Tiistai 22.5.2018

Korkeasti koulutettu suomalaismies saa enemmän lapsia – naisilla eri ilmiö

Jaa artikkeli:
Luotu: 
8.11.2016 08:39
  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva
|

Korkeasti koulutetut suomalaismiehet saavat keskimäärin enemmän lapsia kuin vähemmän koulutetut, ilmenee tuoreesta Helsingin yliopistoon tehdystä väitöstutkimuksesta.

Sen sijaan naisten kohdalla tilanne on erilainen: naisten kohdalla huono-osainen perhetausta ennusti enemmän lapsia, kun taas miehille vähemmän. Köyhissä oloissa varttuneet miehet saivat vähemmän lapsia kuin varakkaammista oloista ponnistaneet miehet. 

Miehillä koulutuksen ja lasten lukumäärän välinen yhteys on seurausta etenkin ensimmäisen lapsen saamisesta: Erityisesti esikoinen aiheutti valtaosan eroista lasten määrässä koulutuksen näkökulmasta, valtiotieteiden maisterin Jessica Nisénin tutkimuksesta ilmenee.

- Taloudelliset tekijät näyttäisivät olevan tärkeitä esikoisen hankinnassa, Nisén sanoo.

Väitöstutkimus perustuu kahteen tilastoaineistoon, joista ensimmäinen koostui otoksesta kotitalouksia vuoden 1950 väestölaskennassa. Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 1940–1950 syntyneitä henkilöitä, jotka voitiin yhdistää myöhempiin rekisteritietoihin. Toinen aineisto koostui 1950–1957 syntyneistä kaksosista, joille yhdistettiin rekisteritieto syntyneistä lapsista.

– Koulutuksen mukaiset erot lastensaannissa ilmentävät sosiaaliryhmien välisiä eroja hyvinvoinnin keskeisellä osa-alueella eli perhe-elämässä. Erojen taustalla olevia mekanismeja ei edelleenkään täysin tunneta ja ylipäätään miesten lastensaantia on tutkittu suhteellisen vähän, Helsingin yliopiston tiedotteessa todetaan.

Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Jarmo Lius

Tämä havainto vahvistaa miestutkimuksessa todettua ilmiötä "naiset naivat ylöspäin". Eli naiset hakevat enemmän ansaitsevaa, paremmin koulutettua puolisoa, kun taas miehilla on enemmän hajontaa kastien valinnassa.

Köyhät ja huonosti elämässään menestyvät miehet jäävät ilman, eivätkä lisäänny. Sama ei päde naisiin. Nainen voi olla köyhä ja kouluttamaton, silti menestyä parisuhdemarkkinoilla omaa tasoaan korkeammalle. Naisilla on siten paremmat lähtökohdat hyvinvointiin, minkä havaitsee vaikka tutustumalla asunnottomuuden sukupuolittuneisuuteen.

Tässä tilastoa tuskin on rakennettu biologisen isän, vaan sopimusisän tasolla. Eli moni hyvin koulutettu isä ei tosiasiassa ole kuitenkaan niin monen lapsen biologinen isä vaikka niin luulisi olevansa.

Jouni Kivelä

Ihmisen, niin kuin muidenkin lajien naaraat tarkastelevat koiraiden kokonaiskelpoisuutta, ihmisellä keskimäärin paras indikaattori kelpoisuudesta on vauraus. Varakkuus vetää naisia puoleensa ja köyhyys työntää heitä pois. Tämähän on erittäin hyvin tunnettu biologinen perusasia ihmisen lisääntymiskäyttäytymisessä.

Ihminen on hierarkioita muodostava laji, eivätkä naiset juurikaan nai hierarkiassa alaspäin. Akateemisella naisella harvoin on ei-akateemista puolisoa. Tästä seuraa se erikoinen ilmiö, että hierarkian yläpään naiset on niin vaativia, etteivät he löydä puolisoa miljoona väestöstäkään. Tästä seuraa se tunnettu ilmiö, että varakkaat suvut, joilla pitäisi olla parhaat edellytykset lisääntyä, kuolevat ennen pitkää sukupuuttoon.