Osakesäästämiseen erikoistunut professori Jarmo Leppiniemi antoi sunnuntaina Ylelle haastattelun, jonka jälkeen valtionyhtiöt yksi toisensa jälkeen ovat paljastaneet hallintoneuvostojensa jäsenten saamat palkkiot sekä osallistumisaktiivisuudet.

Leppiniemi kertoo Uudelle Suomelle olevansa tyytyväinen tilanteen muutokseen. Hänen mielestään hallintoneuvostot ovat varsinkin valtion pörssiyhtiöissä ”ehdottoman tarpeeton elin”, jonka tekemisten tulee olla tiedossa.

Leppiniemen mielestä hallintoneuvostot tulisi ilman muuta lopettaa pörssiyhtiöissä kuten Fortumissa ja Neste Oilissa, sillä neuvostoilla ei ole osaa päätöksenteossa – sen hoitaa yhtiön hallitus. Jos hallintoneuvostoa kuitenkin ylläpidetään, tulee kansanedustajien niistä saamien palkkioiden olla julkisia.

–Kun se on tällainen tarpeeton elin, niin täytyy tietää hyvin tarkkaan, mitä sille maksetaan ja mitä se tekee. Ja määräähän julkistamisesta pörssiyhtiöissä jo kirjanpitolakikin, sanoo Leppiniemi Uudelle Suomelle.

Eilen ja tänään on paljastunut, että esimerkiksi SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen sai Neste Oililta vuosina 2008–2010 yhteensä 13900 euroa palkkioita, vaikka osallistui vain kahteen kokoukseen kahdestatoista.

Uusi Suomi kertoi tänään, että kansanedustajat kävivät aktiivisimmin hallintoneuvoston kokouksissa Alkossa ja Itellassa, joissa molemmissa kokouspalkkiot ovat suurempia kuin neuvoston kuukausipalkkio. Leppiniemen mielestä rahan on pakko toimia houkuttimena, sillä muuten merkityksetön työ ei motivoisi kokouksiin.

–Tosiasiassa hallintoneuvoston vaikutusvalta on mitätön. Täytyy olla henkilökohtainen intressi, jos siellä käy, sanoo Leppiniemi.

–Enemmän tässä on mielestäni kyse rahan lahjoittamisesta kuin tehdyn työn korvaamisesta, hän jatkaa.

Leppiniemi ihmettelee hallintoneuvostojen tärkeyden perustelemista sillä, että neuvostot ajaisivat valtion asemaa pörssiyhtiössä.

–Ennenkuulumatonta, että ajetaan vain yhden omistajan asemaa, hän puuskahtaa.

Pörssiyhtiöissä hallintoneuvostolla ei juuri ole valtaa, mutta esimerkiksi Yleisradiossa hallintoneuvosto on ylin päättävä elin. Leppiniemenkin mielestä hallintoneuvosto on ”siedettävä” asia Ylessä ja muissa pörssin ulkopuolisissa valtionyhtiöissä.

–Ylessä hallintoneuvosto voi olla tärkeä, hän toteaa.

Leppiniemen mukaan on selvää, että pörssiyhtiöt jatkossa julkaisevat hallintoneuvostosta kirjanpitolain vaatimat palkkiotiedot automaattisesti. Valtionyhtiöt alkoivat julkaista palkkio- ja läsnäolotietoja sen jälkeen, kun valtion omistajaohjauksesta vastaava puolustusministeri Jyri Häkämies (kok.) sitä vaati.