Suomalaiset kaipaavat lisää joustoa perhevapaiden käyttöön, selviää Väestöliiton Perhebarometrista. Käsitys siitä, mitä tuo jousto tarkoittaisi, tosin on laaja.