Venealan keskusliitto Finnboat kritisoi hallituksen veneveroesitystä kovin sanoin valtiovarainministeriölle toimittamassaan lausunnossa.

Venevero on henkilöitynyt erityisesti ulkoministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soiniin, joka hehkutti hallituksen budjetti-infossa, että herrojen huvikuunarit pannaan verolle.

Finnboatin näkemys veneverosta on ristiriidassa Soinin puheiden kanssa.

– Seuraavat esimerkit --- osoittavat, että veneveron kohdistuminen on täysin mielivaltaista erityisesti suhteessa veneen arvoon, Finnboat toteaa.

Finnboatin esimerkit ovat tässä:

– Uusi hollantilainen teräsvene, jossa moottori 50 hv, veneen pituus 8,5 metriä, hinta 175 000 euroa -> ei veroa

– 50 hv:n perämoottorilla varustettu avovene, veneen pituus viisi metriä, hinta 35 000 euroa –> ei veroa

– 50 vuotta vanha mäntyrunkoinen kalastajarunkoinen vene, 70 hv:n dieselmoottorilla, veneen arvo n. 5000 euroa –> vero 122 euroa

– Hai-purjevene vuodelta 1972, veneen pituus 9,80 metriä, veneen arvo n. 3000 euroa –> vero 100 euroa.

Vaikka siis tarkoituksena on ollut verottaa ”herrojen huvikuunareita”, lopputulos voi olla se, että tavalliset veneilijät maksavat enemmän kuin kalliiden veneiden omistajat. Tämä puolestaan johtuu siitä, että lakiluonnoksessa veron perusteeksi on säädetty vähintään 38 kilowatin eli noin 52 hevosvoiman moottoriteho tai vähintään yhdeksän metrin runkopituus. Veneen hinta ei siis vaikuta veroon.

– Ehdotettujen veroperusteiden tarkoituksena on ollut, että vero koskisi vain ”melko isotehoisella” moottorilla varustettuja veneitä. Koska moottoritehoon perustuva vero jättäisi ulkopuolelle kuitenkin ”varsin kookkaatkin purjeveneet”, on oikeudenmukaisuussyistä katsottu, että toissijaiseksi veron perusteeksi tulisi säätää veneen rungon pituus. Kuten jo esitysluonnoksen perustelutkin osoittavat, veneveron säätäminen oikeudenmukaisella tavalla on käytännön syistä täysin mahdotonta. Venerekisterin rajoituksista johtuen oikeudenmukaisuutta joudutaan siis tavoittelemaan häilyvillä ja kyseenalaisilla kriteereillä, joilla tavoitellaan ”melko isotehoisia” moottoriveneitä ja ”varsin kookkaita” purjeveneitä. Katsomme, ettei veneveron toteuttaminen nykyolosuhteissa ole mahdollista tavalla, joka täyttäisi verotuksen oikeudenmukaisuuden tavoitteen, Finnboat toteaa.

Veneveron herättämästä kritiikistä kertoi aiemmin tänään Iltalehti.

Lue myös:

Timo Soini korjaa kohulausuntoaan: Se onkin juppikootteri!

Soini ja ”huvikuunarit” – Tällainen vero on tulossa

Maineikkaan veneyhtiön johtaja kypsyi Timo Soiniin: ”Mistä kauna oikein kumpuaa?”