudottaa 550 miljoonasta eurosta 300 miljoonan euron tasolle. Kansalaisten ostovoima parantuisi 250 miljoonan euron verran. Yleisradio vastaavasti supistaisi joko toimintaansa tai hankkisi lisätuloja maksukanavien avulla.

Jarno Ahokas

Tätä väitettä kuulee usein keskustelussa asumisen hinnasta. Toki tuossa on jotain perää, mutta suurin syy asumisen korkeaan hintaan ovat asumiskulujen verot. Esim. taloyhtiön budjetista verojen ja veroluonteisten maksujen osuus muodostaa pahimmillaan jo yli 40 % kuluista ja tilanne on menossa pahempaan suuntaan. Nämä kustannukset tulevat lyhentämättömänä kaikkien asukkaiden maksettavaksi asuipa sitten vuokralla tai omistusasunnossa.

Juha Kinnunen

Erästä toista kommentoijaa mukaillen: Nyt kun on päivänselvää, ettei Evankelisluterilainen kirkko tai mikään muukaan uskonnollinen yhteisö ole yleishyödyllinen, päinvastoin, niin miten olisi ottaa niiden verovapaus ja valtion hoitama jäsenmaksujen kerääminen pois?

Asko Hiltunen

Sinänsä hyvä ehdotus ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolittamiseksi, mutta jää puolitiehen. Oikeudenmukainen ratkaisu on poistaa ay-jäsenmaksujen verovähennys kokonaan sekä määrätä kaikki työntekijäjärjestöjen tulot verollisiksi. Samalla hoituisi Rinteen vaihtoehtobudjetin rahoitus.