Ehkäisevää päihdetyötä tekevä Ehyt ry arvioi, että Viron päättämät alkoholiverotuksen korotukset tulevat vähentämään suomalaisten niin sanottua viinarallia merkittävästi – kenties jopa lopettamaan sen kuin itsestään.