Maanantai 17.6.2019

Euroopan ilmastojarruttaja muutti suuntansa – tukee nyt Pariisin sopimusta

Luotu: 
30.4.2019 15:06
 • Kuva: EPA / All Over Press
  Kuva
  Ilmastotoimien jarruttajana aiemmin tunnettu BusinessEurope katsoo nyt, että ilmastoneutraalius on välttämätöntä 2050 mennessä.
|

Faktakulma

BE:n mukaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa:

 • Jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja kehitysvaiheet on tunnistettava ja samalla tuettava sitä, että ilmastotoimia koskeva lainsäädäntö saadaan toimeenpantua kustannustehokkaasti kaikkialla EU:ssa.
 • Vähähiilisten ratkaisujen ja muiden innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoa ja investointeja on vauhditettava mm. kattavalla teollisuusstrategialla.
 • Kohtuuhintaisen ja vähähiilisen energian saatavuus on varmistettava tarkastelemalla tuotannon ja kulutuksen kokonaisuutta: toimialojen yhdistymistä, varmuusreservejä, olemassa olevan energiatuotannon vähähiilistämistä, energian tuontia sekä energiatehokkuutta.
 • Samalla on tuettava kuluttajakäyttäytymisen ja -asenteiden muutosta ilmastotietoiseen suuntaan.
 • Ilmastotoimia on vauhditettava globaalilla tasolla. Kansainvälisestä hiilen markkinamekanismista pitää päästä sopuun sekä tarvittaessa selvitettävä EU:ssa lisätoimia kilpailukykyhaitan ja hiilivuodon torjuntaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n eurooppalainen kattojärjestö Business Europe on muuttanut ilmastolinjaansa. Järjestö antaa nyt tukensa ilmastoneutraalille EU:lle Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi sekä korostaa kilpailukyvyn ja energian toimitusvarmuuden tärkeyttä.

BusinessEurope julkisti eilen maanantaina pitkän aikavälin tavoitteensa EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan. Jotta ilmastoneutraali talous saavutettaisiin vuosisadan puoliväliin mennessä ja ilmaston lämpeneminen jäisi 1,5 asteeseen, tarvitaan järjestön mukaan laaja kirjo toimia.

EU:n ilmastopolitiikkaan on myös yhdistettävä Euroopan kilpailukyvystä ja energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen, BusinessEurope korostaa.

Viime syksynä julkisuuteen vuoti dokumentti, joka osoitti BusinessEuropen pyrkivän jarruttamaan EU:n ilmastotavoitteiden kiristämistä. Suomen EK on lobannut kattojärjestössä aktiivisesti kunnianhimoisemman ilmastolinjan puolesta.

”EK oli yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa etulinjassa, kun se sitoutui jo syksyllä 2018 tavoittelemaan ns. nettonollaa vuoteen 2050 mennessä. Pohjoismainen yhteistyö toimi myös BusinessEuropessa tehokkaasti. Lopputulos onkin hyvä –  jäsenjärjestöt saavuttivat yhteisymmärryksen ja BusinessEurope sitoutui EU:n ilmastoneutraalisuuteen”, Häkämies sanoo tiedotteessa.

Ilmastolinjauksellaan BusinessEurope haluaa osallistua keskusteluun, joka liittyy EU:n paraikaa valmistelemaan pitkän aikavälin ilmastostrategiaan. Strategia on osa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa, ja siitä keskustellaan seuraavaksi Eurooppa-neuvoston kokouksessa 9.5. Sibiussa, Romaniassa. Strategian valmistelu jatkuu Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella loppuvuonna.

Faktakulma

BE:n mukaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa:

 • Jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja kehitysvaiheet on tunnistettava ja samalla tuettava sitä, että ilmastotoimia koskeva lainsäädäntö saadaan toimeenpantua kustannustehokkaasti kaikkialla EU:ssa.
 • Vähähiilisten ratkaisujen ja muiden innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoa ja investointeja on vauhditettava mm. kattavalla teollisuusstrategialla.
 • Kohtuuhintaisen ja vähähiilisen energian saatavuus on varmistettava tarkastelemalla tuotannon ja kulutuksen kokonaisuutta: toimialojen yhdistymistä, varmuusreservejä, olemassa olevan energiatuotannon vähähiilistämistä, energian tuontia sekä energiatehokkuutta.
 • Samalla on tuettava kuluttajakäyttäytymisen ja -asenteiden muutosta ilmastotietoiseen suuntaan.
 • Ilmastotoimia on vauhditettava globaalilla tasolla. Kansainvälisestä hiilen markkinamekanismista pitää päästä sopuun sekä tarvittaessa selvitettävä EU:ssa lisätoimia kilpailukykyhaitan ja hiilivuodon torjuntaan.
Jaa artikkeli: