Lakiesitys varhaiskasvatusoikeuden laajentamisesta on tänään lähtenyt lausuntokierrokselle opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Varhaiskasvatusoikeus eli niin sanottu subjektiivinen päivähoito-oikeus on ollut rajattua elokuusta 2016 lähtien. Sipilän hallituksen tekemän muutoksen myötä lapsen oikeus varhaiskasvatukseen rajattiin 20 tuntiin viikosta säästösyistä.

”Nyt lausunnoilla olevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia. Varhaiskasvatuslain muutoksella lapselle palautettaisiin subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Lakien ehdotetaan astuvan voimaan 1.8.2020”, opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo.

LUE MYÖS: ”Pahimmillaan henkilökunnan on vaikea huolehtia, että lapsilla on riittävästi ruokaa ja kuivat vaipat” – Lakialoite kieltäisi voitontavoittelun päiväkodeissa

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen on mukana Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelmassa.

”Lapsi tarvitsee laadukasta ja kattavaa varhaiskasvatusta sekä ikäistensä seuraa riippumatta siitä, ovatko hänen vanhempansa töissä vai eivät. Subjektiivisen oikeuden palauttaminen on tärkeä askel varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisessä”, sanoo opetusministeri Li Andersson (vas).

Ministeriön mukaan lakimuutos merkitsisi lisäystä peruspalvelujen valtionosuuksiin: ensi vuonna valtionosuuksiin lisättäisiin 7,1 miljoonaa euroa ja vuodesta 2021 alkaen valtionosuuksiin lisättäisiin 17 miljoonaa euroa, ministeriö kertoo.

Lakiehdotukseen kerätään lausuntoja elokuun 22. päivään asti.

LUE MYÖS: Tehy: ”Päiväkotien sak-aika kummastuttaa – työntekijä lasketaan mitoitukseen, vaikka ei ole fyysisesti läsnä”