Wärtsilän Intian Khopolissa sijaitsevalla tehtaalla maksetaan elämiseen riittämättömiä minimipalkkoja ja käytetään runsaasti määräaikaisia vuokratyöntekijöitä, joiden työehdot ovat vakituisia työntekijöitä heikommat, paljastaa Finnwatchin tekemä selvitys.

Työelämän oikeuksiin keskittyvä intialainen ihmisoikeusjärjestö Cividep haastatteli Wärtsilän Khopolin tehtaan työntekijöitä tehtaan ulkopuolella Finnwatchin toimeksiannosta. Yhteensä 15 työntekijää osallistui haastatteluihin tammi- ja huhtikuun välillä.

–Suurin osa Finnwatchin tutkimukseen haastatelluista työntekijöistä arvioi palkkansa olevan hyvin alhainen ja riittämätön kattamaan perustarpeet, Finnwatch kertoo raportissaan.

Haastateltujen työntekijöiden kuukausipalkka oli 8500-32 000 rupiaa eli 105-365 euroa. Siivoojina ja vartiointitehtävissä toimien vuokratyöntekijöiden kuukausipalkat ovat keskimäärin 6807 rupiaa eli 84 euroa.

Kaikki Wärtsilän maksamat palkat olivat kuitenkin vähintään minimipalkkatasoa, mutta Finnwatchin selvityksen mukaan se ei riitä elämiseen.

Finnwatchin laskelmien mukaan kolmehenkisen perheen elämisen kulut ovat 16 255 rupiaa eli 200,6 euroa kuukaudessa. Laskelmassa otettiin huomioon ruoka, vuokra, vesi ja sähkö, lapsen koulu, lääkkeet ja terveydenhuolto. Laskelmassa ei ole otettu huomioon kuukausittaisia säästöjä tai ydinperheen ulkopuolelle kuuluvien sukulaisten auttamista.

–Säästäminen sairauden tai muiden yllättävien kulujen varalla on Intiassa välttämätöntä, sillä valtio ei tarjoa riittävää sosiaaliturvaa, Finnwatch kertoo raportissaan.

Haastatellut työntekijät arvioivat, että noin 20 000 rupian eli 247 euron nettopalkka kuukaudessa riittäisi elämiskustannuksiin.

Wärtsilä on Finnwatchin mukaan itse valinnut tehtaalla ammattiliiton välttääkseen säännölliset työehtosopimusneuvottelut.

– Ammattiliitto ei edusta vuokratyöntekijöitä eikä ole pyrkinyt aktiivisesti nostamaan työntekijöiden palkkatasoa. Tällaisen niinsanotun keltaisen ammattiliiton käyttäminen on vastoin Wärtsilän vastuullisuuslinjausten henkeä, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala kommentoi Finnwatchin tiedotteessa.

Finnwatch haastatteli myös Intiassa Honadin kylässä sijaitsevan Wärtsilän alihankkijan Echjay Forgingsin työntekijöitä. Tehdas toimittaa Wärtsilälle laippoja, joita käytetään muun muassa putkien liitoksissa.

–Osa työntekijöistä kertoi saavansa laittoman alhaista palkkaa ja tekevänsä työtä ilman palkallisia lomia. Siirtotyöntekijät tekevät työtä 12 tuntia päivittäin, kuutena päivänä viikossa. Iso osa työntekijöistä asuu tehtaan tarjoamissa asunnoissa likaisissa oloissa ilman riittävää sanitaatiota, Vartiala kertoo.

Tehdas kiistää kaikki Finnwatchin raportin löydökset.

Finnwatch moittii Wärtsilää ihmisoikeusriskien arviointien puutteesta. Alihankkijoiden valvontaa ei aseteta tärkeysjärjestykseen riskien mukaan, vaan perusteena ovat muut liiketoiminnalliset syyt, Finnwatch kertoo.

Finnwatch vaatii, että Suomen valtion pitäisi velvoittaa yrityksiä arvioimaan ihmisoikeusriskejä.

–Suomalaisille yrityksille tulee säätää pakollinen velvoite ihmisoikeusriskien arviointeihin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Suomi on sitoutunut periaatteiden toimeenpanemiseen, Vartiala kertoo.

Finnwatch tutki Wärtsilän toimintaa Mosambikissa ja Intiassa vuoden ajan.