Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan tammikuusta 2013 alkaen, Kansaneläkelaitos tiedottaa.

Normaali indeksitarkastus tehdään kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen, perhe-eläkkeen rintamalisään, sotilasavustuksen perusavustukseen, vammaistukiin, työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen sekä sairasvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin.

Esimerkiksi yksin asuvan, pelkästään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nousee 21,39 euroa 630,02 euroon kuukaudessa.

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha korotetaan 327,46 eurosta 336,67 euroon.

Vähimmäismääräinen sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, erityishoitoraha ja kuntoutusraha korotetaan 23,77 euroon päivässä.

Työttömän täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat ensi vuonna 32,46 euroa päivässä.

Lapsilisiin ei tehdä ensi vuonna indeksitarkastusta.

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella.