Torstai 23.5.2019

Havahduttava luku: Suomalaisten velka 127% – Painava viesti Antti Rinteelle

  • Kuva: Kimmo Haapala / Alma Talent
    Kuva
    Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.
|

Suomen Pankin mukaan kotitalouksien vahva velkaantuneisuus heikentää koko kansantalouden kykyä sopeutua vakaviin häiriöihin. Riskien ehkäisemiseksi tarvitaan Suomen Pankin mukaan uusi, laajempi lainakatto. Tämän viestin Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on jo vienyt myös Antti Rinteen vetämiin hallitusneuvotteluihin.

Suomalaisten kotitalouksien velan rakenne muuttuu. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykäsen mukaan viranomaisten nykyiset keinot eivät ole riittäviä torjumaan muuttuvan lainanannon ja velkaantuneisuuden riskejä kansantaloudelle.

Kotitalouksien velan määrä suhteessa tuloihin on kaksinkertaistunut 20 vuodessa 62 prosentista 127 prosenttiin. Olli Rehn viestittää Antti Rinteelle ja muille hallitusneuvottelijoille, että kotitalouksen velkaantuneisuuden liiallista kasvua tulisi pyrkiä ehkäisemään.

Suomalaisten kotitalouksien veloista valtaosa koostuu asuntolainoista. Myös kulutusluottojen ja taloyhtiölainojen määrä on kasvanut nopeasti. Pankki huomauttaa, että nykyiset velkaantumista rajoittavat makrovakausvälineet voidaan kohdistaa vain luottolaitosten asuntoluotonantoon ja vakavaraisuusvaatimuksiin.

”Suomen makrovakausvälineistöä tulee täydentää uusilla, nykyistä kattavammilla välineillä, kuten kotitalouden kokonaisvelkojen ja tulojen suhdetta rajoittavalla enimmäisvelkasuhteella eli velkakatolla”, Nykänen sanoo keskuspankin tiedotteessa.

Rehn huomauttaa hallitusneuvottelujen materiaaleissaan, että valtiovarainministeriön työryhmä tekee elokuun loppuun mennessä arvion uusista välineistä, mutta niiden kehittämistarve ”olisi paikallaan kirjata jo hallitusohjelmaan”.

Velkakaton laskennassa tulisi Suomen Pankin mukaan jatkossa ottaa huomioon kotitalouksien asuntolainat, taloyhtiölainaosuudet ja kulutusluotot. Välineen käyttö vahvistaisi kotitaloussektorin lainanhoito- ja kulutuskykyä ja parantaisi talouden edellytyksiä toipua kriiseistä.

Velkakattoa täydentäisivät asunto- ja taloyhtiölainojen pituuden rajoitukset, joilla ylläpidetään terveitä luotonmyöntökäytäntöjä. Asuntokaupan rahoittamiseen käytettävien taloyhtiölainojen määrän rajoittaminen puolestaan hillitsisi kotitalouksien velkaantumista yhtiölainaosuuksien kautta, pankki ehdottaa.

LUE MYÖS:

Antti Rinne: Taivaalla on mustia pilviä ja se pitää ottaa huomioon, kun taloutta mitoitetaan

Miten 70 000 työtöntä saadaan töihin? – Tämän listan Rinteen neuvottelijat saivat virkamiehiltä

Yritykset: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Tiina Ison

Painava viesti Suomen Pankin johajalla Olli Rehnille, ELY-ministeri 2016;

Suomi on vuosina 2010-19 siirtynyt konserni eHallinto ja ePäätöksentekojen muotoon, jossa kolmansient tahojen ICT-tukipalvelut hallinnoivat kaikkia sähköisiä asiakirjoja, data ja metadata keskuksia suomalaisista ja Suomen resursseista (henkilö ja materia) hyödyntäen quantum teknologiaa ja quantum tietojen käsittelyä automaattisten ja tekoälyperäisten päätöksentekojen tuottamiseksi.

Toimintamalli perstuu massakäsittelyyn (mikro- ja makrotaloudessa), ELY-ministerinä olit vastuussa "kehityssuunnasta", jossa USA:n matkallasi v.2016 allekirjoitit "Memorandum of Understanding" (MoU) USA:n tekoäly-kehittäjien ja massa datan/tiedon huippuosaajien kanssa, kuten IBM (Watson, Diagnostics, etc). Sittemmin, mm Eksoten toimitusjohtaja sekä Kelan hallituksen jäsen Itkonen yhdessä MEDI-Group (MED-IT) kanssa ovat 1/2018 allekirjoittaneet MoU:n Kiinan valtion ja tekoäly-kethittäjien kanssa, jossa kolmansille tahoille saatetaan suomalaisten ja Suomessa asuvien arkaluontoisia tietoja toissijiaseen ja rinnakkaiseen hyödyntämiseen. Huomioitanee, että Kelan hallituksen jäsen Itkonen ja Suomen (toimitus) hallituksen muutoin erinomaiset "osaajaat" ja Suomen ulko- ja sisäturvallisuuden "ymmärtäjät" kuin myös talouden data eskosyteemien "huippuosaajat" ovat olleet tietoisia Kela CGI sähköisten asiakirjojen käsittelyn sopimumalleista saattaen vuodesta 2/2015 arkaluontoiset tiedot kahteen, rinnakkaiseen ekosysteemiin a) vakuuttajalle ja pankki ELY-toimioille optimoidut tietoketjut ja b) IPR-suojaassa toimiville tutkimusyksiköille (Lääketieteelliset, Psyko-Soslaaliset, Farma-, muut).

Suomen muutoin erinomaiset hallituksen, hallinnon ja ELY-päättäjät ovat vudoesta 2010- saattaneet kansalaiset/Suomessa asuvat (ihmiset) sekä Suomen resurssit (ympäritöt) toissijaiseen asemaan eli alsiteiseen saattamalla arkaluontoisia tietoja (sensitive data and information) kolmansien tahojen hallintaan (knowledge and control), ohjaukseen (choice of options paths/direction/direcectionality) päätöksentukien ja päätöksient tuottamiseksi (Decision Support System).

Lähtökohtaa selkeyttäen, vuoden 2008 talouskriisin aiheuttivat pankit johtuen "junk bonds" ja "junk data tietoketjujen tuottamsesta" markkinoiden, optioiden- ja talouden massa tietoketjuissa (eli large scale, mass banking ecosystem fraud leading to global economy cirisis). Ilmiön pohjalla oli nimenomaan kolmansien tahojen arkaluontoisten tietojen tossijainen hyödyntäminen mahdollistaen laaja-alaista talousrikollisuutta.

On merkillistä osaamista, että toimiessasi ELY ministerinä ja sittemmin Suomen Pankin pääjohtajana, olet edistänyt ja edistät Suomen ja Suomessa asuvien saattamista toissijiaseen asemaan (secondary and dual) samoin kuin Suomen ympäritöt (environment, forsts, land, resources), ELY-tahojen konsernien emo-tytäryhtiö järjestelyin tietojohtamisen innovaatio-/jakelualustoille "vapaaseen käyttöön". Lyhytnäköisempää Suomen pankin johtajaa, joka aikaisemmin ELY-ministerinä toiminutta olisi, Mikekli/Savosta lähtöisin ja alkuperää olevaa on hakusessa. mutta ei vielä tunnistettua/tunnistettavissa.

Suomalaisten ns. "lainanotto" ja suomalaisten "elinkaarenhallinta" ei johdu suomalaisista vaan kolmansien tahojen konsernin tietohallinnon tiedon ja data talouden hallinnasta sopimuksellisesti (toimitus) hallituksen kanssa, jossa lainsäätäjät on saatettu alisteiseen asemaan ICT-tukipalvelujen toimittajille, jotka tuottaneet ja tuottavat lainsäätämisjärjestys suosituksia ja lainsäätämissisältöjä suoraan ja myös osana ICT-lobbaustoimintaa, kuten ilmennyt sote-lobbauksessa.

Kun Suomen lainsäätämisjärjestystä tarkastelee muutoin erinomaisen oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin ja sittemmin Antti Häkkäsen vastuualueeilla, on suomalaiset saatettu a) poliisin ja valtakunnansyyttäjän sopimuksellisiin massa rikosten tutkimatta jättämisiin, b) pankkien hallinnoimien kiinteistö-, maa-, metsää jmv panttikirjojen massa saattamisiin digitaalsiksi panttikirjoiksi sekä c) vanhusten ja nuorten saattamiasia massana edunvalvontaan kolmansien tahojen ja lähipalvelutuottajien hallintaan tai muutoin pikavippi-, pikaluotto kierteisiin, d) kolmansien tahojen digitalisaation B2B sähköisiin laskutuksiin (chain, blockchain), myös ja erityisesti palveluista, joita ei ole tuotatettu ja sopimuksellisesta palveluista "haamukirjauskiin" eli sopimuksellisiin palvelunestoihin (Denials of Service eli DoS), joilla tavoitehakuinen kustannustehokkuus on saavutettu näennäsillä kirjauksilla ja näennäisten kirjausten harmonisoinnilla yli organisaatiorajojen. Suomeaksi sanottuna junk data and junk data chains.

Nyt on tosiaasia sen suuntainen ja sen mukainen, että itse olet ollut uudelleen järjestämissä Suomen hallintoa saattaen sitä Konserni eHallinto ja eProsessi muotoon, joissa sopimuksellisesti Suomen hallitus yhdessä Suomen Pankin ja ELY-toimijoiden kanssa "tilaamalla tilaa" ja "kauppaamalla kauppaa" suomalaisia ja Suomessa asuvia sekä Suomen resursseja muiden hyväksikäyttöön ja totaaliseen riistoon.

Olli Rehn, olet Mikkelistä Savosta ja pääsit leikkimään pankkileikkejä USA:n ja Kiinan kanssa. Vuoden 2016 Memorandum of Understanding (MoU) on riittävä näyttö osaamisesi tasosta.

Mihin kuvitteliset, että "Kolmansien tahojen (third partie/Consortia) toissijainen ja rinnkkainen (secondary and dual use) arkaluontoisten tietojen (Sensitive Personal Data) käyttö/hyväksikättö (use/utility)" -lain säätämiset, kuten sote-järjestämislaki 2014-15 on johtanut ja johtaa ? Ilmeisesesti Konserni tietohallinto yhdessä vakuuttaja-pankki laitosten kanssa optimoinee kansalisten ensisijaisia perus- ja ihmisoikeuksia kuten yksittäisiä oikeudellsia asemaia ja niiden turvaamsita ? Trendi näkyy erinomaisesti alimmasta syntyvyydestaä sitten vuoden 1868, ulosottokierteetstä ja -rekisteristä n. 700 000 suomalaista ja "massa" epätavanomiaset vanhusten/eläkeläisten kuolemat kolmansien tahojen koti- ja muissapalveluissa.

Onnittelut, "vapaan arkaluontoisen tiedon ja datan kierrätystaloudesta" konsernien jakelualustoilla. Hyvinkin innovatiivisia käyttömuotoja USA, Kiina, Intia ja mm Israel keksinevät kaupallistamiselle. Vahva suositus siis, osakkeiden ostamiseen niissä ICT-yhtiöissä, jotka käyttävät naapurisi, äitisi, lapsesi ja vaimosi tietoja voiton tavoitteluun ja muistathan kätkeä osakeomistuksesi hallintarekistriin.

Oma puu kaatui, oksat ja risut. Mikkeli, Savo Haiku.

Terveisin Tiina Ison
tietojohtamisen asiantuntija