Toimitusministeristön puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) alulle panema kiinteistöhanke etenee puolustusministeriössä. Puolustushallinnon toimitilojen omistajuuden hallintaa koskevan hankkeen väliraportti luovutettiin kansliapäällikkö Jukka Juustille tänään perjantaina.

Väliraportissa esitetään, että puolustushallinnon kiinteistönomistajuus tulisi siirtää Senaatti-kiinteistöiltä uuteen puolustushallinnon alaiseen liikelaitokseen, Puolustuskiinteistöihin.

Puolustusministeriö Niinistö on ollut suorastaan sotajalalla Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Hän kritisoi vuosi sitten Uuden Suomen haastattelussa myös Senaatin toimitusjohtajan palkkaa. Tuon palkan kiinteä osa oli viime vuonna 244 376 euroa ja sen päälle maksettava muuttuva palkan osa oli 53 505 euroa. Yhteensä palkka on siis noin 300 000 euroa.

”On aivan kohtuuton lähtökohta, että valtion liikelaitoksessa, ei pelkästään Senaatissa, tienataan tällaisia summia. Pidän sitä suorastaan hävyttömänä ja loukkauksena kansanvallalle, että tällaisia palkkioita kehdataan ylipäätään nostaa. Tämä bonusjärjestelmä on suorastaan pöyristyttävä”, Jussi Niinistö sanoi US:lle.

Niinistön ärhentelyn kohteena on pidemmän aikaa ollut vuokran määrä: Puolustushallinto maksaa Senaatille vuositasolla noin 150 miljoonaa euroa vuokria. Puolustusvoimat on Senaatin suurin asiakas.

Kiinteistöjärjestelmän kehittämistyö käynnistyi, kun eduskunnan puolustusvaliokunta velvoitti puolustusministeriötä selvittämään puolustushallinnon toimitilojen omistajuuden hallinnan siirtoa uuteen laitokseen, johon yhdistettäisiin osa nykyisestä Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustushallinnon rakennuslaitos kokonaisuudessaan. Kiinteistöjärjestelmän kehittämistyön jatkamisesta tunnistettiin tarvittavan kirjaus tulevaan hallitusohjelmaan, puolustusministeriö muistuttaa.

”Puolustusvoimien kiinteistöt on rakennettu palvelemaan poikkeusolojen puolustusjärjestelmää ja siihen varautumista ja kouluttautumista varten. Siksi on perusteltua kyseenalaistaa vertailu tavanomaisiin vuokramarkkinoihin ja uudelleenarvioida pääomatalouteen perustuva vuokranmaksun malli”, Jussi Niinistö sanoi eilen Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 25-vuotisjuhlassa pitämässään puheessa.

”Vuokranmaksun näkökulmasta esimerkiksi tiedustelu-, valvonta- ja johtamistilat tulisi rinnastaa asejärjestelmiin, jotka rahoitetaan budjettiperusteisesti. Vaikka valtion vuokrajärjestelmää on kehitetty kustannusperusteiseen suuntaan, vuokramallin pohja perustuu edelleen sijoittajien hyödyntämiin investointilaskelmiin. Puolustusvoimien ydintoimintaa tukevien tilojen osalta tulisi lähteä siitä, että kiinteistöjä ei tulkita investoinneiksi, eikä niihin sidotuilta varoilta edellytetä pääoman tuottoa”, Niinistö myös sanoi.

Nyt väliraportin luovuttanut työryhmä katsoo, että ”valtion kustannusperusteisen vuokran tavoite voitaisiin saavuttaa puolustusjärjestelmään liittyvien kiinteistöjen osalta annuiteettivuokralla ja muiden kiinteistöjen osalta laskevan vuokran periaatteella”.

”Tavoite on, että Puolustuskiinteistöjen perustaminen alentaa pääomavuokrakustannuksia 20 prosenttia nimellisen pääomavuokran kehitykseen pitkällä aikavälillä. Puolustuskiinteistöt voisi aloittaa toimintansa vuonna 2023”, puolustusministeriön tiedotteessa kerrotaan.

LUE MYÖS: Jussi Niinistö: Suomen uusi ”miinakauhu” etenee – tulossa testausvaihe