Opintotuesta vastaava ministeri Sampo Terho (sin.) kertoo käynnistävänsä selvityksen opintotuen oppimateriaalilisästä, joka helpottaisi vähävaraisten perheiden lasten opiskelua. Terho viittaa blogissaan kansalaisaloitteeseen toisen asteen opintojen maksuttomuudesta.

Aloite saavutti 50 000 allekirjoittajan rajan ja pääsee eduskunnan käsittelyyn.

– Onnittelut opiskelijajärjestöille, jotka ovat aktiivisesti edistäneet kansalaisaloitetta, Terho kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Kulttuuriministeri linjaa, että toisen asteen opintojen kustannuksista ei saa tulla kenellekään este edetä opinnoissa.

– Oppimateriaalit lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä mahdollinen kannettavan tietokoneen hankinta maksavat monen perheen mittapuulla paljon. On arvioitu, että lukio-opintojen välittömät kustannukset ovat keskimäärin 2500 euroa, ammatillisessa koulutuksessa 100–780 euroa, Terho kirjoittaa.

– Ongelma on siis todellinen, ja siihen täytyy puuttua. Päätöksentekijöiden tärkeimpiä tehtäviä on luoda Suomeen mahdollisuuksien tasa-arvo, jossa jokaiselle nuorelle taataan mahdollisuus kouluttautua ja hyödyntää lahjakkuuksiaan. On kansakunnan etu, ettei kenenkään lahjakkuus mene hukkaan rahapulan takia.

Toisaalta maksuton toinen aste kaikille maksaisi eduskunnan tietopalvelun arvion mukaan 80–95 miljoonaa euroa vuosittain, ministeri huomioi.

– Useimmille perheille kustannukset eivät ole ylitsepääsemätön ongelma. Opetushallituksen selvityksessä 65 prosenttia lukiolaisista pitää lukionkäynnin kustannuksia kohtuullisina eikä koe, että heillä tai heidän perheillään olisi vaikeuksia toimeentulossa. Lopuilla 35 prosentilla lukiolaisista tai heidän perheistään on taloudellisia vaikeuksia.

Ensivaiheen toimenpiteenä resurssit tulee siis kohdentaa vähävaraisten perheiden opiskelijoille, Terho toteaa. Nyt ministeriössä selvitetään, ”voisiko toiseen asteen opintotukeen lisätä oppimateriaalilisän, joka kohdistuisi heikommin toimeentulevien perheiden nuorille”.

– Tällä tavoin mahdollisuuksien tasa-arvoa voitaisiin ylläpitää mahdollisimman pienellä julkisten menojen kasvulla.

– Opintotuen uudistusten lisäksi voidaan tehdä muitakin toimia, jotka tekevät toisen asteen koulutuksesta edullisempaa nuorille. Siniset ovat jo aiemmin esittäneet lukio-ohjelmassaan, että ylioppilaskirjoitukset tulisi muuttaa maksuttomiksi. Maksullisuus ei kannusta kokeiden määrän lisäämiseen tai jakamiseen useammalle kirjoituskerralle, mikä heikentää vähävaraisten perheiden nuorten osallistumismahdollisuuksia, Terho kirjoittaa.

Kansalaisaloitteessa vaatimusta maksuttomuudesta perustellaan sillä, että perustuslain 16. pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.