Kokoaikatyötä tekevien suomalaisten palkansaajien yleisin kokonaisansio oli 2500 euroa kuukaudessa vuonna 2016, Tilastokeskus kertoo. Jutun alaosasta pystyt vertailemaan, tienaatko enemmän vai vähemmän kuin ikäryhmäsi keskimäärin.

Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, mutta eivät tulospalkkioita tai lomarahoja. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Eniten palkansaajia oli ansioluokassa 2 500–2 599 euroa, johon kuuluu noin 69 000 henkilöä. Tyypillisimpiä ammattiluokkia 2 500–2 599 euroa kuukaudessa ansaitsevissa ovat sairaanhoitaja, lastentarhanopettaja ja rakennustyöntekijä.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3001 euroa kuukaudessa. Puolet kokoaikatyötä tekevistä siis ansaitsi tätä vähemmän, ja puolet enemmän.

Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3368 euroa kuukaudessa. Kokoaikaisista palkansaajista 63 prosenttia ansaitsi keskiarvoa vähemmän, sillä suuret kokonaisansiot nostavat keskiarvoa.

Vuonna 2016 kokoaikaisten palkansaajien suurimmat mediaaniansiot olivat nelikymppisillä. Suurin kokonaisansioiden mediaani oli 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä, 3 267 euroa kuukaudessa. Tätä vanhempien ikäluokissa kokonaisansioiden mediaani oli hieman pienempi.

– Yksi selittävä tekijä yli 40-vuotiaiden suuremmille ansioille on, että he työskentelivät muita useammin johto- ja asiantuntijatehtävissä, Tilastokeskus toteaa tiedotteessaan.

Pienimmät mediaaniansiot olivat nuorilla. Ikäryhmässä 15–19 kokonaisansioiden mediaani oli 2 030 euroa kuukaudessa, ja ikäryhmässä 20–24 vastaava ansio oli 2 279 euroa. Näissä ikäryhmissä myös palkansaajien lukumäärä oli vähäisin.

Taulukko: Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo ja ansioiden tunnuslukuja ikäryhmittäin vuonna 2016 (Lähde: Tilastokeskus):

Ikäryhmä Kokonaisansiot, euroa/kuukausi Palkansaajien määrä 1. desiili Mediaani 9. desiili Keskiarvo 15–19 4 728 1 596 2 030 2 620 2 085 20–24 50 656 1 807 2 279 3 021 2 369 25–29 123 055 2 008 2 615 3 649 2 776 30–34 157 117 2 123 2 931 4 323 3 134 35–39 170 224 2 200 3 161 4 981 3 439 40–44 172 504 2 228 3 267 5 408 3 623 45–49 182 070 2 221 3 191 5 460 3 604 50–54 197 462 2 222 3 119 5 364 3 545 55–59 179 093 2 189 3 041 5 235 3 475 60–69 107 594 2 169 3 024 5 388 3 489 Tuntematon 441 1 930 2 624 5 000 3 175 Yhteensä 1 344 944 2 132 3 001 5 003 3 368

Desiili tarkoittaa tulokymmenystä.