Yhteensä 121 kansanedustajaa on antanut tukensa Kimmo Kiljusen (sd) lakialoitteelle yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, Kiljunen kertoo tiedotteessaan.

”Lakialoitteen pääasiallisena tarkoituksena on muuttaa lakia siten, että yksityisten pysäköinninvalvontayritysten antamat kohtuuttomat pysäköintivirhemaksut ja parkkisakoilla rahastaminen loppuvat”, Kiljunen sanoo.

Lakialoitteessa esitetään säädettäväksi, että yksityinen toimija ei voi määrätä sopimusoikeudellista sanktiota ilman konkreettista sopimusta ja että pysäköinninvalvonta palautetaan vain julkisen vallan tehtäväksi. Tällöin yksityisten parkkifirmojen sakotusbisnes saataisiin päättymään.

Nykytilanteessa autoilijan katsotaan tekevän sanattoman sopimuksen pysäköintifirman kanssa pysäköimällä autonsa ja hyväksyvän myös siihen sisältyvän pysäköintivirhettä koskevan sopimussakkoehdon itseään sitovaksi. Lakialoitteessa ehdotetaan, ettei tällaista sopimusta voisi enää tehdä

Sakotuskäytännöt vaikuttavat mielivaltaisilta, eikä niissä noudateta oikeudenmukaisuuden periaatetta tai kohtuullisuusharkintaa, Kiljunen kritisoi.

”Nykyinen laki on tulkinnanvarainen, ja se on johtanut riitoihin parkkipaikoilla. Yksimielisyyttä lain soveltamisesta ei ole vallinnut korkeimman oikeuden ja perustuslakivaliokunnan välilläkään. Lain pitää olla selväsanainen, jotta turhilta ja kalliiksi käyviltä riidoilta tuomioistuimissa vältytään”, Kiljunen linjaa.

Kansanedustajien lakialoitteet käsitellään eduskunnassa samassa järjestyksessä kuin hallituksen esityksellä vireillepannut lakiehdotukset. Koska Kiljusen aloitteen takana on yli puolet kansanedustajista, sillä on hyvät mahdollisuudet mennä läpi, etenkin kun Kiljunen edustaa hallituspuoluetta.

LUE MYÖS: