Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK haluaisi parantaa synnytysiässä olevien naisten työllisyyttä. Suomessa 25-44-vuotiaiden naisten työllisyys on selkeästi heikompaa kuin Ruotsissa, SAK:n pääekonomisti Olli Koski toi esiin SAK:n medialle järjestämässä seminaarissa.

–Jos 25-44-vuotiaiden naisten työllisyysaste olisi Suomessa sama kuin Ruotsissa, Suomen koko työllisyysaste olisi noin 1,5 prosenttiyksikköä nykyistä korkeampi. Tämä olisi erittäin merkittävä parannus, Koski kertoi.

Yksi selittävä tekijä Suomen ja Ruotsin erolle on Kosken mukaan perheen hoivavastuiden epätasa-arvoinen jakautuminen. Koski toteaa, että naisten työllisyysaste on suurin piirtein samalla tasolla kaikissa muissa ikäryhmissä, paitsi iässä, jossa on kyse pienten lasten hoivavastuista. Ruotsissa on käytössä malli, jossa isälle ja äidille on kiintiöity perhevapaata tietty määrä. Suomessakin kannatusta saanut niin sanottu 6+6+6-malli pohjautuu Ruotsin malliin.

SAK vaatii hoivavastuiden tasaisempaa jakamista isän ja äidin kesken myös Suomessa.

–SAK joustavoittaisi etuuksia ja antaisi vanhemmille vapauden päättää muun muassa vapaiden sijoittelusta, Koski kertoo.

SAK:n mukaan kannustinloukkujen purkaminen sujuvoittaa perheen ja työn yhdistämistä sekä rohkaisee vanhempia jakamaan vastuuta.

Koski nosti esiin myös hallituksen tavoitteen työllisyysasteesta.

–Hallituksen työllisyysastetavoite on 72 kun meillä nyt on 69. Tämä kuittaisi noin puolet siitä [hallituksen tavoitteesta], jos naisten työllisyys paranisi tuossa 25-44-vuotiaiden ikäryhmässä. Sen takia SAK on esittänyt oman perhevapaauudistusmallin, jossa on enemmän vapautta perheellä päättää itse näiden vapaiden jakautumisesta, Koski sanoi.

–Me uskomme, että se [SAK:n perhevapaauudistusmalli] johtaisi siihen, että perhevapaat jakautuisivat tasaisemmin, naiset pysyisivät enemmän työelämässä, eikä tulisi niin pitkiä poissaolojaksoja, mikä vaikuttaisi siihen, että palkkaerot [miesten ja naisten välillä] tasaantuisivat ajan myötä, hän lisäsi.

SAK vaatii hallitusta tarkastelemaan perhevapaauudistusmallia keväällä. Koski muistutti, että kaikkien eduskuntapuolueiden naisjärjestöt ovat julkaisseet yhteisen tiedotteen, jossa kehuttiin SAK:n esitystä hyväksi.

–Tällainen konsensus kun on, niin ei pitäisi olla mahdotonta, ettei tätä voisi laittaa valmisteluun tänä syksynä ja tehdä varsinaiset päätökset siitä ensi vuoden keväällä hallituskauden puoliväliriihessä, jossa kuitenkin hallitusohjelmaa tarkastellaan varmaan aikaa paljonkin. Tämä on meidän vaatimus ja ehdotus hallitukselle, Koski sanoi.

SAK julkaisi esityksensä perhevapaamalliksi huhtikuussa. SAK:n esityksessä vaaditaan muun muassa, että 12 kuukautta vanhempainrahaa ja kuuden kuukauden hoitoraha jaetaan tasan vanhempien kesken.

SAK esittää vanhempainrahaan henkilökohtaista kolmen kuukauden kiintiötä, jota ei saa luovuttaa toiselle vanhemmalle.

–Isät käyttävät hyvin pienen osan perhevapaista. Äitien hoitovapaat ovat pitkiä, mikä heikentää naisten työmarkkina-asemaa sekä näkyy naisten eläkkeissä. SAK haluaa rohkaista isiä perhevapaille jakamalla vanhempainrahat ja hoitorahan vanhempien kesken tasan, SAK kertoo esityksessään.

LUE LISÄÄ: ”800 €/kk 6 kk ajan” – Uusi esitys pikkulasten vanhemmille