Äidinkieleltään vieraskielisen väestön määrä ja osuus väestöstä kasvaa Helsingin seudulla nopeasti, arvioidaan pääkaupunkiseudun kuntien tekemässä Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2013-2030 –selvityksessä.