Sunnuntai 26.5.2019

TTIP: ”Suomi on yksi riskimaista”

Luotu: 
10.12.2014 18:50
  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva
    Transatlanttisen vapaakauppasopimuksen päänauvottelijat. Yhdysvaltojen Dan Mullaney vasemmalla, EU:n Ignacio Garcia Bercero oikealla. Arkistokuva.
|

Suomi kuuluu pohjoisatlanttisen vapaakauppasopimuksen TTIP:n riskimaihin. Sopimuksen hyötyjiä olisi esimerkiksi Saksa, joka on kyennyt edistämään viime vuosina reippaasti kilpailukykyään.

Tampereen yliopiston väitöstutkija Marko Juutinen käsittelee ajatuspaja Liberan blogissa käynnissä olevia neuvotteluita vapaakauppasopimuksesta EU:n ja Yhdysvaltojen välillä.

Juutisen mukaan TTIP:n vaikutusten arviointi Euroopan talouteen on hyvin hankalaa nykyisten tutkimusten valossa.

Euroopan unionia neuvotteluissa edustaa komissio, joka uskoo sopimuksen lisäävän unionin jäsenmaissa kasvua ja auttavan työllisyyttä. Juutinen kuitenkin arvioi, että komission tilaamien vaikutusselvitysten perusteella vapaakauppasopimus ei välttämättä ole kovin edullinen Euroopalle.

- Vapaakaupparyhmän ongelma näyttäisi olevan, että kasvuvaikutuksiin uskotaan liian vahvasti ilman vankkaa tutkimuksellista perustaa. Euroopan komission tilamaan ja siteeraaman tutkimuksen mukaan kasvua olisi vähän ja työpaikkoja ei lainkaan, Juutinen kirjoittaa blogissa.

- Lisäksi malli on epäluotettava. Se tarkastelee EU:ta yhtenäisenä talousalueena, eikä huomioi jäsenmaiden välisiä eroja kilpailukyvyssä. EU ei ole yhtenäinen talousalue.

Yksi merkittäviä hyötyjiä sopimuksesta olisi Juutisen arvion mukaan Saksa, jonka suhteellinen kilpailukyky perustuu kustannustehokkuuteen.

- Suomella ja monella muulla EU-maalla ei ole samaa etua puolellaan. Siksi TTIP-sopimuksen odotetut hyödyt todennäköisesti tulevat eri tavalla eri EU-maihin, ja joissakin maissa haitat voivat olla hyötyjä suuremmat. Suomi on yksi näistä riskiryhmän maista, Juutinen kirjoittaa.

Komission käyttämän arvion mukaan TTIP toisi Eurooppaan parhaimmillaan noin 0,5 prosentin talouskasvun vuoteen 2027 asti. Työllisyysvaikutuksia ei arviolla kyetä tutkimaan.

Joukko suomalaisia tutkijoita allekirjoitti toukokuussa julkilausuman, jossa epäiltiin TTIP-sopimuksen etuja Euroopan taloudelle. Juutinen ei kuulu allekirjoittajiin.

Kaksi ryhmää

Juutisen kirjoitus linjaa kaksi puolta vapaakauppasopimukseen sen mukaan, miten sopimus nähdään.

Ensimmäistä ryhmää hän kutsuu ”vapaakaupparyhmäksi”, johon kuuluvat Euroopan komissio ja Suomesta esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA.

Ryhmä uskoo sopimuksen tuovan kasvua ja työpaikkoja. Sopimus lisäisi EU:n ja Yhdysvaltain välistä kauppaa purkamalla nyt voimassa olevia kaupan esteitä.

- Kustannussäästöt ja uusien markkinoiden avaaminen parantaisivat elinkeinoelämän mahdollisuuksia tuottaa hyvinvointia. Tästä näkökulmasta TTIP-sopimus hyödyttää kaikkia EU:n ja Yhdysvaltain kansalaisia, Juutinen kirjoittaa Liberan blogissa.

Toinen ryhmä ovat nimeltään ”perustuslailliset”. Tämä ryhmä on huolissaan Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden vaikutusvallan vähenevän.

- TTIP-sopimus loisi uutta ylikansallista oikeutta ja ehdollistaisi kansallista ja EU:n tasoista, demokraattiseen vastuunalaisuuteen pohjautuvaa sääntelyautonomiaa. Koska sopimuksella ei luotaisi uusia poliittisia instituutioita transatlanttiselle tasolle, johtaisi se demokratian heikentymiseen, Juutinen kuvailee ryhmän huolta.

- Tähän ryhmään kuuluvat kansalaiset ovat huolestuneita esimerkiksi kuluttajansuojan korkeasta tasosta, ympäristönormeista tai työmarkkinalainsäädännöstä.

Välimiesmenettely veisi oikeuslaitokselta valtaa

Juutinen nostaa erikseen esiin TTIP:hen sisältyvän lisääntyvän välimiesmenettelyn vaikutukset. Menettelyn tarkoitus on ratkaista markkinoilla syntyviä riitoja ja erimielisyyksiä esimerkiksi yritysten ja valtioiden välillä.

Välimiesmenettely on tavallisesta oikeuslaitoksesta erillinen instituutio, jonka päätöksistä ei voi valittaa. Jo nyt Euroopassa on käytössä välimiesmenettely, jossa ratkotaan kansainvälisiä kauppakiistoja. TTIP kuitenkin laajentaisi jonkin verran välimiesmenettelyn toimivaltaa.

- Vastustajien mukaan tämä ei ole yhteensopiva järjestely oikeusvaltioperinteen kanssa – väite, johon on helppo yhtyä, Juutinen kirjoittaa.

Lue Juutisen koko blogikirjoitus Liberan blogista.

Tulisiko EU:n ja USA:n solmia vapaakauppasopimus?

1765 ääntä annettu
Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Timo Koivusalo

"Tutkija" itse toteaa, että TTIP:n vaikutusten arviointi Euroopan talouteen on hyvin hankalaa nykyisten tutkimusten valossa. Sitten hän jatkaa tekemällä hyvin pitkälle meneviä johtopäätöksiä asioista, joista ei vielä ole edes aloitettu neuvotteluita.

Paljon porua ja vähän villoja. Ilma on sankkana mutua mm. investointisuojasta. Kommentit välimiesoikeudesta osoittavat eurooppalaisten kaksinaamaisuuden. Ne ovat vuosikymmeniä pakottaneet kehitysmaita vastaaviin täysin yksipuolisiin järjestelyihin. Nyt kun pitäisi itse noudattaa vastaavanlaista menettelyä, nousee nenä ylimielisesti korkealle ilmaan.

Aki Terentjeff

Pidetään USA:n paska antibioottien täyttämä roskaruoka, GMO, ja hormooneilla kasvatetun lihakarjan liha pois Suomesta, niin ei tarvitse samalla tavalla kasvattaa apteekkeja joka kadun kulmaan kuten esim Floridassa. Hormoonilihan hormoonit siirtyvät ihmiseen ja ihmiset kasvat myös isommaksi. Pidetään Suomi puhtaana siitä paskasta.

Osmo Marttila

Kyllä mm. terveellinen puhdas hyvänmakuinen ruoka ilman turhia teollisuus - kemiallisia - prosessointeja, monipuolinen vapaasti valittava ruokatuotanto ilman ''patentoituja'' muita lajikkeita saastuttavia pakkopullia kuin investointisujaksi kutsuttu menetelykokonaisuus itsessään ovat erittäin tärkeitä asioita, mahdollisesti syntyvät 'uudet' työpaikat, jotka kaikki menisivät Euroopan tappioksi Yhdysvaltoihin siellä täysin puuttuvien työtekijöiden oikeuksien suojien vuoksi, mutta ...

... se todellinen aivan perusasia tässäkin on se millaisen yhteiskuntajärjestyksen me itsellemme Euroopassa valitsemme ja millä mandaatilla se meille toteutetaan.

Oikeutta - oikeudenmukaisuudesta puhumattakaan - ei ole se että haluamansa päätöksen saa ostetuksi se taho jolla on eniten varaa laittaa rahaa asian käsittelyyn (lobbaamiseen).

Tämän TTIP sopimuksen todellinen tavoite on omalta osaltaan siirtää länsimaisen demokraattisen oikeusvaltion julkinen valta suuryritysten hallitsemalle diktatuurille. Tätä, ainakaan minä, oikeistolaisena demokraattisen markkinatalouden kannattajana en voi millään ehdoilla tai muodossa hyväksyä. Diktatuuri on diktatuuri olipa se kenen tahansa rautasaappaan alla.

Kyse on meidän EUROOPPALAISESTA elämänmuodostamme - sen fundamentaalisista peruskivistä, kuten vallan kolmijaosta.

Millä oikeudella kukaan missään ''neuvottelee'' kenenkään kanssa meidän suvereenistä oikeudestamme päättää omista asioistamme ilman meidän nimenomaista käskyä - eli äänestystä - asiasta?