Historian toiseksi eniten eli 140 944 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite aktiivimallin kumoamisesta on kaatumassa eduskunnassa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää mietinnössään, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteen.

Valiokunnan mietintöön on jätetty peräti neljä vastalausetta, kaikki oppositiopuolueiden edustajilta. Ensimmäisessä ovat mukana sdp:stä valiokunnan jäsenet Anneli Kiljunen ja Kristiina Salonen sekä valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru sekä rkp:n Veronica Rehn-Kivi. Toisen vastalauseen jätti perussuomalaisten Arja Juvonen, kolmannen vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto ja neljännen vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen.

Joulukuussa 2017 tehty kansalaisaloite aktiivimallin kumoamisesta keräsi keräsi reilussa kuukaudessa yhteensä 140 944 allekirjoitusta. Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan vuoden 2018 alussa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta aloitti kansalaisaloitteen käsittelyn viime viikolla. LUE LISÄÄ: Nyt se alkaa: 140 944 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite nytkähtää – ”Aktiivimalli on osoittautunut selkeäksi työttömyysturvan leikkuriksi”

Valiokunnan mietinnössä sanotaan näin:

”Valiokunnan saamien asiantuntija-arvioiden perusteella aktiivimallin vaikutuksia on vielä liian varhaista arvioida, koska selvityshankkeet ovat vielä kesken ja tietoa aktiivimallin vaikutuksista on kertynyt vasta kolmelta 65 päivän tarkastelujaksolta.”

Valiokunta huomauttaa, että tilastotietojen perusteella aktiivimalli näyttää kohdistuvan työttömyysetuuden saajiin ikäryhmittäin ja alueittain epätasa-arvoisesti.

”Valiokunta katsoo, että aktiivimalliin kohdistettu voimakas kritiikki ja nyt käsiteltävänä oleva aloite osoittavat, että aktiivimallissa on epäkohtia. Malli ei ole kaikissa tilanteissa tarjonnut työllistymään pyrkineelle ja palveluun pääsyyn yrittäneelle työnhakijalle riittävästi keinoja osoittaa aktiivisuutta estääkseen joutumista vähennetylle etuudelle”, mietinnössä sanotaan.

LUE MYÖS: ”Tuntuu käsittämättömältä”: 53098 suomalaista halusi lukiot ja ammattikoulut ilmaiseksi – Nyt kansalaisaloitetta esitetään hylättäväksi

Valiokunta pitää tärkeänä, että aktiivimallin vaikutuksia seurataan ja huomauttaa, että mallia on jo korjattu ja korjataan edelleen. Aktiivimallin kehittämistä valmistellaankin parhaillaan sosiaali-ja terveysministeriön johtamassa kolmikantaisessa työryhmässä.

”Lisäksi aktiivimallin vaikutuksista saadaan vuoden 2019 aikana tutkimustuloksia, joiden avulla voidaan arvioida tarkemmin mallin hyötyjä, haittoja, tarpeellisuutta ja kehittämistarpeita”, valiokunta toteaa.

Kaikissa mietintöön jätetyissä vastalauseissa kannatetaan aktiivimallin kumoamista.

Aktiivimallia koskevan kansalaisaloitteen mietinnöstä kertoi ensimmäisenä Kansan Uutiset.

LUE MYÖS:

Karu tulos ay-liikkeen kyselyissä: ”Työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi”

”Eihän tässä ole järjen häivää” – Aktiivimallista vastauksen saanut kansanedustaja hämmästyi