Maanantai 20.5.2019

Lopullinen päätös autonrenkaiden testivilpistä – ei korvauksia renkaita ostaneille

Luotu: 
3.11.2018 12:47
  • Kuva: Nokian Renkaat
    Kuva
    Kuluttajariitalautakunta antaa moitteita Nokian Renkaille auton renkaiden markkinoinnista.
|

Kuluttajariitalautakunta antaa moitteita Nokian Renkaille auton renkaiden markkinoinnista. Asiasta uutisoi Kauppalehti.

”Kuluttajariitalautakunnan mukaan auton renkaiden markkinoinnissa käytettävien testitulosten manipulointi on kuluttajien kannalta erittäin moitittavaa. Moitittavuutta korostaa se, että renkaat ovat merkittävästi liikenneturvallisuuteen vaikuttava seikka. Käsitellyissä tapauksissa kuluttajat eivät kuitenkaan olleet osoittaneet, että heidän ostamansa renkaat olisivat olleet testimanipulaation vuoksi virheelliset”, kertoo Kuluttajariitalautakunta tiedotteessaan.

Lautakunnan täysistunnossaan ratkaisemissa tapauksissa kuluttajat vaativat hyvitystä renkaiden valmistajalta. He katsoivat ostaneensa renkaat rengastestien tulosten perusteella ja katsoivat saaneensa niitä huonomman tuotteen.

Kuluttajien siteeraaman Kauppalehden uutisen mukaan renkaiden valmistaja oli toimittanut vuosina 2005-2014 rengastesteihin parempia renkaita kuin myyntiin.

Nokian Renkaat katsoi ostettujen renkaiden olleen virheettömiä eikä sen mukaan markkinointiin sisältynyt vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.

Lautakunta pyysi eräiden rengastestejä tehneiden autolehtien lausunnon asiassa. Lehtien selvitykset eivät tukeneet lautakunnan mukaan kuluttajien väitettä. Lautakunta kuitenkin totesi, että kuluttajien toimittamien lehtitietojen mukaan renkaiden valmistajataho oli myöntänyt testimanipulaatiota tapahtuneen, mutta tilanne oli sittemmin korjattu.

Yhtiö on pahoitellut toimintaansa tiedotteessaan vuonna 2016.

Lautakunta katsoi, että markkinoinnissa käytettävien testitulosten manipulointi on kuluttajien tiedonsaannin ja oikeiden valintojen kannalta erittäin moitittavaa.

Kuluttajien vaatiman hyvityksen suhteen lautakunta otti kielteisen kannan. Lautakunnan mukaan kuluttajat eivät olleet osoittaneet, mistä ja koska he olivat saaneet virheellisenä pitämäänsä tietoa ennen renkaiden ostoa.

”Näin ollen he eivät olleet myöskään näyttäneet saaneensa ennen renkaiden ostamista virheellisenä pidettävää renkaiden laatua ja ominaisuuksia koskevaa tietoa, joka olisi peräisin valmistajalta ja joka olisi vaikuttanut kauppaan.”

Pelkästään se, että virheellinen testausmenettely oli voinut yleisesti ottaen synnyttää kuluttajille liian myönteisen kuvan valmistajan renkaiden ominaisuuksista, ei lautakunnan mukaan tarkoittanut, että kuluttajien ostamissa renkaissa oli virhe. Selvitys ei myöskään osoittanut, että kuluttajien ostamien renkaiden laatu olisi muutoin ollut huonompi kuin mitä kuluttaja saattoi niiltä perustellusti odottaa.

Nokian Renkaat kertoi vuonna 2016 täsmentäneensä testaussäännöstöjä niin, että erityisesti testejä varten tehtyjen renkaiden suunnittelu ja valmistus on kielletty.

Lisää aiheesta:

Nokian Renkaiden osakkeita myyty läjäpäin: ”Vaaran merkit nähdään”

Näin Nokian Renkaat kommentoi tiedotteessaan renkaiden testikohua

Nokian Renkaiden johtaja: ”Kamalin päivä ikinä”

Nokian Renkaat vastaa: Kerroimme itse kyseenalaisesta toiminnasta

Yritykset: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Jarkko Mynttinen

Tyypillinen kuluttajariitalautakunnan nahkapäätös. Kuluttajariitalautakunta ei osaa/halua soveltaa suosituspäätöksiinsä muuta kuluttajansuojalain (KSL,38/1978) 5 luvun 12 §:n 2 momentin yleistä virhesäännöstä. Kaikki muut kyseisen lain säännökset se tuntuu jättävän huomioimatta tai tulkitsee muutoin niitä kategorisesti kuluttajan etujen vastaisesti. Tämä onkin johtanut siihen, että lautakunnassa ei osata päättää juuri verhon väriä ja kynnysmaton paikkaa suuremmista asioista, kuten vain selvää konkreettista tuotevirhettä tai takuuta koskien.

KSL 5:13.1:n mukaan tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Myyjä ei kuitenkaan vastaa 1 momentissa tarkoitetusta virheestä, jos hän osoittaa, että:
1) hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista;
2) tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan; tai
3) tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Tässäkin tapauksessa kuten lähes poikkeukstta aina, tätä säännöstä on tulkittu kuluttajan etujen vastaisesti. Momentissa säädetään siis myyjän vastuusta ennen kaupantekoa annetuista tiedoista, olipa tiedot antanut myyjä tai joku muu myyjän lukuun tai aikaisemmassa myyntiportaassa. Myyjä ei kuitenkaan vastaa kuluttajankaupassa puheena olevan kaltaisesta virheestä ensinnäkään, jos hän osoittaa, että hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista. Toiseksi myyjän virhevastuu ei toteudu, jos tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan. Lisäksi myyjälle ei synny virhevastuuta, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

Myyjäkään ei siis ole tietänyt rengasvalmistajan testimanipulaatiosta, joten myyjä ei silloin tietenkään ole voinut antaakaan virheellistä tietoja, kun ei ole siitä kerran tiennyt. Sen sijaan sittemmin on selvinnyt, että renkaiden valmistaja on syyllistynyt testitulosten manipulaatioon. Jos testimanipulaatio olisi ollut ostajan tiedossa ennen kaupantekoa, niin tottakai se olisi vaikutanut kaupasta päättämiseen, eli vaikuttanut kauppaan em. KSL 5:13.1 kohdan 2 mukaan, vai olistitko sinä ostanut muka renkaat jos sinulle olisi kerrottu tai muutoin tietänyt ennen kaupasta päättämistä, että tarjolla olevat renkaat eivät sitten vastaakaan testeissä käytettyjä renkaita? Kerrottujen asioiden perusteella jos myyjä ei kerran ole virhevastuussa, niin ainakin renkaan valmistaja on. Jutun perusteella kuluttajat ovatkin vaatineet korvausta aivan oikein renkaiden valmistajalta eivät myyjältä, mutta lautakunta ei sitten kuitenkaan ole muka löytänyt valmistajan virhevastuun puolesta puhuvia perusteita. No ei ole löytänyt, jos ei haluakaan niitä löytää. Lautakunta toteaa vain

”käsitellyissä tapauksissa kuluttajat eivät kuitenkaan olleet osoittaneet, että heidän ostamansa renkaat olisivat olleet testimanipulaation vuoksi virheelliset”

”he eivät olleet myöskään näyttäneet saaneensa ennen renkaiden ostamista virheellisenä pidettävää renkaiden laatua ja ominaisuuksia koskevaa tietoa, joka olisi peräisin valmistajalta ja joka olisi vaikuttanut kauppaan.”

Joilla ei ole mitään tekemistä KSL 5:13.1 kanssa, ja kuluttajalautakunta ei totea mitään valmistajan konaan antamatta jättämistä tiedoista, että näin. Lainsäädännöstä kyllä löytyy perusteet jos niin vain haluaa. Naurettavaa kuluttajariitalautakunnan pelleilyä, joka usein vain kategorisesti toteaa, että päätökseen tyytymätön voi tarvittaessa viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi jos on siihen tyytymätön.