Sipilän hallituksen suurhankkeen, sote- ja maakuntauudistuksen, toteutuminen on vielä täysin epävarmaa, mutta sen varalta on jo rakennettu organisaatioita ja palkattu väkeä – vieläpä varsin kallispalkkaista.

Talouselämä kertoo, että sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi on perustettu kolme yhtiömuotoista palvelukeskusta, maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnon Maakuntien tilakeskus sekä digitaalisia palveluita kehittävät Vimana ja SoteDigi.

SoteDigin tehtäviin kuuluu muun muassa mahdollistaa maakuntien sosiaali- ja terveysalan toiminnan digitalisoituminen ja toteuttaa kansallisia digitaalisia sote-hankkeita. Vimanan tehtäviä on muun muassa kehittää ja järjestää digitalisaatiota edistäviä ict-infrapalveluita.

Kumpaankin yhtiöön on palkattu työntekijöitä jo hyvissä ajoin. Talouselämä selvitti yhtiöiden johtajien palkkoja.

SoteDigin toimitusjohtajana viime toukokuussa aloittanut Harri Hyvönen kertoi Talouselämälle kuukausipalkakseen 19 000 euroa. Palkka on yli 70 prosenttia enemmän kuin Suomen pääministerin 11 142 euron kuukausipalkkio.

SoteDigin hallituksen puheenjohtajana toimivan entisen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan Hannu Leskisen mukaan Hyvösen korkean palkan taustalla on pitkä rekrytointiprosessi. Ennen siirtymistään SoteDigiin Hyvönen toimi Jyväskylän kaupungin kehitysjohtajana.

Leskinen uskoo, että SoteDigi jatkaisi toimintaansa myös siinä tilanteessa, ettei hallituksen sote- ja maakuntauudistus toteutuisi.

"Digitaalisuuden eteenpäin vieminen on sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta äärimmäisen tärkeä asia."

Vimanan johdossa viime vuoden alussa aloittanut Kalle Toivonen ei aivan pääse pääministeritason ansioille, mutta ei jää kauaksi. Hän kertoi palkakseen 11 110 euroa. Maakuntien tilakeskuksen väliaikaisen toimitusjohtajan, eläköityneen Olavi Hiekan kuukausipalkka on ollut 13 000 euroa.

SoteDigin omistajaohjauksesta vastaavan valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkan mukaan valtio olisi periaatteessa voinut perustaa kahden sijaan vain yhden ict-yhtiön sote-uudistusta varten.

"Varmaan niinkin olisi voinut järjestää. Tällä hetkellä tuntuu, että kyseessä oli hyvä työnjako. SoteDigi katsoo tulevaan ja tekee sellaista, mitä ei tällä hetkellä ole olemassa. Vimana taas integroi asioita, joita tarvitaan maakuntauudistukseen."

Lue koko artikkeli Talouselämästä.