Maanantai 17.6.2019

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka: 4900 €/kk – keskipalkka on 5360 €/kk

  • Kuva: Jenni Tamminen / Uusi Suomi
    Kuva
|

Yleiskorotukset ja parantunut taloustilanne nostivat diplomi-insinöörien palkkoja viime vuonna parilla prosentilla. Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli tämän vuoden lokakuussa 4 900 euroa ja keskipalkka 5 360 euroa kuukaudessa, kertoo Tekniikan Akateemiset TEK tiedotteessaan.

Mediaanipalkka oli noussut edellisestä vuodesta 2,1 prosenttia. Mediaanipalkalla tarkoitetaan koko palkkajoukon keskimmäistä lukua.

TEKiin kuuluu myös arkkitehtejä, matemaattis-luonnontieteellisen maisterintutkinnon suorittaneita sekä teknisen alan lisensiaatteja ja tohtoreita. Koko joukon mediaanipalkka on 4 888 euroa kuukaudessa.

Arkkitehtien mediaanipalkka on 4 320 euroa, maistereiden 4 626 euroa ja lisensiaattien ja tohtoreiden 5 300 euroa kuukaudessa.

Kokopäivätyössä olleista vastaajista 72 prosentilla palkka oli noussut edellisestä vuodesta. Palkka oli pysynyt ennallaan 20 prosentilla ja laskenut kolmella prosentilla.

Tavallisimmin palkankorotuksen perusteena oli yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 58 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen oli saanut 31 prosenttia.

Noin kuusi kymmenestä kokopäivätyössä olleesta vastaajasta oli tulospalkkauksen piirissä. Eniten tulospalkkausta käytettiin teollisuudessa, jossa kolme neljästä vastaajasta oli tulospalkkauksen piirissä.

Tulospalkkausjärjestelmään kuuluneista 81 prosenttia oli saanut tulospalkkiota viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Tulospalkkion keskimääräinen suuruus oli 7 prosenttia vuosiansioista.

Tiedot perustuvat Tekniikan akateemisten jäsenten keskuudessa tehtyyn työmarkkinatutkimukseen. Tiedot kerättiin lokakuussa 2018.

Kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet. Vastauksia kertyi kaikkiaan noin 8 200.

Vastaajien yleisin suoritettu tutkinto oli diplomi-insinöörin tutkinto. Suurin osa vastanneista työskenteli asiantuntijatehtävissä yksityisellä sektorilla.

Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Erkki Malinen

Meillä syytetään verotusta että koulutus ei kiinnosta, kyllä tosiasiallinen syy on palkkatasossa. Täälä maksetaan varmaan Euroopan pienimpiä insinöörien palkkoja, tytär on diplomi-insinööri tekee vastuullistatyötä mutta ei hänenkään palkka niin kummonen ole, tietysti hänellä on se naisen euro. Suomi on matalan palkkatason maa, vaikka melle muuta väitetään.