Torstai 23.5.2019

Tutkimus maahanmuuttajien suomalaisyrityksistä: Palkkakulut 36 000 €/työntekijä

  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Maahanmuuttajien omistamat suomalaisyritykset luovat suhteellisesti muita enemmän uusia työpaikkoja, käy ilmi tänään julkaistusta Etlan tutkimuksesta. Maahanmuuttajien yritysten tuottavuus ja palkkataso ovat kuitenkin hyvin matalia, mistä syystä niiden vaikutus talouden kasvuun on toivottua vähäisempi, tutkimus kertoo. Kuvituskuva.
|

Maahanmuuttajien omistamat suomalaisyritykset luovat suhteellisesti muita enemmän uusia työpaikkoja, käy ilmi tänään julkaistusta Etlan tutkimuksesta. Maahanmuuttajien yritysten tuottavuus ja palkkataso ovat kuitenkin hyvin matalia, mistä syystä niiden vaikutus talouden kasvuun on toivottua vähäisempi, tutkimus kertoo.

Joidenkin työntekijäryhmien työllistämisessä maahanmuuttajien yrityksillä voi kuitenkin Etlan mukaan olla merkittävä rooli.

Maahanmuuttajien Suomeen perustamat yritykset ovat tutkimuksen mukaan pieniä. Niiden keskikoko on 4,4 henkilöä. Niiden palkkakulut työntekijää kohti ovat 36 000 euroa, mikä on vähemmän kuin paikallisissa kotimaisissa yrityksissä.

Maahanmuuttajataustaiset yritykset ovatkin luoneet suhteellisen paljon matalan palkkatason ja tuottavuuden työpaikkoja.

LUE MYÖS: Perheyritys Novita tähtää nyt Aasiaan uusilla langoilla – kohderyhmä nuorentunut huimasti

Yritysten työllisyyden kasvu on ollut nopeampaa kuin paikallisten kotimaisten yritysten, samalla työpaikkojen tuhoutumisaste on myös ollut jonkin verran korkeampi.

Etlan Mika Malirannan mukaan maahanmuuttajataustaisilla yrityksillä on ollut koko Suomen talouden tasolla negatiivinen vaikutus työn tuottavuuden kehitykseen.

”Niihin on syntynyt suhteellisen paljon uusia matalan työn tuottavuuden työpaikkoja, millä on ollut kansantalouden tuottavuuskasvua hidastava vaikutus. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että vaikutus on hyvin rajallinen, koska maahanmuuttajien yritykset kattavat vain muutaman prosentin yrityssektorin yrityksistä ja prosentin verran työvoimasta”, sanoo Maliranta sanoo tiedotteessa.

Yrityksiä oli tutkimuksen aineistossa vajaa 4000 kappaletta, mikä on 4,6 prosenttia kaikista yrityksistä.

Palkkatason ero vuonna 2016 oli maahanmuuttajien yrityksissä paikallisiin kotimaisiin yrityksiin verrattuna -23 prosenttia ja yksityisissä palveluissa -22 prosenttia.

LUE MYÖS: Tuore kansanedustaja avautuu 200 000 euron ulosottoveloistaan: ”Tuon tämän tilanteen järjettömyyden esiin”

Vaikka maahanmuuttajien yrityksissä palkkojen kasvuvauhti on viime vuosina ollut keskimäärin muita nopeampaa, on palkkaero muihin yrityksiin pikemminkin kasvamassa kuin supistumassa, tutkijat huomauttavat.

”Selityksenä palkkaeron kasvulle on se, että maahanmuuttajataustaisiin yrityksiin syntyy jatkuvasti uusia matalapalkkaisia työpaikkoja, joko uusiin yrityksiin tai sitä kautta, että vanhat matalan palkkatason yritykset lisäävät henkilöstöään. Toisin sanoen palkkakehityksen ’luova tuho’ yritysryhmien sisällä voi olla erilaista. Maahanmuuttajataustaisista yrityksistä erityisesti sellaiset ovat lisänneet työvoimaansa, joissa palkkataso on tavallista matalampi”, Maliranta arvioi.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan Mika Malirannan ja Tilastokeskuksen tutkimuspäällikön Satu Nurmen tutkimuksessa ”Maahanmuuttajataustaiset, paikalliset ja globaalit yritykset Suomen työpaikka- ja tuotantorakenteiden muutoksessa” kysyttiin, mikä on maahanmuuttajataustaisessa omistuksessa olevien yritysten reaalinen arvonlisäys, työllisyyden ja työn tuottavuuden kasvu Suomessa vuosina 2007–2016.

LUE MYÖS: Taloustieteilijä tarttui Antti Rinteen sanoihin: ”Pahinta ei välttämättä ole edes se, että veroasteet nousevat”

 

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Matti Viren

Näinhän se menee. Keskiarvoluvut antavat vielä ehkä kaunistellun kuvan tilanteesta. Laskin 2017 verottajan aineistosta, että kaikkien Kebab- ja pizzeria-yritysten mediaani verotettavat tulot ovat nolla euroa. Ja tietenkin myös maksetut verot. Muutamat suuret ketju-yritykset nostit keskiarvoluvut plussan puolelle.

Jarkko Mynttinen

Miten ylipäätään on näiden Etlan tutkimusten luotettavuuden ja puolueettomuuden laita kun organisaation taustalta löytyy pelkästään elinkeinoelämää edustavat organisaatiot kuten Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Työnantajain ja Teollisuuden Keskusliiton TT -säätiö sekä Finanssiala ry, Kaupan Liitto ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry? En kiistä etteivätkö tutkimukset sinänsä voisi olla paikkansa pitäviä, mutta em. syystä suhtaudun niihin enempi ja vähempi varauksella. Eihän siinä mitään jos itselleen ja rahoittajilleen tekevät tutkimuksia ja syyllistyvät itsepetokseen, mutta vaikuttamisyritykset näiden tutkimusten kautta esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon voi kyseenalaistaa.

Arvi Hagelin

Paljonko veronmaksajien rahoja käytetään noiden yritysten tukemiseen? Onko Suomen kansallinen lainsäädäntö laadittu oman maan kansalaisten oikeudellisen aseman heikentämiseksi maahan muuttavien täsmäkouluttamattomien suhteen, jotka saavat palkkansa kansalaisten taskusta toiseen kiertävästä rahasta ja vielä valtion tukemina.