Keskimäärin sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohti viime vuonna oli 16,7 päivää, eikä sairauspoissaolojen määrä kunta-alalla noussut koronapandemian aikana. Selkeää nousua on kuitenkin tapahtunut nuorten sairauspoissaoloissa, erityisesti mielenterveyshäiriöiden vuoksi.