Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) ja työministeri Jari Lindström (ps.) ovat esitelleet tiedotustilaisuudessa hallituksen työllisyys- sekä yrittäjäpakettia, jonka toimenpiteiden tarkoituksena on osaltaan auttaa hallitusta synnyttämään Suomeen 110 000 uutta työpaikkaa jo tällä vaalikaudella.

Rehnin mukaan hallitus pyrkii korjaamaan yrittäjäpaketilla sitä, että ”perinteisesti elinkeinopolitiikka on keskittynyt aika pitkälti suuriin yrityksiin”. Nyt julkistetut, osin jo käynnissä olevat toimet kohdistuvat ennen kaikkea mikro- ja pienyrityksiin sekä startup-firmoihin.

Tässä 5 esimerkkiä hallituksen tänään julkistetun yrittäjäpaketin toimista:

– Yksinyrittäjän tukipaketilla madalletaan kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiselle palkkatukea, starttirahaa tai muuta kannustinta käyttämällä.

– Työttömyysturvajärjestelmään valmistellaan selvitystyön pohjalta muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen. Tavoitteena on tehdä esimerkiksi sivutoiminen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä nykyistä sujuvammaksi.

– Innovaatiosetelillä pienet ja keskisuuret yritykset voivat hankkia omiin tarpeisiinsa parasta mahdollista ulkopuolista asiantuntemusta ja tukea. Seteliä voi käyttää esimerkiksi yhteistyöprojektiin korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa.

– Innovaatiopankki vauhdittaa innovaatioiden ja patenttien parempaa hyödyntämistä ja kaupallistamista. Se tuo yhteen tutkimuslähtöisten ideoiden tuottajat ja uusien ratkaisujen hyödyntäjät.

– Tehdään mahdolliseksi oleskeluluvan myöntäminen start-up-yrittäjyyden perusteella yhtiömuodosta riippumatta. Sujuvoitetaan ulkomaisten erityisasiantuntijoiden rekrytointia käymällä läpi lupaprosessin pullonkaulat ja muutostarpeet.

Samassa yhteydessä julkistetun työllisyyspaketin tarkoituksensa on ”vahvistaa kasvua ja työllisyyttä”. Muutokset koskevat esimerkiksi työttömyysturvan uudistamista sekä työ- ja elinkeinopalvelujen kehittämistä.

Työllisyyspaketin toimia ovat esimerkiksi seuraavat 4 uudistusta:

– Kannustinloukkujen purkamisella tiukennetaan työttömyysturvaa ja tehdään työnteko entistä kannattavammaksi. Esimerkiksi velvollisuutta ottaa työtä vastaan tiukennetaan ja alueellista liikkuvuutta lisätään. Työttömillä olisi myös aiempaa tiukempi velvollisuus osallistua kaikkiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

– Työttömyysetuuksien käyttöä laajennetaan siten, että niitä voitaisiin käyttää liikkuvuusavustukseen, starttirahaan ja palkkatukeen. Näin työtön voisi käyttää työttömyysetuutta toimeentulon sijaan edistämään työllistymistä.

– Selvitetään uuden, työttömille työnhakijoille suunnatun Työnäyte-palvelun käyttöönottoa ja sitä koskevan kokeilun käynnistämistä. Työnäytteen antaminen tarkoittaisi lyhytkestoista työskentelyä potentiaalisen työnantajan tehtävissä.

– Kasvuyritysten työllisyysohjelma tukee kasvuyrityksiä tarjoamalla niille osaavaa työvoimaa. Siinä korkeasti koulutettuja pitkään työttömänä olleita osaajia voidaan koulutuksen, oppisopimuksen tai työllistämistuen avulla palkata kasvuyrityksiin.

Hallituksen tiedote paketista valtioneuvoston sivuilla.