Kansanedustaja Outi Mäkelä (kok.) vaati vahvempia toimenpiteitä sinilevien torjumiseen. Hän huomauttaa, että toimenpiteitä tarvitaan muuallakin kuin rannikkokunnissa.

Myrkylliset sinileväesiintymät ovat ilmaantuneet jälleen vesistöihin. Tutkimusten mukaan ravinnepäästöillä ja etenkin vesiin pääsevän fosforin määrällä on selkeä syy-yhteys levän syntymiseen. Myös typellä on merkittävä rooli rannikkojen rehevöitymisessä.

–Itämeren suojelu on koko Suomen asia. Pelkkien rannikkokuntien ratkaisut eivät riitä, sillä sisämaan ravinteet valuvat vesistöihin ja kulkeutuvat virtausten mukana haavoittuvaan Itämereen. On valitettavaa, että sisämaassa suhtaudutaan typen poistoon huolettomammin kuin rannikon kunnissa. Esimerkiksi huonon typen poiston takia kolme tamperelaista kuormittaa Itämerta saman verran kuin neljä helsinkiläistä, Mäkelä sanoo tiedotteessa.

Edellisessä hallitusohjelmassa linjattiin, että Suomesta tehdään ravinteiden kierrätyksen mallimaa, ja ohjelmaa on jatkettu tälle hallituskaudelle. Ympäristöministeriö jakaa noin neljä miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa ja tehostamaan ravinteiden kierrätystä.

Mäkelä huomauttaa, että työtä Itämeren suojelemiseksi on tehty pitkään, mutta meren hyvää tilaa ei ole saavutettu missään.

–Teollisuuden ja maatalouden päästöjä on vähennettävä edelleen. Hallituksen on arvioitava toimenpiteiden vaikuttavuus ja pohdittava tarvittaessa lisärahoitusta. Ympäristöministerin avustuksen piiriin pääsevien hankkeiden on oltava vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Leväasioissa ei auta olla leväperäinen. Tulevilla sukupolvilla on oikeus puhtaaseen mereen ja vesistöihin.