Maanantai 17.6.2019

Suomen valtiolta jättimäinen panostus raidehankkeisiin – Tunnin juna etenee

Luotu: 
1.2.2019 11:50
Päivitetty: 
1.2.2019 12:21
  • Kuva: LVM
    Kuva
    Raideliikennettä kehitetään hankeyhtiöiden avulla kolmeen suuntaan: pohjoiseen, länteen ja itään.
|

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi perustetaan valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk), valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) ja työministeri Jari Lindström (sin) kertoivat hankeyhtiöistä ja raideliikenteen kilpailun edistämisestä perjantaina. Kyse on ainakin 7,5 miljardin euron ratahankkeiden edistämisestä. Petteri Orpo kertoo Twitterissä, että rahoituspäätökset asiassa voidaan tehdä kevään 2019 hallitusneuvotteluissa.

Osakeyhtiö perustetaan minimiosakepääomalla liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli esitystä 1.2.2019.

Perustettava osakeyhtiö, työnimeltään Oy Suomen Rata Ab, muodostaa konsernin perustamalla seuraavat tytäryhtiöt:

- Hankeyhtiö Suomi-rata,

- Hankeyhtiö Turun tunnin juna,

- Kalustoyhtiö,

- Kiinteistöyhtiö ja

- Rail Baltica -yhtiö.

”Suurilla investointihankkeilla ja hankeyhtiöillä ei ole edellytyksiä edetä, ellei raiteilla tapahtuvaa liikennöintiä voida kilpailuttaa. Liikenteen kilpailuttaminen on yksi edellytys infrahankkeiden rahoitukselle”, tahot linjaavat.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) on tyytyväinen, että raideliikennettä päästään kehittämään nyt täysipainoisesti.

”On selvää, että budjettirahoituksella ei kyetä toteuttamaan suuria, välttämättömiä raideinvestointeja ja tämän takia tarvitsemme uusia rahoituskeinoja. Ratkaisua on haettu koko hallituskauden ajan ja on hienoa, että se on nyt löytynyt yhteistyössä kaupunkien kanssa. Toimiva raideliikenne on välttämätöntä arjen liikkumisen helpottamiseksi ja työssäkäyntialueiden laajentamiseksi, ja samalla merkittävä tekijä Suomen kilpailukyvylle”, toteaa tiedotteessa ministeri Berner.

Raideliikennettä kehitetään hankeyhtiöiden avulla kolmeen suuntaan: pohjoiseen, länteen ja itään.

Hankeyhtiö Suomi-radan ja hankeyhtiö Turun tunnin junan perustamisvaiheessa enemmistöomistus on valtiolla, ja valtio pääomittaa alkuvaiheessa yhtiöitä. Suunnittelun edetessä neuvotteluiden perusteella sovitaan yhtiön pääomituksesta ja uusista omistusosuuksista. 

Lue myös:

Turkulaisvaikuttaja: Alueella 54% koko Suomen työpaikoista – Tunnin juna ”yksi fiksuimmista” ilmastoteoista

Anne Berner Turun tunnin junasta: ”2031”

Kaupunkien sitoutuminen on edellytys hankeyhtiöiden perustamiselle. Hankeyhtiöihin tulee omistajiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä.

Suomi-radan kehittämiseksi suunniteltujen hankkeiden, kuten Lentorata ja Lentoasema-Tampere-ratakäytävä, kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 5,5 miljardia euroa. Ennustettu matkustajamäärä on 6,5 miljoonaa matkaa vuodessa.

Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämiseksi suunniteltujen hankkeiden, kuten Espoon kaupunkirata, Espoo-Salo –oikorata, Salo-Turku ja Turun ratapihat, kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 2,0 miljardia euroa. Ennustettu matkustajamäärä on 1,6 miljoonaa matkaa vuodessa.

Jatkossa hankeyhtiömallia hyödynnettäisiin myös Itäradan nopeuttamisessa.

Kalustoyhtiöön siirretään VR-Yhtymän osittaisjakautumisella kaikki Etelä-Suomen taajamaliikenteessä käytettävät Sm2- ja Sm4-junat. Kalustoyhtiötä pääomitetaan, minkä avulla käynnistetään vanhentuneen kaluston korvaava uuden kaluston hankinta välittömästi.

Kiinteistöyhtiöllä varmistetaan kilpailuneutraalit olosuhteet rautatiemarkkinoille tarjoamalla kaikille rautatieliikennöitsijöille tasapuolinen pääsy asemille, terminaaleihin sekä varikko- ja huoltotiloihin ja näillä kiinteistöillä tarjottaviin palveluihin.

Ilmalan varikko sekä Etelä-Suomen taajamaliikenteen liikennealueella sijaitsevat VR-Yhtymän omistamat asemarakennukset eriytetään osittaisjakautumisella nyt perustettavaan kiinteistöyhtiöön.

Suomi osallistuu Rail Balticaan

Suomi osallistuu RB Rail AS -yhteisyritykseen. Valmistuttuaan Rail Baltica on Suomen kuljetuksille uusi reitti keskeisille markkina-alueille. Osakkuuden avulla Suomi edistää ydinverkkokäytävän kehittämistä Helsingistä pohjoiseen.

”RB Rail AS -yhteisyritys vastaa kaikista koko hanketta koskevista asioista ja muun muassa EU-rahoitus kulkee sen kautta. Kilpailutuksille laaditaan hankintojen läpinäkyvyyden takaavat ohjeet. Yhtiön johto ja hallinto saatetaan ammattimaiselle tasolle”, kuuluvat yhteisyrityksen osakkuuden ehdot.

Suomen valtio siirtää Oy Suomen Rata Ab:n taseeseen yhteensä 100 miljoonan euron arvosta omistamiaan osakkeita.

Emoyhtiö Oy Suomen Rata Ab pääomittaa edelleen tytäryhtiöidensä aloittavia taseita seuraavasti:

- Hankeyhtiö Suomi-rataa 16 miljoonalla eurolla

- Hankeyhtiö Turun tunnin junaa 10 miljoonalla eurolla

- Kalustoyhtiötä 71 miljoonalla eurolla

- Rail Baltica -yhtiötä 2 miljoonalla eurolla

Suurten investointien toteuttaminen hankeyhtiöillä vähentää merkittävästi tarvetta valtion budjettirahoitukselle, jolloin hankkeet eivät tule ratkaistaviksi 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä.

Tällöin hankeyhtiöiden käyttäminen ei myöskään supista tai rajoita 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valtion rahoitusohjelmaa.

Lue myös:

Vihreät haluaa 3 ”tunnin junaa” – Hintalappu kovat 10 mrd.€

Jaa artikkeli:

Kommentit

Markku Nieminen

Tuttu kuvio! Ensin perustetaan valtion kokonaan omistama yhtiö joka lahjoitetaan sitten ulkomaisille sijoittajille!

Näin on myyty pian kaikki myytävissä oleva, ja näin näköjään jatketaan, niin kauan kuin maailmalla ostajia riittää.

Harri Kovala

Kuinka monta valtion liikennevirastoa ja -yhtiötä mahtuu Suomeen? Eikö vielä kaikille hyville veljille ole saatu poliittisesti perustettua suojatyöpaikkaa? Vai odottaako Kepua niin suuri hyvien veljien pudotus eduskunnasta, että uusia yhtiöitä on perustettava pelastukseksi?

Veikko Hintsanen

Arvoisat hallitus puolueiden päättäjät ja jäsenet

Lvm teki vuonna 2007 liikennepoliittiset tavoitteet vuodelle 2030.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/77814/Liikenn... jossa sivulla 32 todetaan:

” Rautatie- ja vesiliikenteen kilpailukykyä kehitetään niiden kuljetusosuuden lisäämiseksi. Tämä edellyttää tehokkaita, monen kuljetusmuodon yhteisiä terminaaleja ja uusia kuormaus- ja kuormatilaratkaisuja sekä panostusta liikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmiin.”

Eli vuoden 2007 suunnitelmista olette jättäneet vesiliikenteen pois ja keskitytte edelleen ja pelkästään neljän liikennemuodon kehittämisiin niin ulkomaan kuin maan sisäisen liikenteen kehittämisissä, kun EU:ssa ollaan sovittu vuoden 2007 tapaan viiden liikennemuodon kehittämistä

Millä perusteilla ? ja Miksi olette jättäneet sisävesiliikenteen kehittämättä

Se miten neljään liikennemuotoon on ajauduttu löytyy kyllä netistä sivustolta www.sisävesi.fi

Summa Summarum:

Te kaikkien puolueitten kanssa yhteistyössä jätitte ja jätätte edelleen pelikentän avoimeksi lobbareille ja keskityitte ja keskitytte edelleen neljään liikennemuotoon , vastoin kestävän kehityksen ja viiden liikennemuodon kehittämis tavoitteita ja sopimuksia, joiden yhteisnimittäjä löytyy EU liikennemoodeista .

https://ec.europa.eu/transport/modes_en

eli sillä että LVM on kyennyt poistamaan viidennen liikennemuodon (ja yhä pitämään poissa) sekä Suomen hallinnosta ,

https://www.facebook.com/veikko.hintsanen.ilmari/posts/1980454092069827

että Liikennepoliittisesta selonteosta (vuodesta 2012 alkaen) sisävesiliikenteen tutkimisen ,kehittämisen, sisävesiliikenteen korjausvelka arvioit ja erityisesti sen faktan että jokainen sisävesiliikenne tonnikm , joka siirretään maanteiltä vesille pienentää päästöjä jopa yhteen kymmenesosaan.

https://shipowners.fi/merenkulkualan-toimet-paastojen-vahentamiseksi-sek...

Ja näitä päästöjä voitaisiin pienentää maksimissaan jopa 1/3 vuosittaisista vienti ja tuonti tonneistamme, siitä määrästä millä maa käy kauppaa ulkomaitten kanssa.

Samalla mikäli rannikkosatamista siirrettäisiin kolmas osa suoraan vienti ja tuontipaikkakunnille ilman tavaroiden pysäyttämistä rannikkosatamiin ja tavaroiden välivarasoinnista ja siirtämistä toisiin liikennemuotoihin. Tämä olisi suurinta sisä Suomen kehittämistä ja samalla se on suurinta ja tehokkainta aluepolitiikkaa mitä tässä maassa on koskaan tehty.

Ajatelkaapa Helsinkiä. Sen tarpeita . Sen kasvua . Jos satamaliikenne pienenee 30-40% ja 30-50 miljardia raideliikenne kehittämistä Helsinki keskeisesti ei tarvitsekaan tehdä vaan nykyradat riittäisivätkin pienentyneen asukasmäärän ja henkilöstö ja tavara sujuvampaan hoitoon.

Veikko Hintsanen

Eli nämä radat ovat ilmeisesti sovittua pohjatyötä Helsinki Tallina tunnelille valtion toimesta. Mikä taas lisää Helsingin kautta tapahtuvaa maantieliikennettä (ja päästöjä-sen sijaan että tavaraliikenne maksimoitaisiin sisävesiliikenteeseen) koska eri rataleveydet edellyttävät joko suora rekka liikennettä tai rautatievaunu vaihtoa . Ja tulos tulee olemaan suurin piirtein sama mitä laivaviennissä ja tuonnissa. 20% jatkaa raiteilla ja 80 siirtyy suoraliikenteeseen rekkoihin.

Mikko Toivonen

Jos Tallinna tunneli joskus tulevaisuudessa todettaisiin kannattavaksi niin se ei voi toimia ellei Suomen puolelle sitten rakenneta aika pitkälle maan keskisiin terminaaleihiin ulottuvaa Rail Baltican levystä rinnakkais kiskoa,

Minä näkisin asian edelleenkin niin että tunnelin sijasta olisi parempi tehdä kokonaan uusi junalauttasatama ja varustaa se eurooppalaisilla kiskoilla sieltä muutamaan tärkeään purku tai uudellenlastaus suomalaiselle kiskolle terminaalin

4 nopeaa junalauttaa saataisiin pikkurahalla Tallinna tunneliin verrattuna ja niillä olisi muutakin kuin junakäyttöä

Veikko Hintsanen

Oletko Mikko havainnut että

LVM pelaa todella taidokasta hyvin ajoitettua rautatie peliä , jossa on käytännössä kolme komentokeskusta LVM:n ja Vesterbakan toimistot Suomessa ja Tallinan konttori Virossa.

Hankkeen taustalla olevista narunvetäjistä eli nykyhetken omistajista tiedämme vielä hyvin vähän. Ainoastaan yksi Saudi arabiasta on ilmoittautunut sijoittajiksi.

Sen sijaan olemme nähneet jo parinkymmenen vuoden ajan hankkeen esityön tekemistä ja sen luonnollista kehittämistä.

Alkuun hanketta pidettiin LVM:n torpedona jolla vietiin huomio maan liikennepolitiikkaa kehitettäessä haluttuun suuntaan. Eli hankkeena jonka voi tyrmätä ja jota ei ollut tarkoituskaan toteuttaa(vielä) ,jotta muut tärkeämmät projektit saatiin tehdä rauhassa.

Tätä vetivät LVM:n komentokeskuksen Helsingin ja Uudenmaan sivukonttorit, ja ovat olleet näiden alkututkimusten ja huomion herättämisten toimeenpanijoina omilla tutkimuksillaan vuosien saatossa.

Nyt olemme siirtyneet sitten Vesterbackan marraskuun 2018 ilmoitusten myötä rakentamis strategian edellyttämään https://www.talouselama.fi/uutiset/helsinki-tallinna-tunnelihankkeessa-y... yhteen valtion ja yksityisten yhteisprojektiin.

Jossa käytännön Suomen osa-alueen toteutuksen esivaiheen edellyttämät toimet LVM ja kansliapäälliköt sekä Suomen poliittinen eliitti (poliittiset puolueet ) toteuttivat päätökseensä viimeisen kahden viime viikon aikana.

Ajoitus määräytyi nyky soten ja vanhustyö kriisien avulla loistavasti . Ilmoitettiin mutta keskustelu jäi muun hulinan varjoon.

Erityisesti Sipilä on nyt ollut suuri apu LVM:n pääkonttorin ajoitukselle . Ja sama voi jatkua vielä usean päivän. Sen jälkeenhän tämä onkin jo käsitelty ns vanha fakta johon ei tarvitse enää kajota.

Valitettavasti -kuitenkin

Toiminta ulkopuolisille tarkkailijoille näyttää vahvasti siltä , että Suomessa on todella suurissa asioissa valta muualla kuin eduskunnassa.

päätelkääpä itse allaolevasta . Olen jakanut kehittämisen selkeisiin vaiheisiin joita on voinut seurata mediasta.

perustana jo 15.4.2014 oikeuskanslerin toteamus silloisen hallituksen liikennepoliittisesta toiminnasta :

https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/haku/?keyword=liikennevirasto

…..epäasianmukaisesta valmistelusta on ollut, että hallitus on tehnyt vaalikauden liikennettä koskevat politiikkapäätöksensä keväällä 2012 epäselvien tietojen perusteella.”

koskee samoin, samana keväänä annettuun EU liikennestrategian vastaisen poliittisen päätöksen taustamateriaalia minkä perusteella eduskunta hyväksyi liikennepoliittisen linjan mitä maassa toteutetaan yhä tänä päivänä ja mikä on johtanut ylisuuriin raideliikenne hankkeisiin maan liikenteen määrän huomioon ottaen

ja mikä poliittisesti haudattiin näillä oikeuskanslerin sanoilla ja toteamuksilla:

” …Ottaen huomioon väylähankkeiden budjetoinnin haasteellisuuden ja sen, että Liikennevirastossa on ryhdytty kehittämistoimiin ja että eduskunnan tarkastusvaliokunta on ilmoittanut seuraavansa tilanteen kehittymistä, asia ei anna tältä osin kuitenkaan aihetta muihin toimenpiteisiini.”

ja asiasta ei olla kuultu tuon jälkeen, vaan on unohdettu moraalinen perusasia totaalisesti.
Eduskunnan oikeusasiamiehelle annettua lupausta siitä että sitä käsiteltäisiin , ei ole toteutettu . Jonka johdosta

LVM voi edelleen esittää budjetteja yksipuolisen liikenne infran kehittäiseksi edelleen vain maanteille ja raiteisiin ei vesiliikenteeseen.

Tarkoittaa, selkeästi sitä että kun vuoden 2012 liikennepoliittisen selonteon perustat olivat poliittisesti vääristellyt liikenneviraston virheellisillä ylimitoitetuilla maantie ja raideliikenne infran kehittämisillä . Kun liikenneviraston olisi tullut jakaa budjetti niin että vuoden 2007 tavoite, maantieliikenne volyymien siirto mahdollisuuksien kasvattaminen raide ja vesiliikenteeseen ,niin itse asiassa toimittiin saman vuoden 2007 KTM tutkimukset 16/2007 sivun 26 tavoitteen mukaan jossa aloitettiin kehittämään maanteitten raskaan liikenteen kalustoa ja infraa niin että metsäteollisuuden hankinta monopoli on voitu ylläpitää koko maassa, sillä että uusia logistisia mahdollisuuksia alueelliselle metsä raaka aine hankinnalle. eli ei rakennettu -ei yhteisiä terminaaleja (ainoastaan maantieterminaaleja puuhankinnalle) -ei vesitieväyliä eikä kaluston kehittämisiin annettu valtio tukimenettelyjä.

Vaan liikenneviraston toimesta LVM:n siunauksella rakennettiin budjetit vuosi toisensa jälkeen em tavoittein. ja Neljän liikennemuodon avulla.

, vuonna 2010 muutettiin ELY hallinto menettelyjen ja toimintojen vahvistamisiksi Em tarkoittaa sitä että ELY aluehallitsee Suomen liikennepolitiikka neljä liikennemuodon välinein , kun koko EU:ssa harjoitetaan viiden liikennemuodon järjestelmää .

Vaihe 1)

Tarkoittaa sitä että nyt yli kymmenen vuoden projektilla, LVM:n tietoisella askeleilla siirryttiin maassa viiden liikennemuodon tutkimisista ja kehittämisistä neljän liikennemuodon infra kehittämisiin . (www.sisävesi.fi ) minkä avulla raideliikenne nostettiin budjeteissa saamaan noin 50% osuutta maan liikenneinfra budjeteista ja poistettiin sisävesi liikenne itsenäisenä liikennemoodina valtion budjeteista ja mm Järvi Suomen ELY toiminnoista(sisältää mm liikenteen logistiikan ja liikenteeseen kohdistuvat ympäristölupa menettelyt)

Vaihe 2)
Poliittiset puolueille tuotetut tiedot mm ex Liikenneviraston tekemistä ja rahoittamista tutkimuksista ja maan ainoasta merenkulun tutkimuslaitoksesta(Turusta) eivät ole sisältäneet vv.2011-2018 lainkaan arvioita EU liikennestrategian edellyttämällä tavalla maan sisävesiliikenne mahdollisuuksista,

Tästä syystä, tietojen yksipuolisuudesta johtuen , puolueet ovat valmistautuneet tuleviin vaaleihin ympäristö ja liikennepoliittisin raideliikennejulistuksin seuraavasti ottamalla ilmasto ja liikennepoliittisiin julistuksiin ainoastaan raideliikenteen tai korkeintaan kolme tai neljä liikennemuotoa , muttei mikään puolue enää muista vuoden 2007 asetettua tavoitetta kestävän liikenneinfra ja kalusto kehityksen tavoitetta vuodelle 2030, vaan ovat asettaneet uudet tavoitteet pelkän valtionhallinnon tuottamin puutteellisin yksipuolisin tiedoin.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/77814/Liikenn... jossa sivulla 32 todetaan:

” Rautatie- ja vesiliikenteen kilpailukykyä kehitetään niiden kuljetusosuuden lisäämiseksi. Tämä edellyttää tehokkaita, monen kuljetusmuodon yhteisiä terminaaleja ja uusia kuormaus- ja kuormatilaratkaisuja sekä panostusta liikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmiin.”

Puolue puolueelta:

Vihreä liike oli ensimmäinen ja selkein 11.12.2018 ilmoituksellaan hylkäämään vuoden 2007 tavoitteet ja siirtymään yksipuoliseen raideliikenne kehittämiseen maassamme : https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/12/vihreat-suomi-raiteille-investo...
Vasemmisto liitto vei asiaa omaa viestikapulaansa viestin vetävastuun ollessa ministeri Kyllösellä vv 2011-2015 ja ilmoitti kantansa liikenneverkkojen yksipuoliseen (raideliikenne ) edelleen kehittämiseen https://vasemmisto.fi/teemat-arvot/periaateohjelma-tavoitteet/vasemmisto... , kohdassa 3.5

Perussuomalaiset tulivat mukaan käytännön yksipuolisuuteen julistamalla omaa uskoaan vasta 15.1.2019 https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/01/Ymparisto_ja_...
Kohdassa ” kohdassa ”liikenteen toimiin järkeä” jossa julistuksessa pisti silmään neljälle liikennemuodolle muotoiltu tavoite (olisi sinänsä ihan ok - mikäli meillä ei olisi viittä liikennemuotoa ja noin 9500 km sisävesiväyliä -eli sisävesiväyliä enemmän mitä man made raideverkkoa-joita on noin 6000km)

Kokoomus taas puolestaan painottaa yksityisautoilua ,mutta supistaa vielä meriliikenteenkin pois ilmasto ja liikennekehittämiskohteista omassa tulevaisuuden liikennekuvassaan ilmastoa suojellakseen ja raideliikenne infraa innolla kehittäessään 8.1.2019 antamassaan ilmasto uskontunnustuksessa. kohta 1.3 https://www.kokoomus.fi/kokoomuslaisia-keinoja-ymparistohaasteisiin-vapa...

SDP on joutunut perumaan muitten puolueitten 2007 tarvitseman yhden muutoksen poisjättämisen lisäksi jopa omia niin myöhään kuin 2014 tehtyjä puoluekokous päätöksiä (päätös no 130 ) päästäkseen puhtaaseen raideliikenne ja ilmasto uskon julistukseensa samoin kuin kokoomus eli kolmen liikennemuodon kehittämisiin kotimaan liikenteen osalta . kohta 3.2 https://drive.google.com/file/d/1jcz4HH1FYevAcERjqzU7eHxhP4uE3M2d/view

ja lopuksi kaikkein suurimman vastuun ja työn tekijänä Keskusta jonka johdolla lopetettiin(Vehviläinen ja Pekkarinen) niin rautatie kuin merenkulkuhallitukset ja saatiin LVM täysin poliittiseen johtoon ilman suoria ”toimiala siiloja” muutettiin ja jonka johto palautettiin vuoden 2015 vaaleissa, tosin Kyllönen /Risikko/Virkkunen välillä jatkoivat hyvin alkanutta muutosta.
https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Ohjelmia-ja-politiikkaa/Muita-ohjelmia-... kohdassa liikenneyhteydet kehityksen veturiksi.
Nyt vuodesta 2015 eduskunta ja kaikki LVM virasstot tehdyt tutkimukset ja niiden levittäminen parlamentaaristen työryhmien avulla ilman mainintoja https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en eu liikennestrategia tai vuoden 2007 tavoitteista on onnistunut täydellisesti.

Kristilliset ja liikenneväylät kuntoon https://www.kdpuolue.fi/kd/files/2019/01/KDeduskuntavaaliohjelma2019.pdf ei tunnista viittä liikennemuotoa .
samoin Ruotsalaiset : toteaa vaaliohjelmassaan https://sfp.fi/wp-content/uploads/2019/01/Yhdessa-enemman.pdf ”Liikenne ja viestintä ovat murrosvaiheessa” mutteivät havaitse vuoden 2007 tavoitteita vaan pitäytyvät pelkässä raideliikenne kehittämisissä :

vaihe 3)
Kun kaikki puolueet olivat ilmaisseet kyllin selkeästi että ne tukevat LVM:n tuottamaa liikennepolitiikkaa raideliikenteen edelleen kehittämiseksi , niin nyt sopivan mediamylläkän yhteydessä MTV:lle https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hallitus-perustaa-uuden-yhtion-suurt... ylelle https://yle.fi/uutiset/tuoreimmat ja STT:lle https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Hallitus-perustaa-hankeyhtiöt-kehittämään-ratayhteyksiä-Helsingistä-Turkuun-ja-pohjoiseen-–%E2%80%89-lisävauhtia-Turun-tunnin-junaan-ja-pohjoisen-yhteyksiin-ratavarsien-kaupungit-mukaan-kehitystyö/1319614 tuotettiin hyvät materiaalit julkaista valtakunnan tason uutiset raideliikenne rahoitusyhtiöitten tuottamisista maahan jotka julkaistiin ilman kommentteja tai kriittistä tarkastelua.

Kommentit https://www.uusisuomi.fi/comment/831104#comment-831104

MTV ja STT saavat kyseisilta ministeriöltä apurahoja mtv 4 miljoonaa ja STT 1,5 miljoonaa euroa.

Jukka Mattsson

Sillä lailla! Aina vain paranee.

Tutkivat toimittajat voisivat tutkia tätä kuviota:
Ratahallintokeskus, VR Track, Vossloh Cogifer Finland Oy, Manoir Industries, suomen rataverkko, ratayhteistyö läntisen naapurimme kanssa jne. jne. ...

Viimeksi kun keskustelin asiasta erään Ratahallitus-keskuksen pääjohtajan suoran alaisen kanssa niin tämä hermostui silmittömästi kun joku olisi tullut säästämään Suomen valtion rahoja ja puuttunut näiden hämärämiesten bisneksiin.

Uhkasi pilata minun bisnekseni jos kertoisin hänen kuvioistaan sanallakaan itse RHK:n pääjohtajalle.
Olin siis lähellä paljastaa kuinka valtion raha vaihtaa omistajaa ja jossa virkamiehet saavat myös oman osansa.

No nyt en enää tee bisneksiä niin eipä haittaa vaikka joku tutkii tuota paskaläjää. Onnea matkaa tutkivat. Kyllä tuo joskus pompsahtaa ilman teitäkin lööppeihin. Sen verran isosta rahasta on kyse.

Heikki Paananen

Tahot: "Suurilla investointihankkeilla ja hankeyhtiöillä ei ole edellytyksiä edetä, ellei raiteilla tapahtuvaa liikennöintiä voida kilpailuttaa."

Ei ole edellytyksiä???
Puhdasta valehtelua.

Miksi toimittajat eivät tartu näihin ja haasta haastateltavia, vaan sen sijaan papu-Kaijana suoltavat eetteriin juuri sitä agendaa, mitä haastateltavat (poislukien Perussuomalaiset) kulloinkin haluavat?