Y-sukupolven eli vuosina 1980–1995 syntyneiden tuloromahduksesta on nyt saatu tuoretta tietoa. Tilastokeskus kertoo tänään, että taloudellinen taantuma on leikannut eniten nuorten tuloja.

– Heikoin tulokehitys on ollut kotitalouksissa, joiden pääasiallisesta toimeentulosta vastannut henkilö oli iältään alle 25-vuotias. Tässä ikäluokassa käytettävissä oleva mediaanitulo oli vuonna 2014 lähes 6 prosenttia matalampi kuin vuonna 2010. 25–34-vuotiaiden ikäluokassa tulot pienenivät 2 prosenttia ja 35–44-vuotialla puolitoista prosenttia samalla aikajaksolla, Tilastokeskus kertoo.

– Parhaiten viime vuosien taantumassa ovat selvinneet eläkeiässä olevat kotitaloudet, joiden tuloihin ei vallitseva taantuma ole vaikuttanut yhtä voimakkaasti kuin nuorempien kotitalouksien tuloihin. 75 vuotta täyttäneiden ikäluokassa reaalitulot olivat vuonna 2014 lähes 6 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2010. 65–74-vuotiaiden ikäluokassa tulot kasvoivat samalla ajanjaksolla 3,5 prosenttia, Tilastokeskus toteaa.

Erilaista tulokehitystä selittää se, että eläkeikäisten kotitalouksien tulot eivät ole yhtä herkkiä suhdannevaihteluille kuin työikäisten tulot.

– Sekä 1990-luvun taloustaantuman että viime vuosien taloustaantuman aikoina on eläkeläistalouksien suhteellinen tuloasema parantunut palkansaajatalouksiin verrattuna. Tämä johtuu eläketulojen vakaudesta, sillä eläkkeisiin ei ole taloudellisesti vaikeinakaan aikoina kohdistettu suoranaisia leikkauksia. Sen sijaan työikäisille tyypilliset palkka- ja yrittäjätulot ovat herkempiä suhdannevaihteluille, Tilastokeskus kertoo.

Samalla Tilastokeskus kuitenkin huomauttaa, että eläkeläisten tulot ovat selvästi matalammat kuin työikäisten tulot. Nuorimmassa eli alle 25-vuotiaiden ikäluokassa tulot kuitenkin alittivat eläkeläisten tulot.

– 75 vuotta täyttäneiden kotitalouksien ekvivalentti mediaanitulo oli vuonna 2014 noin 17 000 euroa. 65–74-vuotiaiden kotitalouksien mediaanitulo oli 20 600 euroa. Nuorimmassa ikäluokassa (alle 25 vuotta) kotitalouksien tulot alittivat eläkeikäisten tulotason. Tässä ryhmässä ekvivalentti mediaanitulo oli vain 13 600 euroa. Suurituloisimpia olivat kotitaloudet, joiden viitehenkilön ikä oli 45–54 vuotta. Tämän ryhmän kotitalouksien koko ja rakenne-erot huomioiva ekvivalentti mediaanitulo oli 26 400 euroa vuonna 2014, Tilastokeskus kertoo.

Ekvivalenttien rahatulojen mediaani on kansainvälisesti vertailukelpoinen, eikä se sisällä laskennallisia tuloeriä (kuten asuntotulo) eikä myyntivoittoja. Ekvivalentti tulo on kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksiköllä.

LUE MYÖS: Ilkeä kaksoisvaikutus iskee 1980-1995 syntyneisiin

LUE MYÖS: Tuloromahdus: 1980–1995 syntyneiden ”petos” totta Suomessakin – ”Suuret ikäluokat pelastivat nahkansa”

LUE MYÖS: 85 337 nimeä – Puhkeaako nyt 1980–1995 syntyneiden kapina?